Než začnete

Chcete-li tuto funkci nastavit pro pracovní prostory, ujistěte se, že mají pracovní prostory přiřazenou profesionální licenci. Další informace o funkcích dostupných s licencemi pracovního prostoru naleznete v tématu Funkce dostupné podle typu licence pro službu Webex Calling.
1

Přihlaste se k Centrum Control Hub .

2

Přejděte na příslušnou cestu.

  • Pro uživatele: Přejít na Správa > Uživatelé. Poté vyberte uživatele.

  • Pro pracovní prostory: Přejít na Správa > Pracovní prostory. Poté vyberte pracovní prostor.

3

Klikněte na kartu Volání.

4

Přejděte do části Zpracování hovorů, vyberte možnost Selektivně přijmout hovory a zapněte přepínač.

5

Z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán.

Pokud nevidíte plán, který chcete pro toto nastavení použít, můžete vytvořit nový plán na stránce Plány. Další informace najdete v tématu Vytvoření plánů.

6

Po kliknutí na možnost Přidat plán nastavte následující parametry:

  • Plán – z rozevíracího seznamu vyberte předdefinovaný plán, pro který chce uživatel přijmout hovory.


     
    Pokud jste správce pobočky, zobrazí se pouze plány týkající se přiřazených poboček.
  • Hovory od – výběrem volby přijmete hovory z libovolného telefonního čísla nebo vyberte telefonní čísla. Pokud zvolíte možnost Vybrat telefonní čísla, zadejte další údaje.

  • Přijmout nebo nepřijmout – zvolte přijetí nebo odmítnutí hovorů, které odpovídají těmto parametrům.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Vytvořený plán je přidán do tabulky Přijmout nebo Nepřijmout . Plány můžete podle potřeby upravit nebo odstranit z tabulek.


 
Nepřijmout má přednost před přijmout.
8

Klikněte na možnost Uložit.


 

Uživatel může také nastavit selektivní přijetí hovorů samostatně na uživatelském portálu. Další informace najdete v tématu Selektivní přijetí hovorů. Veškeré změny těchto nastavení provedené uživatelem se projeví na uživatelském portálu i v prostředí Control Hub.