Podpora úrovně 1 vám pomáhá řešit technické problémy, jako například:

 • Problémy s ovládáním uživatele:

  • Telefon nelze zapnout nebo zaregistrovat

  • Hlasovou schránku nelze zkontrolovat

  • Funkci aplikace řešení Cisco Unified CM nelze použít

  • Nelze uskutečnit nebo přijmout hovor

  • Zvuk není slyšet

  • Nelze se přihlásit k aplikaci Jabber nebo použít softwarový telefon Jabber

 • Nastavení klienta:

  • Nainstalujte aplikaci Webex nebo Cisco Jabber

  • Nakonfigurujte vyhrazeného uživatele instance, funkci nebo plán vytáčení

  • Nakonfigurujte hlasovou službu, video, hlasovou schránku, službu okamžitých IM a službu Presence

  • Vytvořte uživatelské účty a koncové body, včetně protokol LDAP a SSO

 • Potenciální problémy s aplikací


  Informujte nás, pokud vy nebo váš zákazník zjistíte potenciální chybu v jedné z aplikací.

 • Dotazy o prostojích služby: V takovém případě potvrďte dostupnost a stav služby v síti zákazníka, včetně připojení MPLS, sítě PSTN nebo protokol SIP pro integraci telefonních služeb.

 • Podpora peeringu: U jakéhokoli zakoupeného partnerského vztahu platí, že počáteční úroveň ladění a řešení potíží provádíte vy nebo IT pracovníci zákazníka a poté se obrátíte na pracovníky středisko technické podpory Cisco (TAC). To platí pro Webex Edge Connect i Virtual Connect.

 • Další běžné problémy včetně:

  • Probíhá obnovení nesprávně nakonfigurovaných nastavení

  • Podpůrné součásti třetích stran: síť partnera/zákazníka, aplikace, integrace, zařízení, brány

  • Požadavky na správu kapacity pro nové uživatele překračují počáteční požadavky

  • Fakturace a fakturace zákazníkovi

  • Integrace služeb sítě PSTN

  • Připravenost zákazníků na upgrady vyhrazené instance


Podpora řešení Cisco umožňuje zaměstnancům IT vašeho zákazníka volat přímo na středisko technické podpory společnosti Cisco (TAC). Tuto možnost je nutné zakoupit.

středisko technické podpory společnosti Cisco (TAC)

Základní podpora je zahrnuta v každém předplatném plánu Cisco Collaboration Flex Plan, a to bez dodatečných nákladů po dobu trvání vašeho předplatného. Základní podpora vás opravňuje k neomezenému 24hodinovému přístupu k technická podpora v angličtině pro přerušení a vyřešení problémů po telefonu, webu nebo e-mailu v průběhu jednoho pracovního dne u méně závažných případů a do 60 minut počáteční odezvy u závažnosti 1. a 2 případy. Vaše základní podpora zahrnuje přístup k bázi znalostí a také všechny aktualizace a upgrady softwaru během doby vašeho předplatného. Za příplatek je k dispozici také rozšířená a prémiová podpora. Další informace o podpoře TAC naleznete na webové stránce Spolupráce ve službě SalesConnect.


Přístup ke službě „Support Services for Collaboration v síti SalesConnect“ vyžaduje přihlášení správce partnera.

Chcete-li vznést žádost na případ podpory s TAC, použijte následující tok procesu:

 1. Přihlaste se ke Cisco Support Case Manager nahttps://mycase.cloudapps.cisco.com/case .

 2. Vyberte možnost Otevřít nový případ > Produkty a služby > Otevřít případ .


  Nevybírejte možnost webex.

 3. Ručně vyberte následující technologii,

  Technologie : Spolupráce a konference,

  Dílčí technologie : Cloud UCM / vyhrazená instance (DI).

 4. Pro rychlejší vyřešení přidejte ovlivněné ID ORG a/nebo název instance UC a podrobně vysvětlete požadavek nebo problém.


  Vyhrazený tým podpory pro instance je k dispozici24x 7, po celém světě.

 5. V případě zájmu P1/2 volejte TAC Přední linie pro rychlejší pomoc při napojení techniků TAC.


  Pro ověření nároku použijte předplatné nebo smlouvu DI. Ujistěte se, že je k němu přidružený váš účet CCO.