Deltag i en Spørgsmål og svar-session i Cisco Webex-undervisning

Som vært kan du aktivere eller deaktivere valgmuligheden Spørgsmål og svar. Når valgmuligheden Spørgsmål og svar er aktiveret, kan du konfigurere dine indstillinger i løbet af en undervisningssession efter behov.

Sluk eller tænd for spørgsmål og svar

Som vært skal du sikre, at valgmuligheden Spørgsmål og svar er deaktiveret for at kunne bruge Spørgsmål og svar under en undervisningssession. Du kan om nødvendigt også slå det fra når som helst.

  1Gør ét af følgende:
  Valgmulighed Beskrivelse
  Mac:
  1. I vinduet Session skal du Webex Training > præferencer.

  2. Vælg Værktøj.

  Windows: I vinduet Session skal du vælge Session >Sessionsvalgmuligheder.
  2Marker eller fjern markering fra Spørgsmål og svar.
  3Vælg OK.

  Indstil visning af databeskyttelse i spørgsmål og svar-sessioner

  Som vært, hvis du vil beskytte paneldeltageres og mødedeltageres private oplysninger under en undervisningssession, kan du skjule eller vise følgende oplysninger, når spørgsmål og svar offentliggøres på mødedeltageres spørgsmål og svar-paneler:

  • Navne på mødedeltagere, som sender spørgsmål

  • Navne på paneldeltagere, som sender svar

  • Tidsstempler for henholdsvis spørgsmål og svar

   Navnene på mødedeltagere, paneldeltagere og tidsstempler, er altid synlige på paneldeltageres Spørgsmål og svar-paneler.

   1Åbn dialogen Valgmuligheder for mødedeltager ved at følge ét af disse trin:
   • Windows: Højreklik på titelbjælken på dit panel Spørgsmål og svar, og vælg derefter Valgmuligheder for mødedeltager.

   • Mac: Vælg ctrl, klik, og vælg så Valgmuligheder for mødedeltager.

   2I dialogboksen, der vises, vælger du de valgmuligheder, som du ønsker, mødedeltagerne skal se, og så vælger du OK.

   Tildel et spørgsmål og svar-spørgsmål

   Som vært eller paneldeltager, kan du tildele spørgsmål til dig selv eller en anden paneldeltager. Spørgsmålene vises på de udpegede paneldeltageres spørgsmål og svar-fane med den tildelte tekst ved siden af dem.

    1Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:
    • Windows: Højreklik på spørgsmålet.

    • Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet.

    2Vælg Tildel til for personen, som du vil tildele det til.
    • For at tildele flere spørgsmål samtidigt skal du holde Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene.

    • Hvis et tildelt spørgsmål er besvaret, vises den tildelte tekst stadig.

    • Den tildelte tekst vises ikke på mødedeltagernes Spørgsmål og svar paneler.

    Indstil en prioritet for et spørgsmål

    Du kan indstille prioriteter - høj, medium eller lav - for ethvert spørgsmål, du har modtaget på spørgsmål og svar-panelet. Dine prioriterede spørgsmål vises på fanebladet Prioriteret.

     1Gå til menu valgmuligheden for spørgsmålet, du ønsker at tildele således:
     • Windows: Højreklik på spørgsmålet.

     • Mac: Vælg ctrl, og vælg så spørgsmålet. 

     2Vælg Prioritet > Høj, Medium eller Lav.

     Efter du har indstillet en prioritet for et spørgsmål for første gang, dukker en kolonne op til venstre for Spørgsmål og svar-panelet. Vælg ikonet for det spørgsmål, du ønsker at indstille prioriteter for, og vælg Høj, Mediumeller Lav.

     3For at fjerne en prioritet fra et spørgsmål skal du klikke på det firkantede ikon for spørgsmålet og derefter vælge Slet.

     Besvar spørgsmål

     Følgende tabeller beskriver, hvordan du kan besvare et spørgsmål.

     Tabel 1 Metoder til besvarelse af spørgsmål

     Valgmulighed

     Beskrivelse

     Besvar et spørgsmål

     Din svar vises på alle deltageres Spørgsmål og svar-paneler.

     Besvar et spørgsmål privat

     Følgende deltagere kan se dine private svar:

     • Mødedeltageren, som sendte dig spørgsmålet

     • Alle paneldeltagere

     Afvis et spørgsmål ved hjælp af et standard eller tilpasset svar

     Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Oplysningerne, som du anmodede om, kan ikke leveres af nogle af paneldeltagerne.

     Udsæt et spørgsmål ved hjælp af et standard eller tilpasset svar

     Standardsvaret lyder: Tak for din indsendelse. Dit spørgsmål blev udsat, men vil forblive i køen. En paneldeltager vil besvare dine spørgsmål på et senere tidspunkt.

     Gør ét af følgende:
     Valgmulighed Beskrivelse
     For at besvare et spørgsmål:
     1. På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet:

      • For at vælge et spørgsmål skal du klikke på det én gang.

      • For at kopiere spørgsmålet til tekstfeltet skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så klikke på din mus (Mac), vælge Kopier og så indsætte deti tekstfeltet.

      • For at slette valget skal du højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så vælge (Mac) spørgsmålet og så vælge Fravælg.

     2. Indtast dit svar i tekstfeltet.

        

      For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så vælge (Mac) på den markerede tekst.

     3. Hvis et spørgsmål er blevet besvaret verbalt, kan du sende et standardsvar: Dette spørgsmål blev besvaret verbalt. Højreklik (Windows), eller vælg ctrl, og vælg så (Mac) spørgsmålet, og vælg så Besvaret verbalt.

     4. Når du er færdig med at indtaste dit svar, vælger du Send.

     Sådan besvares et spørgsmål privat:
     1. På dit Spørgsmål og svar-panel skal du vælge spørgsmålet fra en af fanerne, hvor du modtog spørgsmålet:

     2. Vælg Send privat.

     3. Indtast dit svar i tekstfeltet.

        

      For at redigere dit svar, inden du sender det, skal du markere den tekst, du ønsker at redigere, og så højreklikke (Windows) eller trykke på ctrl og så vælge (Mac) på den markerede tekst.

     4. Hvis du vil gemme det svar, du indtastede, som det private standards svar, som alle paneldeltagere skal bruge, skal du vælge Gem eller Gem som standard.

     5. Vælg Send, når du er færdig med at indtaste dit svar.

     For at afvise et spørgsmål:
     1. Højreklik på Spørgsmål og svar på dit panel, og vælg Afvis.

        

      (For Windows-brugere) For at afvise flere spørgsmål på én gang, holder du Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikker på din mus og derefter vælger Afvis . 

     2. (Valgfri) For at brugertilpasse standard svar skal duvælge Brugertilpasset og derefter redigere teksten i tekstfeltet.

     3. (Valgfri) For at gemme dit brugertilpassede svar som standardsafvis svar, som alle paneldeltagere kan bruge, skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

     4. Vælg Send.

     5. Vælg Ja i bekræftelsesmeddelelsesfeltet.

     For at udsætte et spørgsmål:
     1. Højreklik på Spørgsmål og svar på dit panel, og vælg udskyd.

        

      (For Windows-brugere) For at udsætte flere spørgsmål på én gang, holder du Ctrl-tasten nede, mens du vælger spørgsmålene, højreklikker på din mus og vælgerUdskyd.

     2. (Valgfri) For at brugertilpasse standard svar skal duvælge Brugertilpasset og derefter redigere teksten i tekstfeltet.

     3. (Valgfri) For at gemme dit brugertilpassede svar som standardsforudstandssvaret, som alle paneldeltagere skal bruge, skal du vælge Gem (Windows) eller Gem som standard (Mac).

     4. Vælg Send.

     Gem en spørgsmål og svar-session

     Du kan til enhver tid under undervisningssession gemme spørgsmålene og svarene på fanebladet Alle på dit panel Spørgsmål og svar til en .txt- eller .csv-fil.

     Training Manager gemmer automatisk Spørgsmål og svar-sessioner hvert 2. minut i Webex-mappen i mappen Mine dokumenter på værtens og præsentationsværternes computere.

      1I vinduet Session skal du vælge Fil > Gem > Spørgsmål og svar.
      2Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.
      3Indtast et filnavn.
      4I feltet Gem som type vælges Tekstfiler (*.txt) eller CSV.
      5Vælg Gem.

      For at gennemse indholdet af en arkiveret spørgsmål og svar-session skal du åbne .txt-filen i et tekstredigeringsprogram eller .csv-filen i et regnearksprogram, såsom Microsoft Excel.

      Undervisningslederen gemmer filen på den placering og i det format, som du vælger.

      Var denne artikel nyttig?