Pomoc techniczna poziomu 1 pomaga w rozwiązywaniu problemów technicznych, takich jak:

 • Problemy z obsługą użytkownika:

  • Nie można włączyć lub zarejestrować telefonu

  • Nie można sprawdzić poczty głosowej

  • Nie można użyć funkcji Cisco Unified CM

  • Nie można nawiązać ani odebrać połączenia

  • Nie słychać dźwięku

  • Nie można zalogować się do Jabber lub użyć telefonu programowego Jabber

 • Konfiguracja klienta:

  • Zainstaluj aplikację Webex lub Cisco Jabber

  • Konfigurowanie użytkownika, funkcji lub planu wybierania numeru dedykowanego

  • Konfigurowanie usług głosowych, wideo, poczty głosowej lub wiadomości błyskawicznych i obecności

  • Obsługa administracyjna kont użytkowników i punktów końcowych, w tym LDAP i SSO

 • Potencjalne problemy z aplikacją


  Powiadom nas, jeśli Ty lub Twój klient zidentyfikowaliście potencjalną wadę w jednej z aplikacji.

 • Zapytania dotyczące przestojów usługi: W takiej sytuacji potwierdź dostępność usługi i stan w sieci klienta, w tym połączenia MPLS, sieci PSTN lub SIP w celu integracji telefonii.

 • Obsługa komunikacji równorzędnej: W przypadku każdej zakupionej komunikacji równorzędnej początkowy poziom debugowania i rozwiązywania problemów jest wykonywany przez Ciebie lub personel IT klienta przed skontaktowaniem się z Cisco TAC. Dotyczy to zarówno Webex Edge Connect, jak i Virtual Connect.

 • Inne typowe problemy, w tym:

  • Przywracanie nieprawidłowo skonfigurowanych ustawień

  • Obsługiwane składniki innych firm: sieć partnerów/klientów, aplikacje, integracje, urządzenia, bramy

  • Wymagania dotyczące zarządzania pojemnością dla nowych użytkowników wykraczające poza początkowe wymagania

  • Rozliczenia i fakturowanie klientów

  • Integracja usług PSTN

  • Gotowość klienta do uaktualnienia dedykowanego wystąpienia


Cisco Solution Support umożliwia personelowi informatycznemu klienta bezpośrednie połączenie z centrum pomocy technicznej Cisco (TAC). Musisz kupić tę opcję.

Centrum pomocy technicznej Cisco (TAC)

Podstawowa pomoc techniczna jest dołączona do każdej subskrypcji Flex Plan Cisco Collaboration bez dodatkowych kosztów na czas trwania subskrypcji. Podstawowa pomoc techniczna uprawnia do nieograniczonego, całodobowego dostępu do pomocy technicznej w języku angielskim w przypadku przerw i rozwiązywania problemów przez telefon, Internet lub pocztę e-mail w ciągu jednego dnia roboczego w przypadku przypadków o mniejszej wadze oraz w ciągu 60 minut początkowego czasu reakcji w przypadku poziomu ważności 1 i 2 przypadki. Podstawowa pomoc techniczna obejmuje dostęp do bazy wiedzy, a także do wszystkich aktualizacji i uaktualnień oprogramowania w okresie obowiązywania subskrypcji. Pomoc techniczna Rozszerzona i Premium są również dostępne za dodatkową opłatą. Aby uzyskać więcej informacji na temat pomocy technicznej TAC, odwiedź stronę Współpraca na SalesConnect.


Dostęp do „Support Services for Collaboration on SalesConnect” wymaga zalogowania się jako administratora partnera.

Użyj poniższego przebiegu procesu, aby zgłosić zgłoszenie do pomocy technicznej za pomocą usługi TAC:

 1. Zaloguj się do Cisco Support Case Manager pod adresemhttps://mycase.cloudapps.cisco.com/case .

 2. Wybierz Otwórz nowe zgłoszenie > Produkty i usługi > Otwórz sprawę .


  Nie wybieraj opcji webex.

 3. Wybierz ręcznie następującą technologię,

  Technologia : Współpraca i konferencje,

  Technologia podrzędna : UCM Cloud / Dedicated Instance (DI).

 4. Dodaj identyfikator organizacji ORG i/lub nazwę wystąpienia UC, którego dotyczy problem, i szczegółowo wyjaśnij wymaganie lub problem, aby przyspieszyć rozwiązanie.


  Dostępny jest dedykowany zespół pomocy technicznej dla wystąpień24x 7 na całym świecie.

 5. W przypadku P1/2s, zadzwoń TAC Linia frontu dla szybszej pomocy w angażowaniu inżynierów TAC.


  Użyj subskrypcji DI lub umowy do weryfikacji uprawnień. Upewnij się, że Twoje konto CCO jest z nim powiązane.