Services voor Leidinggevende of Leidinggevend assistent inschakelen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u Leidinggevende of Leidinggevend assistent wilt inschakelen.

2

Selecteer Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen > Leidinggevende/Leidinggevend assistent.

3

Schakel de schakelaar Leidinggevende/Leidinggevend assistent in.

4

Kies of u de gebruiker wilt inschakelen voor services voor Leidinggevende of Leidinggevend assistent.


 

Aan leidinggevenden en leidinggevend assistenten moeten telefoonnummers zijn toegewezen, niet alleen toestellen.


 

Gebruikers kunnen de instellingen voor leidinggevende of leidinggevend assistent bijwerken in de Calling-gebruikersportal. Als u naar de Calling-gebruikersportal wilt gaan, gaat u naar https://settings.webex.com en selecteert u Webex Calling. Zie dit artikel voor informatie over het bijwerken van de instellingen voor services voor Leidinggevende en Leidinggevend assistent in de Calling-gebruikersportal.

Instellingsoptie Gedeelde lijn

De Gedeelde lijn-weergave kan worden gebruikt samen met de service voor Leidinggevende wanneer de gebruikers zich op dezelfde locatie bevinden. De configuratie van de Gedeelde lijn-weergave samen met de service voor Leidinggevende maakt de functie makkelijker te gebruiken. Voor meer informatie over het configureren van de Gedeelde lijn-weergave raadpleegt u Lijnen voor een MPP-telefoon toevoegen en opnieuw ordenen.