Predtým ako začneš

Ak chcete nastaviť túto funkciu pre pracovné priestory, uistite sa, že pracovné priestory majú priradenú profesionálnu licenciu. Ak sa chcete dozvedieť viac o funkciách, ktoré sú dostupné s licenciami pracovného priestoru, pozrite si časť Funkcie dostupné podľa typu licencie pre Webex Calling.
1

Prihláste sa do Control Hub.

2

Prejdite na príslušnú cestu.

  • Pre používateľov: Ísť do Zvládanie > Používatelia. Potom vyberte používateľa.

  • Pre pracovné priestory: Ísť do Zvládanie > Pracovné priestory. Potom vyberte pracovný priestor.

3

Kliknite na Volanie tab.

4

Choďte na Spracovanie hovorov sekciu, vyberte Selektívne prijímať hovorya zapnite prepínač.

5

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán.

Ak nevidíte plán, ktorý chcete použiť pre toto nastavenie, môžete vytvoriť nový plán z Rozvrhy stránku. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvárajte plány.

6

Kliknite Pridať plán nastaviť nasledujúce parametre:

  • Rozvrh—Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte preddefinovaný plán, kedy chce používateľ prijať hovory.


     
    Ak ste správcom miesta, zobrazia sa iba plány týkajúce sa priradených miest.
  • Hovory z— Vyberte, ak chcete prijímať hovory od Akékoľvek telefónne číslo alebo Vyberte možnosť Telefónne čísla. Ak si vyberiete Vyberte možnosť Telefónne čísla, zadajte ďalšie podrobnosti.

  • súhlasiť alebo Neprijať—Vyberte, či chcete prijať alebo odmietnuť hovory, ktoré vyhovujú týmto parametrom.

7

Kliknite Uložiť.

Vytvorený rozvrh sa pridá do súhlasiť alebo Neprijať tabuľky. Podľa potreby môžete plány z tabuliek upraviť alebo odstrániť.


 
Neprijať má prednosť pred súhlasiť.
8

Kliknite Uložiť.


 

Užívateľ si môže nastaviť selektívne prijímanie hovorov aj sám na užívateľskom portáli. Ďalšie podrobnosti nájdete v časti Selektívne prijímať hovory. Akékoľvek zmeny vykonané používateľom v týchto nastaveniach sa prejavia v používateľskom portáli aj v Control Hub.