Włącz usługi Executive lub Executive Assistant

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz włączyć asystenta wykonawczego lub asystenta wykonawczego.

2

Wybierz Powołanie > Zaawansowane ustawienia połączeń > Asystent wykonawczy / wykonawczy.

3

Włącz Asystent wykonawczy / wykonawczy przełącznik.

4

Wybierz, czy chcesz udostępnić użytkownikowi usługi Executive lub Executive Assistant.


 

Asystenci wykonawczy i wykonawczy muszą mieć przypisane numery telefonów, a nie tylko numery wewnętrzne.


 

Użytkownicy mogą aktualizować swoje ustawienia dyrektora lub asystenta wykonawczego w portalu dzwoniącego użytkownika. Aby przejść do portalu użytkowników wywołujących, przejdź do https://settings.webex.com a następnie wybierz Webex Calling. Zobacz ten artykuł aby uzyskać informacje na temat aktualizowania ustawień usług wykonawczych i asystentów wykonawczych w portalu dzwoniącego użytkownika.

Opcja ustawienia linii wspólnej

Wygląd linii wspólnej może być używany wraz z usługą wykonawczą, gdy użytkownicy znajdują się w tej samej lokalizacji. Skonfigurowanie wyglądu linii współdzielonej z usługą wykonawczą ułatwia korzystanie z tej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania wyglądu linii współdzielonej, zobacz Dodaj i zmień kolejność linii dla telefonu MPP.