Vraag- en antwoordsessies in Cisco Webex Training

U kunt de optie V&A als host in- of uitschakelen. Als de optie V&A is ingeschakeld, kunt u de instellingen tijdens een trainingssessie aanpassen aan uw behoeften.

Vraag en antwoord in- of uitschakelen

Als u als host V&A wilt gebruiken tijdens trainingssessie, moet de optie V&A zijn ingeschakeld. U kunt de optie desgewenst ook uitschakelen.

  1Voer een van de volgende handelingen uit:
  Optie Beschrijving
  Mac:
  1. Selecteer in het venster Sessie Webex Training > Voorkeuren.

  2. Selecteer Extra.

  Windows: Selecteer in het sessievenster Sessie > Sessieopties.
  2Schakel V&A in of uit.
  3Selecteer OK.

  Privacyweergaven instellen in V&A-sessies

  Als u de privacy van panelleden en deelnemers wilt beschermen tijdens een trainingssessie, kunt u de volgende gegevens verbergen of weergeven wanneer vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het deelvenster Vraag en antwoord van de deelnemers:

  • Namen van deelnemers die vragen verzenden.

  • Namen van panelleden die antwoorden verzenden.

  • Tijdstempels voor vragen en antwoorden.

   De namen van deelnemers en panelleden en de tijdstempels zijn altijd zichtbaar in het deelvenster Vraag en antwoord van panelleden.

   1Open het dialoogvenster Deelnemeropties door een van de volgende stappen uit te voeren:
   • Windows: Klik met de rechtermuisknop op de titelbalk vraag en antwoord deelvenster deelnemer en kies Deelnemeropties.

   • Mac: Selecteer ctrl, klik en kies Deelnemeropties.

   2Selecteer de opties die u zichtbaar wilt maken voor de deelnemers in het dialoogvenster dat wordt weergegeven en selecteer OK.

   Een V&A-vraag toewijzen

   Als host of panellid kunt u vragen aan uzelf of een ander panellid toewijzen. De vragen worden weergegeven op het tabblad Mijn vraag en antwoord van de opgegeven panelleden met de tekst 'toegewezen' ernaast.

    1Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:
    • Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

    • Mac: Selecteer Ctrl en selecteer de vraag.

    2Selecteer Toewijzen aan voor de persoon aan wie u de vraag wilt toewijzen.
    • Als u meerdere vragen tegelijk wilt toewijzen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt tijdens het selecteren van de vragen.

    • Als een toegewezen vraag is beantwoord, blijft de tekst toegewezen staan.

    • De tekst toegewezen wordt niet weergegeven in de deelvensters vraag en antwoord deelnemers.

    De prioriteit voor een vraag instellen

    U kunt de prioriteit (hoog, normaal of laag) instellen voor vragen die u hebt ontvangen in het deelvenster Vraag en antwoord. De vragen met prioriteit worden weergegeven op het tabblad Prioriteit.

     1Open als volgt de menuoptie voor de vraag die u wilt toewijzen:
     • Windows: klik met de rechtermuisknop op de vraag.

     • Mac: Selecteer Ctrl en selecteer de vraag. 

     2Selecteer Prioriteit > Hoog, Normaal of Laag.

     Nadat u de eerste keer een prioriteit voor een vraag hebt ingesteld, verschijnt links van het deelvenster Vraag en antwoord een kolom. Selecteer het pictogram voor de vraag voor wie u een prioriteit wilt instellen en kies Hoog, Normaal of Laag.

     3Als u een prioriteit bij een vraag wilt verwijderen, selecteert u het rechthoekige pictogram voor de vraag en selecteert u Wissen.

     Antwoord geven op vragen

     In de volgende tabel wordt weergegeven op welke manieren u een vraag kunt beantwoorden.

     Tabel 1 Manieren om vragen te beantwoorden

     Optie

     Beschrijving

     Een vraag beantwoorden

     Uw antwoorden verschijnen in het deelvenster Vraag en antwoord van alle deelnemers.

     Een vraag privé beantwoorden

     De volgende deelnemers kunnen uw antwoord zien:

     • De deelnemer die de vraag heeft verzonden.

     • Alle panelleden.

     Een vraag negeren met een aangepast of een standaardantwoord

     Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Er is geen panellid dat de door u gevraagde informatie kan verstrekken.

     Een vraag uitstellen met een aangepast of een standaardantwoord

     Het standaardantwoord luidt: Bedankt voor uw vraag. Uw vraag is uitgesteld maar blijft wel in de wachtrij. Een panellid zal uw vraag op een later tijdstip beantwoorden.

     Voer een van de volgende handelingen uit:
     Optie Beschrijving
     Een vraag beantwoorden:
     1. In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen:

      • Klik één keer op een vraag om deze te selecteren.

      • Als u de vraag in het tekstvak wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of drukt u op ctrl en klikt u op de vraag (Mac), kiest u Kopiëren en plakt u de vraag in het tekstvak.

      • Als u de selectie ongedaan wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop (Windows) op de vraag of drukt u op Ctrl en klikt u op de vraag (Mac). Vervolgens kiest u Selectieuitschakelen.

     2. Typ het antwoord in het tekstvak.

        

      Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op ctrl en selecteert u (Mac) op de gemarkeerde tekst.

     3. Als een vraag mondeling is beantwoord, kunt u een standaardantwoord verzenden: Deze vraag is mondeling beantwoord. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of druk op ctrl en klik (Mac) op de vraag en kies Mondeling beantwoord .

     4. Wanneer u klaar bent met het invoeren van het antwoord, selecteert u Verzenden.

     Een vraag privé beantwoorden:
     1. In het V&A-deelvenster selecteert u de vraag op het tabblad waarop u de vraag hebt ontvangen:

     2. Selecteer Niet-privé verzenden.

     3. Typ het antwoord in het tekstvak.

        

      Als u uw antwoord wilt bewerken voordat u het verzendt, markeert u de tekst die u wilt bewerken en klikt u met de rechtermuisknop (Windows) of drukt u op ctrl en selecteert u (Mac) op de gemarkeerde tekst.

     4. Als u het getypte antwoord wilt opslaan als standaard niet-gratis antwoord dat door alle panelleden kan worden gebruikt, selecteert u Opslaan of Opslaan als standaard.

     5. Selecteer Verzenden als u klaar bent met het invoeren van het antwoord.

     Een vraag negeren:
     1. Klik in vraag en antwoord deelvenster met de rechtermuisknop op de vraag en selecteer Verwerpen .

        

      (Voor Windows-gebruikers) Als u meerdere vragen tegelijk wilt verwerpen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Verwerpen . 

     2. (Optioneel) Als u het standaardantwoord wilt aanpassen, selecteert u Aangepast en bewerkt ude tekst in het tekstvak.

     3. (Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Verwerpen voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

     4. Selecteer Verzenden.

     5. Selecteer Ja in het vak bevestigingsbericht.

     Een vraag uitstellen:
     1. Klik in vraag en antwoord deelvenster met de rechtermuisknop op de vraag en kies Uitstellen.

        

      (Voor Windows-gebruikers) Als u meerdere vragen tegelijk wilt uitstellen, houdt u de toets Ctrl ingedrukt bij het selecteren van de vragen, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Uitstellen.

     2. (Optioneel) Als u het standaardantwoord wilt aanpassen, selecteert u Aangepast en bewerkt ude tekst in het tekstvak.

     3. (Optioneel) Als u uw aangepaste antwoord wilt opslaan als het standaardantwoord voor Uitstellen voor alle panelleden, selecteert u Opslaan (Windows) of Opslaan als standaard (Mac).

     4. Selecteer Verzenden.

     Een V&A-sessie opslaan

     Op elk moment tijdens een trainingssessie kunt u de vragen en antwoorden op het tabblad Alles van het deelvenster Vraag en antwoord opslaan in een .txt- of .csv-bestand.

     Trainingsbeheer slaat V&A-sessies om de twee minuten automatisch op in de map Webex in Mijn documenten op de computers van de host en de presentator.

      1Selecteer in het sessievenster Bestand > Opslaan > Vragen en antwoorden.
      2Kies een locatie waar u het bestand wilt opslaan.
      3Geef een naam op voor het bestand.
      4Selecteer Tekstbestanden (*.txt) of CSV (door komma's gescheiden waarden) in het vak Opslaan als.
      5Selecteer Opslaan.

      Als u de inhoud van een gearchiveerde sessie voor vraag en antwoord wilt bekijken, opent u het .txt-bestand in een teksteditor of het .csv-bestand in een spreadsheetprogramma zoals Microsoft Excel.

      Trainingsbeheer slaat het bestand op de gewenste locatie en in de gewenste indeling op.

      Vond u dit artikel nuttig?