Webex skriv bords navet är utformat för att köra fel kostnads fritt. Men om något går fel kan du använda följande information för att identifiera problemet innan du ringer efter support.

Du kan granska dina enhets data med analys verktyget i styr navet , inklusive användning av enhets användning och funktion. Använd den här informationen för att bestämma hur ofta enheter används eller vilka funktioner som är populära för användare.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Analys.

2

Klicka på Enheter.

3

Välj din enhet i listrutan med enhetstyper.

Starta om Webex skriv bords navet när du har problem med din skriv bords hubb eller när du vill använda en ny konfiguration eller inställning.

1

Tryck på det övre vänstra hörnet på enhets skärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Tryck på starta om.

Du kan starta om din enhet om du har tekniska problem. En enhet som startas om från kontroll navet påverkar inte dina inställningar.

1

Från kundvyn på https://admin.webex.com/ går du till sidan Enheter.

2

Välj din enhet i inventeringen.

3

Klicka på åtgärder.

4

Välj starta om i den nedrullningsbara listan.

Du kan återställa Webex skriv bords navet till de ursprungliga fabriks inställningarna om du har problem med att du inte kan lösa något annat sätt. Denna åtgärd rensar alla data och inställningar från Skriv bords navet och återställer enhets inställningarna till den ursprungliga statusen.

Du måste aktivera enheten innan Skriv bords navet kan användas.

1

Tryck på det övre vänstra hörnet på enhets skärmen.

2

Tryck på Inställningar.

3

Rulla nedåt och tryck på fabriks återställning.

Om du inte kan utföra en fabriks återställning från menyn med inställningar för Webex skriv bords nav kan du göra en manuell fabriks återställning. Den här processen är endast till för problem som du inte kan lösa på något annat sätt.

1

Koppla bort strömmen från Skriv bords navet.

2

Vänta 5 sekunder och återanslut till strömmen.

3

Vänta på att Viloläget ska lysa upp.

4

Tryck och håll Volym-upp i cirka 5 sekunder.

5

Tryck på Ljud av.

Om du har problem med Webex skriv bords navet visas ett fel meddelande under inställningar > problem skriv bords navet.

Använd den information och de funktioner som finns i listan under diagnostik för att samla in data och felsöka eventuella problem på din enhet.

Diagnostikinställningar baseras på ditt samtals nätverk så att du kan se vad du ser på Skriv bords navet varierar från affärs verksamhet till företag. Men följande inställningar har utvecklats för Skriv bords nav:

Tabell 1. Problem och diagnostik

Diagnostisk

Funktion

PII-loggning

Aktivera om du vill att personlig ID-information (PII) ska loggas in på en disk.

Utökad loggning

Aktivera om du vill samla in information som kan hjälpa dig med eventuella problem med medie kvaliteten som uppstår under samtal eller trådlösa presentationer.

Skicka loggar

Tryck på om du vill samla in och skicka din enhets loggar till administratören.

Webex anslutnings information

Tryck på om du vill se status för följande Webex funktioner:

 • Assistent

 • Kalender

 • Konfiguration

 • Inloggningsuppgifter

 • Kryptering

 • Geo plats

 • Mått

 • Avisering

 • Telefonbok

 • Registrering

 • Programvaruuppgraderingar

 • Röst tjänst hanteraren

Webex anslutnings test

Tryck på om du vill se status för följande Webex objekt:

 • avatar

 • krypteringsalgoritmer

 • idbroker

 • u2c

 • swupgrade

 • WDM

 • deviceManagement

1

Tryck på det övre vänstra hörnet på enhets skärmen.

2

Navigera i inställningar > problem och diagnostik.

Om du har ett Wi-Fi problem kan du visa sidan med Wi-Fi information på din Webex skriv bords hubb och använda den här informationen för att felsöka problemet.

Tabell 2. fält för Wi-Fis information

Fält

Syfte

SSID

Service Set IDentifier (SSID) är nätverks namnet.

Slutarhastighet

Den hastighet med vilken data överförs via Internet till Skriv bords navet , mätt i megabit per sekund (Mbit/s). Det beror på antalet enheter i nätverket, men 12-25 Mbit/s är en bra hastighet.

Frequency (Frekvens)

Den hastighet som data transporteras mellan routern och skriv bords navet i gigahertz (gigahertz). 2,4 GHz-bandet är bäst för aktiviteter med låg bandbredd som att surfa på Internet. 5.4 GHz-bandet är bäst för aktiviteter med hög bandbredd som video samtal.

Signal styrka

Mäter styrkan på din Wi-Fi-signal i decibel milliwatts (dBm). En signal som är mellan – 30 och-67 är bra.

Kanal

Den Wi-Fi frekvens som din router använder för att skicka data till skriv bords navet.

MAC-adressen

MAC-adress (Media Access Control) för skriv bords navet. skriv bords nav använder MAC adressen för att identifiera sig själv för ditt nätverk.

Gränssnitt aktiverat

-

Region

Ditt land.

1

Knacka i övre vänstra hörnet på telefonskärmen

2

Navigera i inställningar > nätverks anslutning > Wi-Fi.

3

Tryck på ditt nätverks namn.

4

Tryck på avancerad Wi-Fi information.