Datové proudy médií proudící z klienta na servery Webex jsou dešifrovány poté, co projdou bránou firewall Webex . Společnost Cisco pak může poskytnout síťové nahrávky, které zahrnují všechny datové proudy médií pro budoucí použití. Webex pak znovu zašifruje datový proud médií před jeho odesláním do jiných klientů. Pro firmy, které vyžadují vyšší úroveň zabezpečení, však Webex také poskytuje šifrování typu end-to-end. Pomocí této možnosti cloud Webex nedešifruje datové proudy médií, jako je tomu u běžné komunikace. Místo toho vytvoří kanál TLS (Transport Layer Security) pro komunikaci klient-server. Kromě toho všichni klienti Webex generují páry klíčů a odesílají veřejný klíč klientovi hostitele.

Hostitel vygeneruje symetrický klíč pomocí kryptograficky zabezpečeného generátoru pseudonáhodných čísel (CSPRNG), zašifruje jej pomocí veřejného klíče, který odešle klient, a odešle šifrovaný symetrický klíč zpět klientovi. Provoz generovaný klienty je šifrován pomocí symetrického klíče. V tomto modelu nemůže být provoz dekódován serverem Webex . Tato možnost šifrování typu end-to-end je k dispozici pro schůzky Webex a podporuWebex.

Další informace o E2E a Cisco Secure Real-Time Collaboration naleznete v dokumentu White Paper o zabezpečení.