Strumienie multimediów przepływające z klienta do serwerów Webex są odszyfrowywane po przekroczeniu zapory Webex . Cisco może następnie udostępnić nagrania sieciowe, które zawierają wszystkie strumienie multimediów do wykorzystania w przyszłości. Webex następnie ponownie szyfruje strumień multimediów przed wysłaniem go do innych klientów. Jednak dla firm wymagających wyższego poziomu bezpieczeństwa Webex zapewnia również szyfrowanie end-to-end. Dzięki tej opcji chmura Webex nie odszyfrowuje strumieni multimediów, jak ma to miejsce w przypadku normalnej komunikacji. Zamiast tego ustanawia kanał TLS (Transport Layer Security) dla komunikacji klient-serwer. Ponadto wszyscy klienci Webex generują pary kluczy i wysyłają klucz publiczny do klienta hosta.

Host generuje klucz symetryczny przy użyciu kryptograficznie bezpiecznego generatora liczb pseudolosowych (CSPRNG), szyfruje go przy użyciu klucza publicznego wysyłanego przez klienta i wysyła zaszyfrowany klucz symetryczny z powrotem do klienta. Ruch generowany przez klientów jest szyfrowany za pomocą klucza symetrycznego. W tym modelu ruch nie może być dekodowany przez serwer Webex . Ta opcja szyfrowania end-to-end jest dostępna dla Webex Meetings i Webex Support.

Więcej informacji na temat E2E i Cisco Secure Real-Time Collaboration można znaleźć w oficjalnym dokumencie dotyczącym zabezpieczeń.