Frågor och svar-session i Cisco Webex Training

Som värd kan du ställa in att Frågor och svar-alternativet ska vara påslaget eller avstängt. När Frågor och svar-alternativet är på kan du konfigurera dina inställningar under ett utbildningsmöte så att de passar dina behov.

Aktivera eller inaktivera Frågor och svar

Om du som värd vill använda Frågor och svar under ett utbildningsmöte, ska du säkerställa att alternativet Frågor och svar är påslaget. Du kan också slå av den när som helst, vid behov.

  1Gör något av följande:
  Alternativ Beskrivning
  Mac:
  1. I sessionsfönstret väljer du Webex Training > Inställningar .

  2. Välj Verktyg.

  Windows: I sessionsfönstret väljer du Session > Sessionsalternativ.
  2Markera eller avmarkera Frågor och svar.
  3Välj OK.

  Justera sekretessvyer i Frågor och svar-sessioner

  Som värd, för att skydda diskussionsdeltagarnas och deltagarnas sekretess under ett utbildningsmöte, kan du dölja eller visa följande information när frågor och svar publiceras på deltagarnas Frågor och svar-paneler:

  • Namnen på deltagarna som skickar frågor

  • Namnen på diskussionsdeltagarna som skickar svar

  • Tidsstämplar för frågorna och svaren

   Namnen på deltagare och diskussionsdeltagare samt tidsstämplar visas alltid på diskussionsdeltagarnas Frågor och svar-paneler.

   1Öppna dialogrutan Deltagaralternativ genom att utföra något av följande steg:
   • Windows: Högerklicka på namnlisten på din Frågor och svar och välj sedan Deltagaralternativ.

   • Mac: Välj ctrl, klicka och välj sedan Deltagaralternativ.

   2I dialogrutan som visas markerar du alternativen som du vill att deltagarna ska kunna se. Välj sedan OK.

   Tilldela en Frågor och svar-fråga

   Som värd eller diskussionsdeltagare kan du tilldela frågor till dig själv eller en annan diskussionsdeltagare. Frågorna visas sedan på de tilldelade diskussionsdeltagarnas flik Mina frågor och svar, och den tilldelade texten visas intill frågorna.

    1Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:
    • Windows: Högerklicka på frågan.

    • Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan.

    2Välj Tilldela till för den person som du vill tilldela den till.
    • Om du vill tilldela flera frågor samtidigt håller du ned Ctrl medan du väljer frågorna.

    • Om en tilldelad fråga är besvarad visas fortfarande texten tilldelad.

    • Texten tilldelad visas inte på deltagarnas paneler Frågor och svar paneler.

    Ange prioriteten för en fråga

    Du kan ange prioriteten till hög, medel eller låg för alla frågor som du har fått på din Frågor och svar-panel. Dina prioriterade frågor visas på fliken Prioriterade.

     1Gå till menyalternativet för frågan som du vill tilldela enligt följande:
     • Windows: Högerklicka på frågan.

     • Mac: Välj ctrl och välj sedan frågan. 

     2Välj Prioritet > Hög, Medel eller Låg.

     När du ställer in prioriteten för en fråga för första gången kommer en kolumn att visas till vänster om Frågor och svar-panelen. Välj ikonen för frågan som du vill ange prioritet för och välj sedan Hög, Mellan, eller Låg.

     3För att ta bort en prioritet från en fråga, klicka på frågans rektangulära ikon och välj sedan Rensa.

     Svara på frågor

     Följande tabeller beskriver de sätt på vilka du kan svara på en fråga.

     Tabell 1 Sätt att besvara frågor på

     Alternativ

     Beskrivning

     Besvara en fråga

     Ditt svar visas på alla mötesdeltagares Frågor och svar-paneler.

     Besvara en fråga privat

     Följande mötesdeltagare kan se ditt svar:

     • Deltagaren som du skickade svaret till

     • Alla diskussionsdeltagare

     Avvisa en fråga med ett standardiserat eller anpassat svar

     Standardsvaret är: Tack för din fråga. Den information som du har begärt kan inte tillhandahållas av någon av diskussionsdeltagarna.

     Skjut upp en fråga med ett standardiserat eller anpassat svar

     Standardsvaret är: Tack för din fråga. Din fråga har blivit uppskjuten men den kommer att kvarstå i kön. En diskussionsdeltagare kommer att besvara frågan senare.

     Gör något av följande:
     Alternativ Beskrivning
     Så besvarar du en fråga:
     1. På din panel Frågor och svar väljer du frågan under någon av de flikar som den kommit in till:

      • För att välja en fråga klickar du på den en gång.

      • Kopiera in frågan i textrutan genom att högerklicka (Windows) eller trycka på ctrl och sedan klicka med musen (Mac), välja Kopiera och sedan klistra in den i textrutan.

      • Rensa valet genom att högerklicka (Windows) eller trycka på ctrl och sedan välja (Mac) frågan. Välj sedan Avmarkera.

     2. Skriv in ditt svar i textrutan.

        

      För att redigera ditt svar innan du skickar det, markera texten som du vill redigera och högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj sedan (Mac) den markerade texten.

     3. Om en fråga har besvarats muntligt kan du skicka ett standardsvar: Frågan har besvarats muntligt. Högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj (Mac) frågan och sedan Muntligtbesvarad.

     4. När du är färdig med att skriva in ditt svar väljer du Skicka.

     Så besvarar du en fråga privat:
     1. På din panel Frågor och svar väljer du frågan under någon av de flikar som den kommit in till:

     2. Välj Skicka privat.

     3. Skriv in ditt svar i textrutan.

        

      För att redigera ditt svar innan du skickar det, markera texten som du vill redigera och högerklicka (Windows) eller tryck på ctrl och välj sedan (Mac) den markerade texten.

     4. Om du vill spara ditt privata svar som standard så att alla panelmedlemmar kan använda det, välj Spara eller Spara somstandard.

     5. När du är färdig med att skriva in ditt svar väljer du Skicka.

     Så avvisar du en fråga:
     1. Högerklicka Frågor och svar frågan på din Frågor och svar och välj sedan Avfärda.

        

      (För Windows-användare) Om du vill avfärda flera frågor samtidigt håller du ner Ctrl medan du markerar frågorna. Högerklicka sedan och välj Avfärda . 

     2. (Valfritt) Om du vill anpassa standardssvaret väljer duAnpassa och redigerar sedan texten i textrutan.

     3. (Valfritt) Spara det anpassade svaret som standard avfärda svar som alla panelmedlemmar använder genom att välja Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

     4. Välj Skicka.

     5. Välj Ja i bekräftelserutan.

     Så skjuter du upp en fråga:
     1. Frågor och svar, högerklicka på frågan och välj sedan Skjuta upp.

        

      (För Windows-användare) Om du vill skjuta upp flera frågor samtidigt håller du ner Ctrl medan du markerar frågorna. Högerklicka sedan och välj Defer(Skjuta upp).

     2. (Valfritt) Om du vill anpassa standardssvaret väljer duAnpassa och redigerar sedan texten i textrutan.

     3. (Valfritt) Spara det anpassade svaret som standard uppskjutet svar som alla panelmedlemmar använder genom att välja Spara (Windows) eller Spara som standard (Mac).

     4. Välj Skicka.

     Spara en Frågor och svar-session

     Du kan när som utbildningsmöte ett möte spara frågorna och svaren på fliken Alla på din Frågor och svar i en .txt- eller .csv-fil.

     Utbildningshanteraren sparar automatiskt Frågor och svar-sessioner varannan minut i Webex-mappen i foldern Mina dokument på värdens och presentatörens datorer.

      1I Sessionsfönstret väljer du Arkiv > Spara > Frågor och svar.
      2Välj en plats att spara filen på.
      3Ange ett filnamn.
      4I rutan Spara som välj Textfiler (*.txt) eller CSV.
      5Välj Spara.

      Om du vill granska innehållet i en arkiverad Frågor och svar-session öppnar du textfilen i en textredigerare eller .csv-filen i ett kalkylprogram, t.ex. Microsoft Excel.

      Utbildningshanteraren sparar filen på platsen och i formatet som du väljer.

      Var den här artikeln användbar?