S podporou Úrovně 1 je odpovědností partnera zajistit, aby jeho zákazníci získali pomoc na úrovni správce IT. Podpora úrovně 1 pomáhá zákazníkům řešit a řešit technické problémy.

Jako partner vaše odpovědnost za podporu úrovně 1 začíná, když se služba Webex Calling Dedicated Instance (DI) zákazníka zprovozní. Partner může k poskytování podpory úrovně 1 použít kteroukoli z následujících metod:

  • Poskytněte podporu Tier 1 sami.

  • Umožněte zákazníkům s kvalifikovaným IT personálem poskytovat vlastní podporu Tier 1. Podpora Cisco Basic umožňuje IT pracovníkům zákazníka zavolat přímo do Cisco Technical Assistance Center (TAC).

Centrum technické pomoci Cisco (TAC)

Základní podpora je součástí jakéhokoli předplatného plánu Cisco Collaboration Flex Plan bez dalších poplatků po dobu trvání předplatného. Základní podpora vás opravňuje k neomezenému 24hodinovému přístupu k technické podpoře v angličtině pro přerušení a opravu problémů po telefonu, webu nebo e-mailu během jednoho pracovního dne v případech s nižší závažností a do 60 minut počáteční doby odezvy pro případy závažnosti 1 a 2. Základní podpora zahrnuje přístup ke znalostní bázi a také všechny aktualizace a upgrady softwaru během období předplatného. Vylepšená a prémiová podpora jsou také k dispozici za příplatek. Další informace o podpoře TAC naleznete na stránkách Služby podpory pro spolupráci na SalesConnect.


Přístup ke službám podpory pro spolupráci na SalesConnect vyžaduje přihlášení správce partnera.