Relace otázek a odpovědí v cisco webex školení

Jako hostitel můžete nakonfigurovat možnost Q & A tak, aby byla zapnutá nebo vypnutá. Když je zapnutá možnost Q & A, můžete nakonfigurovat nastavení během tréninku tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

Zapnutí nebo vypnutí Q a A

Chcete-li jako hostitel používat Q & A během tréninku, ujistěte se, že je zapnutá možnost Q & A. V případě potřeby jej můžete také kdykoli vypnout.

  1Proveďte jeden z následujících úkonů:
  Možnost Popis
  Gumák:
  1. V okně Relace vyberte Webex Training > Preferences.

  2. Vyberte Nástroje.

  Windows: V okně Relace vyberte Možnost relace > relace .
  2Zkontrolujte nebo odškrtěte Q & A.
  3Vyberte tlačítko OK.

  Nastavení zobrazení ochrany osobních údajů v relacích Q a A

  Jako hostitel můžete v zájmu ochrany soukromí panelistů a účastníků během školení skrýt nebo zobrazit následující informace, když jsou otázky a odpovědi zveřejněny na panelech Q & A účastníků:

  • Jména účastníků, kteří posílají otázky

  • Jména panelistů, kteří posílají odpovědi

  • Časová razítka pro otázky a odpovědi

   Jména účastníků a panelistů a časová razítka jsou vždy viditelná na panelových panelech Q & A.

   1Otevřete dialogové okno Možnosti účastníka podle jednoho z těchto kroků:
   • Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví panelu Q &A a pak zvolte Možnosti účastníka.

   • Mac: Vyberte ctrl, klikněte a pak zvolte Možnosti účastníka.

   2V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte některou z možností, které mají účastníci vidět, a pak vyberte OK.

   Přiřazení otázky Q a A

   Jako hostitel nebo panelista můžete přiřazovat otázky sobě nebo jinému panelistovi. Otázky se zobrazí na kartě Moje Q & A určených panelistů s textem přiřazeným vedle nich.

    1Přístup k možnosti nabídky pro otázku, kterou chcete přiřadit, postupujte takto:
    • Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na otázku.

    • Mac: Vyberte ctrl a pak vyberte otázku.

    2Vyberte Přiřadit pro osobu, které ji chcete přiřadit.
    • Chcete-li přiřadit více otázek současně, podržte při výběru otázek klávesu Ctrl.

    • Pokud je přiřazená otázka zodpovězena, přiřazený text se stále zobrazuje.

    • Přiřazený text se nezobrazuje na panelech Q &A účastníků.

    Nastavení priority pro otázku

    Pro všechny otázky, které jste obdrželi na panelu Q &A, můžete nastavit priority – vysoké, střední nebo nízké. Otázky s prioritami se zobrazí na kartě Priorita.

     1Přístup k možnosti nabídky pro otázku, kterou chcete přiřadit, postupujte takto:
     • Windows: Klikněte pravým tlačítkem myši na otázku.

     • Mac: Vyberte ctrl a pak vyberte otázku. 

     2Vyberte Priorita > Vysoká, Střednínebo Nízká .

     Po prvním nastavení priority otázky se sloupec zobrazí vlevo od panelu Q & A. Vyberte ikonu otázky, pro kterou chcete nastavit priority, a pak zvolte Vysoká, Střednínebo Nízká.

     3Chcete-li odstranit prioritu z otázky, klikněte na obdélníkovou ikonu otázky a pak vyberte Vymazat.

     Odpovězte na otázky

     Následující tabulky popisují způsoby, jakými můžete odpovědět na otázku.

     Tabulka 1 Metody odpovídání na otázky

     Možnost

     Popis

     Odpovězte na otázku

     Vaše odpověď se zobrazí na panelech Q &A všech účastníků.

     Odpovězte na otázku soukromě

     Odpověď uvidí následující účastníci:

     • Účastník, který vám otázku poslal

     • Všichni panelisté

     Odmítnutí otázky pomocí standardní nebo přizpůsobené odpovědi

     Standardní odpověď zní: Děkujeme za vaši otázku. Požadované informace nemůže poskytnout žádný z panelistů.

     Odložení otázky pomocí standardní nebo přizpůsobené odpovědi

     Standardní odpověď zní: Děkujeme za vaši otázku. Vaše otázka byla odložena, ale zůstane ve frontě. Panelista odpoví na vaši otázku později.

     Proveďte jeden z následujících úkonů:
     Možnost Popis
     Odpověď na otázku:
     1. Na panelu Q&A vyberte otázku z kterékoli karty, na které jste obdrželi otázku:

      • Chcete-li vybrat otázku, klikněte na ni jednou.

      • Pokud chcete otázku zkopírovat do textového pole, klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte klávesu CTRL a potom klikněte na myš (Mac), zvolte Kopírovata vložte ji do textového pole.

      • Pokud chcete výběr vymazat, kliknětepravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte klávesu CTRL a pak vyberte (Mac) otázku a pak zvolte Zrušit výběr .

     2. Do textového pole zadejte odpověď.

        

      Pokud chcete odpověď před odesláním upravit, zvýrazněte text, který chcete upravit, a potom klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte klávesu CTRL a vyberte (Mac) zvýrazněný text.

     3. Pokud byla otázka zodpovězena slovně, můžete poslat standardní odpověď: Tato otázka byla zodpovězena slovně. Klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo vyberte kombinaci kláves CTRL a pak vyberte (Mac) otázku a pak zvolte Odpovědět slovně.

     4. Po dokončení psaní odpovědi vyberte Odeslat.

     Odpověď na otázku soukromě:
     1. Na panelu Q&A vyberte otázku z kterékoli karty, na které jste obdrželi otázku:

     2. Vyberte Odeslat soukromě.

     3. Do textového pole zadejte odpověď.

        

      Pokud chcete odpověď před odesláním upravit, zvýrazněte text, který chcete upravit, a potom klikněte pravým tlačítkem myši (Windows) nebo stiskněte klávesu CTRL a vyberte (Mac) zvýrazněný text.

     4. Pokud chcete uložit odpověď, kterou jste zadali jako standardní soukromou odpověď pro všechny panelisty, vyberte Uložit nebo Uložit jako výchozí.

     5. Po dokončení psaní odpovědi vyberte Odeslat.

     Chcete-li zamítnout otázku:
     1. Na panelu Q&A klikněte pravým tlačítkem myši na otázku a pak vyberte Zavřít.

        

      (Pro uživatele systému Windows) Chcete-li zavřít více otázek najednou, podržte při výběru otázek klávesu Ctrl, klikněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte Zavřít

     2. (Volitelné) Pokud chcete přizpůsobit standardní odpověď, vyberte Vlastní apotom upravte text v textovém poli.

     3. (Volitelné) Pokud chcete přizpůsobit odpověď uložit jako standardní odpověď na zavření pro všechny panelisty, vyberte Uložit (Windows) nebo Uložit jako výchozí (Mac).

     4. Vyberte Odeslat.

     5. V poli s potvrzovací zprávou vyberte Ano.

     Chcete-li odložit otázku:
     1. Na panelu Q&A klikněte pravým tlačítkem myši na otázku a pak zvolte Odložit.

        

      (Pro uživatele systému Windows) Chcete-li odložit více otázek najednou, podržte při výběru otázek klávesu Ctrl, klikněte pravým tlačítkem myši a pak zvolte Odložit.

     2. (Volitelné) Pokud chcete přizpůsobit standardní odpověď, vyberte Vlastní apotom upravte text v textovém poli.

     3. (Volitelné) Pokud chcete přizpůsobit odpověď uložit jako standardní odpověď odložit, kterou mají používat všichni panelisté, vyberte Uložit (Windows) nebo Uložit jako výchozí (Mac).

     4. Vyberte Odeslat.

     Uložení relace Q a A

     Kdykoli během školení můžete uložit otázky a odpovědi na kartě Vše na panelu Q &A do souboru .txt nebo .csv.

     Training Manager automaticky ukládá relace Q & A každé dvě minuty do složky Webex ve složce Moje dokumenty na hostitelských počítačích a prezentujících počítačích.

      1V okně Relace vyberte Soubor > Uložit > otázky a odpovědi.
      2Vyberte umístění, ve kterém chcete soubor uložit.
      3Zadejte název souboru.
      4V poli Uložit jako typ vyberte Textové soubory (*.txt) nebo CSV.
      5Klepněte na příkaz Uložit.

      Chcete-li zkontrolovat obsah archivované relace Q &A, otevřete soubor .txt v textovém editoru nebo .csv souboru v tabulkové aplikaci, například v aplikaci Microsoft Excel.

      Správce školení uloží soubor na místo a formát, který jste zvolili.

      Byl tento článek užitečný?