Uppgraderingsöversikt

Du kan uppgradera från den integrerade Webex Calling-plattformen till RTMS-röstplattformen (Real Time Media Service) för Webex Contact Center.


Du kan uppgradera till RTMS-röstplattformen om du endast använder alternativet Voice POP på den integrerade Webex Calling-plattformen. För Ciscos paketerade PSTN och Webex Calling CCP samt LGW-klienter blir stöd för att uppgradera till RTMS-röstplattformen tillgängligt vid ett senare datum.

När du har bestämt dig för att uppgradera till den nya plattformen kan du kontakta Cisco Solution Assurance för att aktivera funktionen för din organisation och registrera dig för uppgraderingsprogrammet.

Uppgraderingsprocessen består av följande steg:

 • Konfiguration före uppgradering

 • Utföra uppgradering

 • Rensning efter uppgradering

Arbetsflödet för föruppgradering guidar dig genom stegen för föruppgraderingen och följande uppgifter utförs:

 • Åtkomst till RTMS-röstplattformen möjliggörs för din organisation. Arbetsflödet för föruppgradering stör inte de befintliga samtalsflödena som använder den integrerade Webex Calling-plattformen för din klient.

 • Avsnittet Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Röst fortsätter att visa röstkanalen som Webex Calling-integrerat efter arbetsflödet för föruppgradering. Du kan fortsätta att använda de befintliga uppringningsnumren som finns på den integrerade Webex Calling-plattformen.

Innan du börjar:

Kontakta Cisco Solution Assurance för att aktivera åtkomst till arbetsflödet för föruppgradering. Teamet meddelar dig när du kan starta.

Så här utför du föruppgraderingen:

1

Öppna Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Röst.

3

I avsnittet RTMS-uppgradering klickar du på Starta för att aktivera åtkomst till RTMS-röstplattformen (Real Time Media Service).

4

Granska riktlinjerna på skärmen och klicka på Starta .

5

I fönstret RTMS-föruppgradering väntar du tills arbetsflödet har slutförts och klickar på Stäng när meddelandet The RTMS pre-upgrade workflow has completed successfully. visas. Alternativt kan du klicka på Fortsätt i bakgrunden. När arbetsflödet är klart visas slutförandestatusen i avsnittet RTMS-uppgradering.

Nästa steg

När arbetsflödet för föruppgraderingen har slutförts kan du planera för övergången till RTMS-röstplattformen. Mer information finns i Utföra uppgradering.

Du kan börja använda RTMS-röstplattformen för alla röstkanalfunktioner efter arbetsflödet för föruppgradering.

Arbetsflödet för uppgradering möjliggör följande uppgifter:

 • Du kan flytta uppringningsnummer stegvis från den integrerade Webex Calling-plattformen till RTMS-röstplattformen, eller lägga till nya uppringningsnummer till RTMS-röstplattformen.


  De befintliga uppringningsnumren som är baserade på den integrerade Webex Calling-plattformen fortsätter att hänvisa samtal utan avbrott. Av driftskäl kan du konfigurera nya uppringningsnummer så att de fungerar med den integrerade Webex Calling-plattformen. Men vi rekommenderar att du fortsätter att arbeta med planer på att flytta alla uppringningsnummer till RTMS-plattformen.

 • Agenter tar emot samtal från de uppringningsnummer som är baserade på den integrerade Webex Calling-plattformen eller de nya uppringningsnumren som du konfigurerar på RTMS-röstplattformen.

 • När du har flyttat inkommande samtal till RTMS-röstplattformen kan du även växla uppringningssamtal till RTMS-röstplattformen. Kontakta Cisco Assurance för att göra det möjligt att växla uppringningssamtal till RTMS-röstplattformen.

  När konfigurationen för att växla uppringningssamtal är klar dirigeras alla uppringningssamtal och återuppringningar via RTMS-röstplattformen.


  Du kan växla tillbaka uppringningssamtal till den integrerade Webex Calling-plattformen om det uppstår några problem efter flytten till RTMS-röstplattformen.


Uppgraderingen till RTMS-röstplattformen påverkar inte övriga röstrelaterade funktioner som samtalsövervakning och samtalsinspelning.

Nästa steg:

När uppgraderingen är klar kan du gå vidare till Rensning efter uppgradering. Mer information finns i Rensning efter uppgradering.

När du har flyttat alla dina röstkonfigurationer till RTMS-röstplattformen (Real Time Media Service) kan du kontakta Cisco Solution Assurance för en rensning efter uppgraderingen.

Arbetsflödet för rensning efter uppgradering utför följande uppgifter:

 1. Ställer in röstkanalen till RTMS.

  I Control Hub navigerar du till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Tjänsteinformation och granskar fältet Röstkanal. I fältet för röstkanal visas RTMS som det nya plattformsalternativet.

 2. Raderar alla klientkonfigurationer på den integrerade Webex Calling-plattformen.

 3. Tar bort alla Webex Calling-relaterade fält i Webex Contact Center.


När arbetsflödet för efter uppgraderingen är klart har klienten inte längre åtkomst till den integrerade Webex Calling-plattformen.

Innan du börjar:

Kontakta Cisco Solution Assurance för att aktivera åtkomst till arbetsflödet för efter uppgraderingen. Teamet meddelar dig när du kan starta.

Så här utför du rensning efter uppgraderingen:

1

Öppna Control Hub.

2

Navigera till Tjänster > Kontaktcenter > Inställningar > Röst.

3

I avsnittet RTMS-uppgradering klickar du på Starta för att starta rensning efter uppgraderingen.

Rensningen tar bort alla resurser på den integrerade Webex Calling-plattformen, raderar konfigurationen och slutför uppgraderingen.
4

I fönstret RTMS-rensning efter uppgradering väntar du tills rensningen har slutförts och klickar på Stäng när meddelandet The post-upgrade cleanup is now complete. This tenant has now been successfully upgraded to RTMS voice platform visas. Alternativt kan du klicka på Fortsätt i bakgrunden. När uppgraderingen är slutförd visas statusen i avsnittet RTMS-uppgradering.


 

När rensningen efter uppgraderingen är slutförd inaktiveras funktionen RTMS-uppgradering.