Spørsmål og svar-økter i Cisco Webex Training

Som vert kan du konfigurere om alternativet for Spørsmål og svar skal være på eller av. Når alternativet Spørsmål og svar er på, kan du konfigurere innstillingene under en opplæringsøkt slik at de passer til dine behov.

Aktiver eller deaktiver spørsmål og svar

Som vert, for å bruke spørsmål og svar under en opplæringsøkt må du sørge for at Spørsmål og svar-alternativet er slått på. Du kan også slå det av når som helst, om nødvendig.

  1Gjør én av følgende:
  Alternativ Beskrivelse
  Mac:
  1. I Økt-vinduet velger du Webex Training > Innstillinger.

  2. Velg Verktøy.

  Windows: I Økt-vinduet velger du Økt > Øktalternativer.
  2Merk av for eller fjern merket for Spørsmål og svar.
  3Velg OK.

  Angi personvernvisninger i spørsmål og svar-økter

  Som vert kan du skjule eller vise følgende informasjon når spørsmål og svar publiseres på deltakernes Spørsmål og svar-paneler for å beskytte personvernet til paneldeltakere og deltakere under en opplæringsøkt:

  • Navn på deltakere som sender spørsmål

  • Navn på paneldeltakere som sender svar

  • Tidsstempler for henholdsvis spørsmål og svar

   Navnene på deltakere og paneldeltakere og tidsstempler er alltid synlige på paneldeltakernes Spørsmål og svar-paneler.

   1Åpne dialogboksen Alternativer for deltaker ved å følge ett av disse trinnene:
   • Windows: Høyreklikk på tittellinjen i Spørsmål og svar-panelet, og velg deretter Alternativer for deltaker.

   • Mac: Velg Ctrl, klikk og velg Alternativer for deltaker.

   2I dialogboksen som vises, velger du et av alternativene du vil at deltakerne skal se, og deretter velger du OK.

   Tilordne et spørsmål for Spørsmål og svar

   Som vert eller paneldeltaker kan du tilordne spørsmål til deg selv eller en annen paneldeltaker. Spørsmålene vises på Mine spørsmål og svar-fanen for de angitte paneldeltakerne, med teksten tilordnet ved siden av seg.

    1Åpne menyalternativet for spørsmålet du vil tilordne, på følgende måte:
    • Windows: Høyreklikk på spørsmålet.

    • Mac: Velg Ctrl, og velg spørsmålet.

    2Velg Tilordne til for personen du vil tilordne det til.
    • Hvis du vil tilordne flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du velger spørsmålene.

    • Hvis et tilordnet spørsmål besvares, vises fremdeles teksten som er tilordnet.

    • Teksten som er tilordnet, vises ikke på deltakernes Spørsmål og svar-paneler.

    Angi en prioritet for et spørsmål

    Du kan angi prioriteter – høy, middels eller lav – for alle spørsmål du har mottatt i Spørsmål og svar-panelet. De prioriterte spørsmålene vises i Prioritert-fanen.

     1Åpne menyalternativet for spørsmålet du vil tilordne, på følgende måte:
     • Windows: Høyreklikk på spørsmålet.

     • Mac: Velg Ctrl, og velg spørsmålet. 

     2Velg Prioritet > Høy, Middels eller Lav.

     Når du har angitt en prioritet for et spørsmål for første gang, vises en kolonne til venstre for Spørsmål og svar-panelet. Velg ikonet for spørsmålet du vil angi prioriteter for, og velg deretter Høy, Middels eller Lav.

     3Hvis du vil fjerne en prioritet fra et spørsmål, klikker du på det firkantede ikonet for spørsmålet, og deretter velger du Fjern.

     Svar på spørsmål

     Tabellene nedenfor beskriver hvordan du kan svare på et spørsmål.

     Tabell 1 Metoder for å svare på spørsmål

     Alternativ

     Beskrivelse

     Svar på et spørsmål

     Svaret ditt vises på alle deltakernes Spørsmål og svar-paneler.

     Svare på et spørsmål privat

     Følgende deltakere kan se svaret ditt:

     • Deltakeren som sendte deg spørsmålet

     • Alle paneldeltakere

     Avvis et spørsmål ved hjelp av et standard eller tilpasset svar

     Standardsvaret er: Takk for spørsmålet ditt. Informasjonen du ba om, kan ikke gis av noen av paneldeltakerne.

     Utsett et spørsmål ved hjelp av et standard eller tilpasset svar

     Standardsvaret er: Takk for spørsmålet ditt. Spørsmålet ditt ble utsatt, men vil fortsette finnes i køen. En paneldeltaker vil svare på spørsmålet ditt på et senere tidspunkt.

     Gjør én av følgende:
     Alternativ Beskrivelse
     Å svare på et spørsmål:
     1. Velg spørsmålet i Spørsmål og svar-panelet fra en av fanene der du mottok spørsmålet:

      • Klikk på et spørsmål én gang for å velge det.

      • Hvis du vil kopiere spørsmålet til tekstboksen, høyreklikker du (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker deretter med musen (Mac), velger Kopier og limer det inn i tekstboksen.

      • Hvis du vil fjerne valget, høyreklikker du (Windows) eller trykker på Ctrl og velger (Mac) spørsmålet, og deretter velger du Fjern valg.

     2. Skriv inn svaret i tekstboksen.

        

      Hvis du vil redigere svaret før du sender det, merker du teksten du vil redigere, og deretter høyreklikker du (Windows) eller trykker på Ctrl og velger (Mac) den uthevede teksten.

     3. Hvis et spørsmål besvares verbalt, kan du sende et standardsvar: Dette spørsmålet har blitt besvart verbalt. Høyreklikk (Windows) eller velg Ctrl og velg deretter (Mac) spørsmålet, og velg deretter Svarte verbalt.

     4. Når du er ferdig med å skrive inn svaret, velger du Send.

     Svare på et spørsmål privat:
     1. Velg spørsmålet i Spørsmål og svar-panelet fra en av fanene der du mottok spørsmålet:

     2. Velg Send privat.

     3. Skriv inn svaret i tekstboksen.

        

      Hvis du vil redigere svaret før du sender det, merker du teksten du vil redigere, og deretter høyreklikker du (Windows) eller trykker på Ctrl og velger (Mac) den uthevede teksten.

     4. Hvis du vil lagre svaret du skrev inn som standard privat svar for alle paneldeltakere, velger du Lagre eller Lagre som standard.

     5. Når du er ferdig med å skrive inn svaret, velger du Send.

     Slik avviser du et spørsmål:
     1. Høyreklikk på spørsmålet i Spørsmål og svar-panelet, og velg deretter Avvis.

        

      (For Windows-brukere) Hvis du vil avvise flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du merker spørsmålene, høyreklikker med musen og velger Avvis

     2. (Valgfritt) Hvis du vil tilpasse standardsvaret, velger du Egendefinert, og deretter redigerer du teksten i tekstboksen.

     3. (Valgfritt) Hvis du vil lagre det tilpassede svaret som standard Avvis-svar som alle paneldeltakere kan bruke, velger du Lagre (Windows) eller Lagre som standard (Mac).

     4. Velg Send.

     5. Velg Ja i bekreftelsesmeldingsboksen.

     Slik utsetter du et spørsmål:
     1. Høyreklikk på spørsmålet i Spørsmål og svar-panelet, og velg deretter Utsett.

        

      (For Windows-brukere) Hvis du vil utsette flere spørsmål samtidig, holder du nede Ctrl-tasten mens du merker spørsmålene, høyreklikker med musen og velger Utsett.

     2. (Valgfritt) Hvis du vil tilpasse standardsvaret, velger du Egendefinert, og deretter redigerer du teksten i tekstboksen.

     3. (Valgfritt) Hvis du vil lagre det tilpassede svaret som standard Utsett-svar som alle paneldeltakere kan bruke, velger du Lagre (Windows) eller Lagre som standard (Mac).

     4. Velg Send.

     Lagre en Spørsmål og svar-økt

     Du kan når som helst i løpet av en opplæringsøkt lagre spørsmålene og svarene på Alle-fanen i Spørsmål og svar-panelet i en .txt- eller .csv-fil.

     Training Manager lagrer Spørsmål og svar-økter automatisk annethvert minutt i Webex-mappen i Mine dokumenter-mappen på verts- og presentatørdatamaskinene.

      1Velg Fil > Lagre > Spørsmål og svar i Økt-vinduet.
      2Velg plasseringen der filen skal lagres.
      3Skriv inn et navn på filen.
      4Velg Tekstfiler (*.txt) eller CSV i Lagre som-boksen.
      5Velg Lagre.

      Hvis du vil se gjennom innholdet i en arkivert Spørsmål og svar-økt, åpner du .txt-filen i et tekstredigeringsprogram eller .csv-filen i et regnearkprogram, for eksempel Microsoft Excel.

      Training Manager lagrer filen på plasseringen og i formatet du velger.

      Var denne artikkelen nyttig?