Nogle af disse opkaldsindstillinger er kun tilgængelige i Avancerede opkaldsindstillinger hvis de er blevet aktiveret af din administrator. Hvis du ikke er sikker på, hvilke valgmuligheder der er aktiveret for dig, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Afvis anonyme opkald

Funktionen Anonym afvisning af opkald afviser automatisk opkald med blokerede id'er eller uidentificerede numre.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Vælg Indgående opkald .

3

Hvis du vil automatisk afvise uidentificerede numre, skal du aktivere Afvisning af anonymt opkald skifte.

Konfigurer viderestilling af opkald

Ved at tillade dig at viderestille opkald til et andet telefonnummer end din telefonsvarer, holder viderestilling af opkald dig tilsluttet, uanset hvor du er. Du kan bestemme, hvornår opkald skal viderestilles, og til hvilke telefonnumre.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Vælg Indgående opkald > Viderestilling af opkald .

3

Slå kontakten til, og indtast et telefonnummer for de opkaldstyper, du ønsker viderestillet:

 • Når Intet svar – Opkald, der ikke besvares efter et angivet antal ring, viderestilles.

  Brug Antal ringetoner for at angive, hvor mange gange opkaldet skal ringe, før det viderestilles.

 • Når optaget – Når du allerede er i gang med et opkald, viderestilles alle andre opkald.

 • Når den ikke kan nås – Alle ubesvarede og optaget opkald viderestilles.


 

Hvis du vil viderestille alle dine opkald til et andet nummer, kan du gøre det lige i Webex appen.

Konfigurer sekventiel opringning

Når sekventiel ringning er aktiveret, ringer indgående opkald til et sæt telefonnumre et ad gangen, indtil opkaldet besvares. Hvis opkaldet stadig ikke besvares, når sekvensen er fuldført, viderestilles det til et andet telefonnummer eller til telefonsvarer, afhængigt af dine indstillinger for ubesvarede opkald.

Den, der ringer op, hører en trøstbesked under processen, så de ved, at systemet forsøger at finde dig.

Du kan vælge følgende indstillinger, når du opretter en liste over sekventielle opkald:

 • Indstil op til fem telefonnumre til at ringe i en bestemt rækkefølge.

 • Vælg antallet af ring, før opkaldet viderestilles til det næste telefonnummer i rækkefølgen.

 • Slå bekræftelse af svar til, hvilket kræver, at den person, der besvarer opkaldet, bekræfter, at vedkommende har accepteret opkaldet.

 • Vælg, om listen sekventielle opkald skal ringes op, hvis du allerede er i gang med et opkald.

 • Indstil en tidsplan for sekventiel opringning (slå den f.eks. til i weekenden).

 • Tillad dem, der ringer, at afbryde opkaldssekvensen når som helst og blive viderestillet til din proces med ubesvarede opkald (f.eks. telefonsvarer). Denne valgmulighed annonceres, før de personer, der ringer, viderestilles til ringelisten.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Vælg Indgående opkald > Sekventiel opringning .

3

Hvis du vil opsætte din sekventielle liste, skal du vælge Ring til numre og indtast telefonnumrene i den rækkefølge, du ønsker, at de skal ringes op til.

For hvert nummer kan du vælge, hvor mange gange opkaldet skal ringe, før det viderestilles til det næste telefonnummer i rækkefølgen.

4

Kontrollér Bekræftelse af svar påkrævet for hvert nummer efter behov.

5

Du kan vælge følgende yderligere indstillinger:

Indstilling Beskrivelse
Ring til basisplacering først

Slå denne valgmulighed til, hvis din baseplacering (primær telefon) altid skal ringe først.

Du kan vælge, hvor mange gange opkaldet skal ringe, før det viderestilles til det næste telefonnummer i rækkefølgen.

Fortsæt, hvis der er optaget

Kontrollér Fortsæt, hvis du er optaget hvis du ønsker, at opkald skal viderestilles til listen sekventielle opkald, når du allerede er i gang med et opkald på din basestation.

Personen, der ringer op, kan annullere

Tænd Den person, der ringer op, kan annullere hvis du ønsker, at personer, der ringer, skal kunne springe opkaldssekvensen over og gå direkte til telefonsvarer.

6

Vælg Hvornår skal du ringe for at vælge en foruddefineret kalender, der definerer, hvornår sekventiel ringetone vil blive anvendt. Kalendere er defineret i Kundebrugerportal (CUP) .

Slå Banke på

Når Banke på er aktiveret, hører du en beskedstone, hvis der er et andet indgående opkald, mens du allerede er i gang med et aktivt opkald. Du kan vælge at i venteposition det aktivt opkald og besvare det indgående opkald, eller du kan ignorere det indgående opkald.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Vælg Indgående opkald .

3

Tænd for Banke på skifte.

Bloker dit nummervisnings- ID

Hvis du vil skjule dit telefonnummer, så det ikke vises for personer, du ringer til, kan du blokere dit opkalds- ID.

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Vælg Udgående opkald .

3

Tænd for Bloker mit nummervisnings- ID skifte.

Indstil præferencer for din telefonsvarer

Du kan vælge følgende indstillinger for din telefonsvarer:

 • Vælg, hvornår opkald skal viderestilles til telefonsvarer (altid, når intet svar, når optaget).

 • Vælg, hvordan du modtager dine talebeskeder.

 • Vælg, hvordan du får besked om nye talebeskeder.

 • Indstil antallet af ring, før en person, der ringer, viderestilles til telefonsvarer.

 • Tillad dem, der ringer, at trykke på 0 for at afbryde din voicemail-hilsen og blive viderestillet til et alternativt nummer (f.eks. en receptionist).

1

Åbn Avancerede opkaldsindstillinger i Webex appen.

2

Slå din telefonsvarer til ved at vælge Telefonsvarer og tænde for Telefonsvarertjeneste skifte.

3

Vælg, hvornår dine opkald skal viderestilles til telefonsvarer ved at vælge Send opkald til telefonsvarer > Angiv indstillinger .

I Antal ringetoner , vælg, hvor mange ring, den person, der ringer op, skal høre, før opkaldet viderestilles til voicemail.

4

Vælg, hvordan du vil modtage nye talebeskeder ved at vælge Når der modtages en meddelelse og en af følgende:

 • I din Webex -app – hvis du ønsker at modtage nye talebeskeder i din Webex -app, skal du tænde for Brug samlet meddelelser skifte. Kontrollér Indikator for ventende besked hvis du ønsker at se et meddelelsesbadge, når du har en ny talemeddelelse.

 • Via e-mail – hvis du ønsker at modtage nye talebeskeder via e-mail, skal du aktivere Videresend til e-mailadresse til/fra, og indtast en e-mailadresse.

5

Hvis du gerne vil have e-mailunderretninger om nye talebeskeder, skal du aktivere E-mailbesked skift og indtast en e-mailadresse.

Tænd for E-mail Carbon Copy til/fra-knap, hvis du ønsker en kopi af beskeden sendt til en anden e-mailadresse.

6

Hvis du vil tillade dem, der ringer over, at springe din telefonsvarerhilsen over, skal du aktivere Tryk på '0' for at overføre skift til og fra, og indtast et alternativt telefonnummer.