Mediestrømmer som strømmer fra en klient til Webex-servere , dekrypteres etter at de har krysset Webex-brannmuren . Cisco kan deretter tilby nettverksbaserte innspillinger som inkluderer alle mediestrømmer for fremtidig referanse. Webex krypterer deretter mediestrømmen på nytt før den sendes til andre klienter. For bedrifter som krever et høyere sikkerhetsnivå, tilbyr Webex imidlertid også ende-til-ende-kryptering. Med dette alternativet dekrypterer ikke Webex-skyen mediestrømmene, slik den gjør for vanlig kommunikasjon. I stedet opprettes en TLS-kanal (Transport Layer Security) for klient/server-kommunikasjon. I tillegg genererer alle Webex-klienter nøkkelpar og sender fellesnøkkelen til vertens klient.

Verten genererer en symmetrisk nøkkel ved hjelp av en Cryptographically Secure Pseudo-Random Number Generator (CSPRNG), krypterer den ved hjelp av fellesnøkkelen som klienten sender, og sender den krypterte symmetriske nøkkelen tilbake til klienten. Trafikken som genereres av klienter, krypteres ved hjelp av den symmetriske nøkkelen. I denne modellen kan ikke trafikken dekodes av Webex-serveren . Dette ende-til-ende-krypteringsalternativet er tilgjengelig for Webex Meetings og Webex Support.

Hvis du vil ha mer informasjon om E2E og Cisco Secure Real-Time Collaboration, kan du se sikkerhetsmeldingen.