Přehled

Vzhled sdílené linky je možnost zřídit linky ostatních uživatelů jako sdílené linky na zařízení koncového uživatele. Tato konkrétní funkce umožňuje přiřazovat a spravovat vzhledy sdílených linek do aplikace Webex koncového uživatele v nástroji Control Hub. Konfigurace sdílené linky pro aplikaci Webex je podobná konfiguraci sdílené linky pro multiplatformní telefony (MPP) v nástroji Control Hub. Koncoví uživatelé mají přístup ke sdíleným linkám prostřednictvím verze aplikace Webex pro stolní počítače.

Výhody

  • Uživatelé mohou zpracovávat hovory na linku jiného uživatele přímo z aplikace Webex.

  • Uživatelé mohou efektivně spravovat více sdílených linek pomocí okna více volání (podporováno v systému Windows) v aplikaci Webex.

  • Uživatelé mohou používat všechny funkce ve volání, jako je přidržení a přepojení hovoru pro sdílenou linku podobně jako u primární linky.

Konfigurace vzhledu sdílené linky

Než začnete

Viz známá omezení před konfigurací vzhledu sdílená linka pro Aplikace Webex .


 

Můžete přiřadit čísla z různých Webex Calling umístění do Aplikace Webex na počítači na jiném místě. Například číslo (uživatele nebo virtuální linka) z pobočky ve Spojeném království lze přiřadit čísle a Aplikace Webex na počítači, který je přiřazen uživateli v pobočce v USA.

Další informace o sdílená linka mezi pobočkami naleznete zde Konfigurace sdílených a virtuálních linek mezi pobočkami .

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Management v levém navigačním panelu a klikněte Uživatelé .

2

Vyberte uživatele, kterému chcete přiřadit sdílenou linku, a klikněte na možnost Volání.

3

Přejděte na možnost Prostředí hovorů uživatele a klikněte na možnost Přiřazení linky aplikace.

4

Přejděte na možnost Vzhled sdílené linky v aplikaci Webex a klikněte na možnost Konfigurovat linky aplikace Webex.


 

Na možnost Konfigurovat linky aplikace Webex lze kliknout pouze v případě, že jste zaškrtli políčko Stolní počítač v části Přiřazení aplikace Webex, protože sdílená linka podporuje pouze verzi aplikace Webex pro stolní počítače.

Další informace o vyzvánění a přiřazení aplikací naleznete v tématu: Správa aplikačních služeb pro uživatele Webex Calling.

5

Chcete-li přidat vzhled sdílené linky, klikněte naikona.


 
Přidejte linky v pořadí, ve kterém se mají zobrazovat v aplikaci Webex uživatele. Primární linka uživatele je vždy první linka a její pořadí nelze změnit.
6

Zadejte jméno nebo telefonní číslo a vyberte ze zobrazených možností.


 

Pouze uživatelé, kteří nepřekročili maximální počet sdílených linek podle své licence, se zobrazí jako přiřaditelní uživatelé ke sdílené lince aplikace Webex. Další informace o přidání a přiřazení zařízení uživateli najdete v těchto tématech: Přidání a přiřazení telefonů uživateli v nástroji Control Hub.

Pokud má uživatel v aplikaci Webex nakonfigurovaná čísla od jiných uživatelů nebo skupin, můžete pro sdílenou linku přidat vlastní štítek. Tento vlastní štítek pomáhá uživateli identifikovat vzhled jedné sdílené linky od jiné.

7

Z rozevíracího seznamu vyberte požadovanou možnost:

  • Odmítnout na všech zařízeních: Zastaví vyzvánění hovoru na všech zařízeních uživatele pro danou linku.

  • Ztišit na tomto zařízení: Zastaví vyzvánění hovoru pouze na daném zařízení pro danou linku.


 

Další informace o nastavení odmítnutí hovoru naleznete v tématu: Odmítnutí vyzvánějícího hovoru uživatele na všech zařízeních.

Chcete-li sdílenou linkou odebrat, klikněte na ikonu . Nemůžete odebrat primárního uživatele na lince 1.

8

Klikněte na možnost Uložit.

Po přidání, odebrání nebo změně sdílené linky aplikace Webex detekuje aktualizaci a uživatelé obdrží oznámení v aplikaci Webex, aby provedli restart k použití změn.

Po nakonfigurování sdílená linka lze vyvolat most hovorů pomocí možnosti FAC pro můstek hovorů.

Omezení

Zde jsou některá známá omezení vzhledu sdílené linky:

  • Vzhled sdílené linky můžete nakonfigurovat pouze pro verzi aplikace Webex pro stolní počítače.

  • Do aplikace Webex můžete přidat maximálně 10 linek včetně primární linky.

  • Do telefonu pracovního prostoru můžete přidat další linky. Jako sdílenou linku však můžete přidat pouze telefon pracovního prostoru s profesionální licencí.