Webex Desk Hub je dizajniran da pokrene grešku besplatno. Ali ako nešto krene naopako, možete da koristite sledeće informacije da biste identifikovali problem pre nego što pozovete podršku.

Podatke o uređaju možete prikazati pomoću alatke "Analitika" u kontrolnom čvorištu, uključujući iskorišćenost uređaja i korišćenje funkcija. Koristite ove informacije da biste utvrdili koliko često se uređaji koriste ili koje funkcije su popularne kod korisnika.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.com , idite na Analitiku.

2

Izaberite stavku Uređaji.

3

Izaberite uređaj sa padajuće liste tip uređaja.

Ponovo pokrenite Webex desk čvorišta kada imate problema sa Desk Hub-om ili kada želite da primenite novu konfiguraciju ili postavku.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana uređaja.

2

Dodirnite postavke.

3

Dodirnite ponovo pokrenite računar.

Uređaj možete ponovo pokrenuti ako imate tehnički problem. Ponovno pokretanje uređaja iz kontrolnog čvorišta ne utiče na postavke.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com/ na uređajima.

2

Izaberite uređaj sa zaliha.

3

Izaberite stavku Radnje.

4

Sa padajuće liste izaberite stavku Ponovno pokretanje sistema.

Možete da vratite Webex Desk Hub na originalna fabrička podešavanja ako imate problem koji ne možete da rešite na drugi način. Ova radnja obrišava sve podatke i postavke iz čvorišta Desk i vraća postavke uređaja u prvobitno stanje "van okvira".

Moraćete da uradite proces aktiviranja uređaja pre nego što Desk Hub bude dostupan za upotrebu.

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana uređaja.

2

Dodirnite postavke.

3

Pomerite se nadole i dodirnite Fabričko uspostavljanje početnih vrednosti.

Ako ne možete da izvršite fabričko uspostavljanje početnih vrednosti iz menija Webex Desk Hub Settings", možete da uradite ručno fabričko uspostavljanje početnih vrednosti. Ovaj proces je samo za problem koji ne možete da rešite na drugi način.

1

Isključite napajanje iz čvorišta Desk.

2

Sačekajte 5 sekundi i ponovo povežite napajanje.

3

Sačekajte da stendbaj LED zasvetli.

4

Pritisnite i držite jačinu zvuka na gore oko 5 sekundi.

5

Pritisnite taster "Priguši ton".

Ako imate bilo kakvih problema sa Webex Desk Hub-om, videćete poruku o grešci prikazanu u okviru "Postavke > probleme" u čvorištu deska.

Koristite informacije i funkcije navedene u okviru dijagnostike da biste prikupili podatke i rešili sve probleme na uređaju.

Postavke dijagnostike se zasnivaju na mreži poziva tako da ono što vidite na Desk Hub-u varira od poslovnog do poslovnog. Ali za Desk Hub su razvijena sledeća podešavanja:

Tabela 1. Problemi i dijagnostika

Dijagnostičke

Funkcija

PII evidentiranje

Omogućite ako želite da lične identifikacione informacije (PII) informacije budu evidentirane na disku.

Prošireno vođenje evidencije

Omogućite ako želite da prikupite informacije koje mogu da pomognu u rešavanju problema kvaliteta medija koji se javljaju tokom poziva ili bežičnih prezentacija.

Slanje evidencija

Dodirnite ako želite da prikupite i pošaljete evidencije uređaja administratoru.

Webex o vezi

Tapnite ako želite da vidite status sledećih funkcija Webex:

 • Asistent

 • Kalendar

 • Konfiguracija

 • Akreditive

 • Šifrovanje

 • Geo lokacija

 • Metrika

 • Obaveštenje

 • Telefonski imenik

 • Registracija

 • Nadogradnja softvera

 • Upravljač uslugom govora

Webex povezivanja

Tapnite ako želite da vidite status sledeće stavke Webex stavke:

 • Avatar

 • Šifrovanje

 • idbroker

 • u2c

 • swupgrade

 • wdm

 • Upravljanje uređajem

1

Dodirnite gornji levi ugao ekrana uređaja.

2

Pretraživanje postavki > problema i dijagnostike.

Ako imate problem Wi-Fi, možete da prikažete stranicu sa Wi-Fi detaljima na Webex Desk Hub-u i da koristite ove informacije za rešavanje problema.

Sto 2. Wi-Fi "Detalji"

Polje

Cilj

SSID

IDentifikator skupa usluga (SSID) je ime mreže.

Brzina

Brzinom kojom podaci putuju preko Interneta do vašeg Desk Hub-a , mereno megabitima u sekundi (Mbps). Zavisi od broja uređaja na mreži, ali 12-25 Mbps je dobra brzina.

Frekvencija

Brzinom kojom podaci putuju između rutera i Desk Hub-a u gigahercu (GHz). Bend 2.4GHz je najbolji za aktivnosti niskog propusnog opsega kao što je pregledanje Interneta. Bend 5.4GHz je najbolji za aktivnosti visokog propusnog opsega kao što su video pozivi.

Signala

Meri snagu vašeg Wi-Fi decibela (dBm). Signal izmeрu -30 i -67 je dobar.

Kanal

Računar Wi-Fi frekvenciju koju ruter koristi za slanje podataka u Vaše Desk Hub čvorište.

MAC adresa

Adresa kontrole pristupa medijima (MAC) za čvorište deska. Desk Hub koristi MAC adresu da bi se identifikovao na mreži.

Interfejs je omogućen

-

Regiona

Tvoja zemlja.

1

Tapnite na gornji levi ugao ekrana telefona

2

Kretanje Postavki > mrežne veze > Wi-Fi.

3

Dodirnite ime mreže.

4

Dodirnite više Wi-Fi detalja.