centrum plochy Webex je navrženo tak, aby nedošlo k chybě. Pokud však dojde k potížím, můžete použít následující informace k identifikování problému před vyvoláním podpory.

Data zařízení můžete zobrazit pomocí analytického centra , včetně využití zařízení a využití funkcí. Tyto informace použijte pro určení, jak často jsou zařízení používána, nebo které funkce jsou populární pro uživatele.

1

Na obrazovce zákazníků v portálu https://admin.webex.com přejděte do části Analýza.

2

Klikněte na možnost Zařízení.

3

Vyberte své zařízení z rozevíracího seznamu Typ zařízení.

pokud máte problém s rozbočovačem plochy nebo chcete použít novou konfiguraci nebo nastavení, restartujte Webex centrum plochy.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky zařízení.

2

Klepněte na možnost Nastavení.

3

Klepněte na tlačítko restartovat.

Zařízení můžete restartovat, pokud se vyskytne technický problém. Restart zařízení z řídicího centra nemá vliv na vaše nastavení.

1

Na obrazovce zákazníka na adrese https://admin.webex.com přejděte do části Zařízení.

2

Vyberte zařízení z inventáře.

3

Klikněte na tlačítko Akce.

4

V rozevíracím seznamu zvolte restartovat.

pokud máte problém, který nemůžete vyřešit žádným jiným způsobem, můžete Webex rozbočovač plochy obnovit na původní nastavení výrobce. Tato akce vymaže všechna data a nastavení z centra činností a vrátí nastavení zařízení do původního stavu.

Dříve než bude k dispozici centrum plochy k použití, musíte provést aktivaci zařízení.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky zařízení.

2

Klepněte na možnost Nastavení.

3

Přejděte dolů a klepněte na tlačítko Vynulovat.

Pokud nemůžete provést obnovení továrny z nabídky nastavení centra Webex. Tento proces se týká pouze potíží, které nelze žádným způsobem vyřešit.

1

Odpojte napájení centra.

2

Počkejte 5 sekund a znovu připojte napájení.

3

Počkejte, až se rozsvítí lišta kontrolek LED pohotovostního režimu.

4

Stiskněte a podržte tlačítko Zvýšit hlasitost po dobu asi 5 sekund.

5

Stiskněte tlačítko Ztlumit.

Pokud máte problémy s Webexm rozbočovačem plochy , uvidíte chybovou zprávu zobrazenou v části nastavení > problémy na centru.

Pomocí informací a funkcí uvedených v části Diagnostika můžete shromáždit data a odstranit případné problémy se zařízením.

Nastavení diagnostiky jsou založena na vaší síti hovorů tak, jak vidíte na vašem stolovém centru od firmy do firmy. Pro centrum plochy však bylo vyvinuto následující nastavení:

Tabulka 1. Problémy a Diagnostics

Diagnostik

Funkce

Protokolování PII

Povolit, chcete-li do disku zapisovat informace o osobních identifikačních informacích (PII).

Rozšířené protokolování

Tuto možnost povolte, pokud chcete shromáždit informace o problémech kvality médií, které nastaly během hovorů nebo bezdrátové prezentace.

Odeslat protokoly

Klepněte, chcete-li ke Správci shromáždit a odeslat protokoly zařízení.

Podrobnosti o Webex připojení

Klepněte, chcete-li zobrazit stav následujících funkcí Webex:

 • Bubliny

 • Kalendář

 • Konfigurace

 • Pověření

 • Šifrování

 • Geografické umístění

 • Metriky

 • Upozornění

 • Telefonní seznam

 • Registrace

 • Upgrade softwaru

 • Správce služeb rozpoznávání řeči

Test připojení Webex

Klepněte, chcete-li zobrazit stav následujících Webex položek:

 • miniatur

 • šifrování

 • idbroker

 • u2c

 • swupgrade

 • Standard

 • deviceManagement

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky zařízení.

2

> Problémy a diagnostiku nastavení navigace.

Pokud máte Wi-Fi problém, můžete zobrazit stránku Wi-Fi podrobnosti na vašem Webexm centru a použít tyto informace k odstranění potíží.

Tabulce 2. pole Wi-Fi podrobných údajů

Pole

Účel

SSID

Identifikátor sady služeb (SSID) je síťový název.

Rychlost

Rychlost přenosu dat přes Internet do centra stolního počítače měřená v MB/s. Tato rychlost závisí na počtu zařízení v síti, ale na rychlosti 12-25 MB/s je dobrou rychlostí.

Frekvence

Rychlost přenosu dat mezi směrovačem a rozbočovačem na frekvenci. Pásmo 2,4 GHz je nejvhodnější pro činnosti s nízkou šířkou pásma, jako je procházení Internetu. Pásmo 5.4 GHz je nejvhodnější pro činnosti s vysokým šířkou pásma, jako jsou například video hovory.

Síla signálu

Měří sílu signálu Wi-Fi v decibelu milliwatts (dBm). Signál, který je mezi-30 a-67 je dobrý.

Kanálový

Wi-Fi frekvence používaná směrovačem k odesílání dat do centra plochy.

Adresa MAC

Adresa řízení přístupu k médiím (MAC) na vašem centru. centrum plochy používá adresu MAC k identifikování své sítě.

Rozhraní povoleno

-

Oblast

Vaší zemi.

1

Klepněte na levý horní roh obrazovky telefonu

2

Nastavení navigace > připojení k síti > Wi-Fi.

3

Klepněte na název sítě.

4

Klepněte na položku upřesnit Wi-Fi.