Innan du börjar

Om du vill konfigurera den här funktionen för arbetsytor ska du se till att arbetsytor har tilldelats en professionell licens. Mer information om vilka funktioner som är tillgängliga med arbetsytelicenser finns i Tillgängliga funktioner efter licenstyp för Webex Calling.
1

Logga in på Control Hub.

2

Gå till respektive sökväg.

  • För användare: Gå till Hantering > Användare. Välj sedan en användare.

  • För arbetsytor: Gå till Hantering > Arbetsytor. Välj sedan en arbetsyta.

3

Klicka på fliken Samtal.

4

Gå till avsnittet Samtalshantering, välj Acceptera samtal selektivt och aktivera växlingsknappen.

5

Välj ett fördefinierat schema i listrutan.

Om du inte ser ett schema som du vill använda för den här inställningen kan du skapa ett nytt schema från sidan Scheman. Mer information finns i Skapa scheman.

6

Klicka på Lägg till schema för att ställa in följande parametrar:

  • Schemalägg– Välj det fördefinierade schemat för när användaren vill acceptera samtalen från den nedrullningsbara listan.


     
    Om du är platsadministratör visas endast scheman för dina tilldelade platser.
  • Samtal från– Välj för att acceptera samtal från valfritt telefonnummer eller välj telefonnummer. Om du väljer Utvalda telefonnummer anger du ytterligare information.

  • Godkänn eller Godkänn inte– Välj att acceptera eller avvisa samtal som passar inom dessa parametrar.

7

Klicka på Spara.

Det skapade schemat läggs till i tabellen Acceptera eller Acceptera inte. Du kan redigera eller ta bort scheman från tabellerna efter behov.


 
Accept har företräde framför acceptans.
8

Klicka på Spara.


 

En användare kan även konfigurera selektiv samtalsacceptans på egen hand i användarportalen. Mer information finns i Acceptera samtal selektivt. Alla ändringar som användaren gör i dessa inställningar återspeglas i både användarportalen och Control Hub.