Medieströmmar som strömmas från en klient till Webex-servrar dekrypteras när de passerar över Webex brandvägg . Cisco kan sedan erbjuda nätverksbaserade inspelningar som inkluderar alla medieströmmar för framtida användning. Webex krypterar medieströmmen på annat sätt innan det skickas till andra klienter. Men för företag som behöver en högre säkerhetsnivå tillhandahåller Webex även slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering. Med det här alternativet dekrypterar Inte Webex-molnet medieströmmarna på samma sätt som vid vanlig kommunikation. Istället etableras en TLS-kanal (Transport Layer Security) för klient-server-kommunikation. Dessutom genererar alla Webex-klienter nyckelpar och skickar den offentliga nyckeln till värdens klient.

Värden genererar en symmetrisk nyckel genom att använda en CSPRNG (Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator) och krypterar den genom att använda den offentliga nyckeln som klienten skickar och skickar sedan tillbaka den krypterade symmetriska nyckeln till klienten. Den trafik som genereras av klienter krypteras med hjälp av den symmetriska nyckeln. I den här modellen kan trafik inte avkodas av Webex-servern . Det här end-to-end-krypteringsalternativet är tillgängligt för Webex Meetings och Webex Support.

Mer information om E2E och Cisco Secure Real-Time Collaboration finns i vitbok om säkerhet.