Informace o upgradu

Máte možnost přejít z integrované platformy Webex Calling na hlasovou platformu RTMS (Real Time Media Service) pro řešení Webex Contact Center.


Pokud používáte v integrované platformě Webex Calling pouze možnost hlasové služby POP, můžete přejít na hlasovou platformu RTMS. Co se týká klientů s balíčky CCP a LGW služeb PSTN a Webex Calling, podpora pro upgrade na hlasovou platformu RTMS bude k dispozici později.

Jakmile se rozhodnete pro upgrade na novou platformu, požádejte službu Cisco Solution Assurance o povolení této funkce pro vaši organizaci a registraci do programu upgradu.

Proces upgradu se skládá z následujících fází:

 • Nastavení před upgradem

 • Provedení upgradu

 • Vyčištění po upgradu

Pracovní postup před upgradem vás provede kroky prováděnými před upgradem a provede následující úlohy:

 • Povolí organizaci přístup k hlasové platformě RTMS. Pracovní postup před upgradem nenaruší stávající postupy pro hovory, které používají integrovanou platformu Webex Calling pro daného klienta.

 • Oddíl Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Hlasové služby zobrazuje po provedení postupu před upgradem i nadále hlasový kanál jako integrovanou službu Webex Calling. V integrované platformě Webex Calling můžete i nadále používat stávající telefonní čísla.

Dříve než začnete:

Chcete-li povolit přístup k pracovnímu postupu před upgradem, kontaktujte službu Cisco Solution Assurance. Tým vám dá vědět, kdy můžete začít.

Provedení kroků před upgradem:

1

Otevřete centrum Control Hub.

2

Přejděte do části Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Hlasové služby.

3

V části Aktualizace RTMS kliknutím na možnost Spustit povolte přístup k hlasové platformě RTMS (Real Time Media Service).

4

Přečtěte si pokyny na obrazovce a klikněte na tlačítko Spustit.

5

Při otevřeném okně Před upgradem RTMS počkejte na dokončení pracovního postupu a po zobrazení zprávy klikněte na tlačítko Zavřít. The RTMS pre-upgrade workflow has completed successfully.. Můžete také kliknout na tlačítko možnost Pokračovat na pozadí. Po dokončení pracovního postupu se v části Aktualizace RTMS zobrazí stav dokončení.

Co dělat dál

Po dokončení pracovního postupu před upgradem můžete naplánovat vlastní upgrade na hlasovou platformu RTMS. Další informace naleznete v části Provedení upgradu.

Po dokončení pracovního postupu před upgradem můžete začít používat hlasovou platformu RTMS pro všechny funkce hlasového kanálu.

Pracovní postup upgradu umožňuje provádět tyto úlohy:

 • Telefonní čísla můžete postupně přesunovat z integrované platformy Webex Calling na hlasovou platformu RTMS, případně můžete do hlasové platformy RTMS přidávat nová čísla.


  Stávající telefonní čísla v integrované platformě Webex Calling budou i nadále směrovat volání bez narušení provozu. Z provozních důvodů můžete nakonfigurovat nová telefonní čísla pro použití s integrovanou platformou Webex Calling. Doporučujeme však pokračovat v práci na plánech k přesunutí všech telefonních čísel na platformu RTMS.

 • Agenti přijímají hovory z telefonních čísel integrované platformy Webex Calling nebo nových telefonních čísel, která nakonfigurujete v hlasové platformě RTMS.

 • Po úspěšném přesunutí příchozích hovorů do hlasové platformy RTMS můžete do této platformy přesunout také odchozí hovory. Pokud chcete odchozí hovory do hlasové platformy RTMS přesunout, kontaktujte službu Cisco Assurance.

  Po dokončení konfigurace pro přesunutí odchozích hovorů jsou všechny odchozí hovory a zpětná volání směrovány přes hlasovou platformu RTMS.


  Pokud po přechodu na hlasovou platformu RTMS dojde k potížím, můžete odchozí hovory přesunout zpět do integrované platformy Webex Calling.


Upgrade na hlasovou platformu RTMS nemá vliv na ostatní hlasové funkce, jako je sledování a nahrávání hovorů.

Další postup:

Po dokončení upgradu můžete přejít k čištění po upgradu. Další informace naleznete v části Vyčištění po upgradu.

Po přesunutí všech konfigurací hlasové komunikace na hlasovou platformu RTMS (Real Time Media Service) požádejte službu Cisco Solution Assurance o vyčištění po upgradu.

Pracovní postup vyčištění po upgradu provádí následující úlohy:

 1. Nastaví hlasový kanál na platformou RTMS.

  V centru Control Hub přejděte do části Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Podrobnosti o službě a zkontrolujte pole Hlasový kanál. V poli Hlasový kanál se zobrazí RTMS jako nová volba platformy.

 2. Vymaže všechny konfigurace klienta v integrované platformě Webex Calling.

 3. Vymaže všechna pole týkající se služby Webex Calling v řešení Webex Contact Center.


Klient přijde po dokončení pracovního postupu po upgradu o přístup k integrované platformě Webex Calling.

Dříve než začnete:

Chcete-li povolit přístup k pracovnímu postupu po upgradu, kontaktujte službu Cisco Solution Assurance. Tým vám dá vědět, kdy můžete začít.

Provedení čištění po upgradu:

1

Otevřete centrum Control Hub.

2

Přejděte do části Služby > Kontaktní centrum > Nastavení > Hlasové služby.

3

V části Aktualizace RTMS klikněte na tlačítko Spustit. Čištění po upgradu se spustí.

Toto čištění vymaže všechny prostředky v integrované platformě Webex Calling, odstraní konfiguraci a dokončí upgrade.
4

Při otevřeném okně Vyčištění po upgradu RTMS počkejte na dokončení čištění a po zobrazení zprávy klikněte na tlačítko Zavřít. The post-upgrade cleanup is now complete. This tenant has now been successfully upgraded to RTMS voice platform. Můžete také kliknout na tlačítko možnost Pokračovat na pozadí. Po dokončení upgradu se v části Aktualizace RTMS zobrazí stav.


 

Po dokončení čištění po upgradu bude funkce Aktualizace RTMS zakázána.