Pregled nadogradnje

Možete da izvršite nadogradnju sa Webex Calling integrisane platforme na glasovnu platformu Real Time Media Service (RTMS) za Webex Contact Center.


Možete da nadogradite na RTMS glasovnu platformu ako koristite opciju Voice POP na Webex Calling integrisanoj platformi. Kasnije će biti dostupna podrška za nadogradnju na RTMS glasovnu platformu za pretplatnike na Cisco PSTN paket, Webex Calling CCP i LGW.

Kada odlučite da nadogradite na novu platformu, obratite se službi Cisco Solution Assurance da biste omogućili funkciju za svoju organizaciju i da biste se prijavili na program za nadogradnju.

Postupak nadogradnje se sastoji od sledećih faza:

 • Podešavanje pre nadogradnje

 • Obavljanje nadogradnje

 • Čišćenje nakon nadogradnje

Pre nadogradnje uz uputstva obavićete neophodne korake i naredne radnje:

 • Omogućavanje pristupa RTMS glasovnoj platformi za vašu organizaciju. Radnje koje se obavljaju pre nadogradnje neće ometati postojeće protokole za pozive putem pretplate na Webex Calling integrisanu platformu.

 • U odeljku Usluge > Contact Center > Podešavanja > Glasovni nakon obavljanja radnji pre nadogradnje ostaće kao glasovni kanal prikazan Webex Calling integrisana. Možete da nastavite da koristite postojeće brojeve za biranje koji su na Webex Calling integrisanoj platformi.

Pre nego što počnete:

Obratite se službi Cisco Solution Assurance da biste omogućili pristup postupku koji se obavlja pre nadogradnje. Tim će vas obavestiti kada možete da krenete.

Učinite sledeće da biste izvršili postupke pre nadogradnje:

1

Pristupite portalu Control Hub.

2

Uđite u Usluge > Contact Center > Podešavanja > Glasovni.

3

U odeljku Nadogradnja na RTMS kliknite na Pokreni da biste omogućili pristup Real Time Media Service (RTMS) glasovnoj platformi.

4

Pročitajte smernice na ekranu i kliknite na Pokreni.

5

U prozoru Pre nadogradnje na RTMS sačekajte da se postupak dovrši i nakon prikazivanja poruke kliknite na ZatvoriThe RTMS pre-upgrade workflow has completed successfully.. Takođe, možete da kliknete na Nastavi u pozadini. Kada se postupak okonča, status završetka se prikazuje u odeljku Nadogradnja na RTMS.

Šta je sledeće

Po završetku postupka pre nadogradnje, možete da planirate prelazak na RTMS glasovnu platformu. Detaljnije informacije pročitajte u odeljku Obavljanje nadogradnje.

Možete da počnete sa korišćenjem RTMS glasovne platforme sa svim funkcijama glasovnog kanala nakon obavljanja postupka pre nadogradnje.

Postupkom nadogradnje omogućeno je:

 • Inkrementalno premeštanje brojeva sa Webex Calling integrisane platforme na RTMS glasovnu platformu ili dodavanje novih brojeva za biranje na RTMS glasovnoj platformi.


  Postojeći brojevi za biranje zasnovani na integrisanoj platformi Webex Calling funkcionišu bez zastoja i tokom nadogradnje. Iz operativnih razloga možete da konfigurišete nove brojeve za biranje tako da rade sa Webex Calling integrisanom platformom. Međutim, preporučujemo da nastavite sa radom na planovima za prebacivanje svih brojeva za biranje na RTMS platformu.

 • Agenti primaju pozive sa brojeva utemeljenih na Webex Calling integrisanoj platformi ili novih brojeva za biranje koje konfigurišete na RTMS glasovnoj platformi.

 • Nakon što dolazne pozive uspešno premestite na RTMS glasovnu platformu, možete da prebacite i odlazne pozive na RTMS glasovnu platformu. Obratite se službi Cisco Solution Assurance da biste mogli da prebacite odlazne pozive na RTMS glasovnu platformu.

  Kada se konfiguracija za prebacivanje odlaznih poziva završi, svi odlazni pozivi i povratni pozivi se usmeravaju preko RTMS glasovne platforme.


  Odlazne pozive možete da vratite na Webex Calling integrisanu platformu ako postoje problemi prilikom prelaska na RTMS glasovnu platformu.


Nadogradnja na RTMS glasovnu platformu ne utiče na druge funkcije povezane sa glasom, kao što su nadzor poziva i snimanje razgovora.

Šta je sledeće:

Po završetku nadogradnje, možete preći na čišćenje nakon nadogradnje. Detaljnije informacije pročitajte u odeljku Čišćenje nakon nadogradnje.

Kada premestite sve konfiguracije glasovnih funkcija na glasovnu platformu Real Time Media Service (RTMS), obratite se službi Cisco Solution Assurance postupka čišćenja nakon nadogradnje.

Tokom postupka čišćenja nakon nadogradnje obavljaju se sledeće radnje:

 1. Podešavanje glasovnog kanala na RTMS

  Na Control Hub portalu uđite u Usluge > Contact Center > Podešavanja > Informacije o usluzi i pročitajte polje Glasovni kanal. U polju za glasovni kanal biće prikazana stavka RTMS kao nova opcija za platformu.

 2. Brisanje svih konfiguracija pretplatnika na Webex Calling integrisanoj platformi.

 3. Brisanje svih polja u vezi sa Webex Calling platformom u Webex Contact Center rešenju.


Nakon postupka koji se obavlja posle nadogradnje, pretplatnik više nema pristup Webex Calling integrisanoj platformi.

Pre nego što počnete:

Obratite se službi Cisco Solution Assurance da biste omogućili pristup postupku koji se obavlja posle nadogradnje. Tim će vas obavestiti kada možete da krenete.

Učinite sledeće da biste obavili čišćenje nakon nadogradnje:

1

Pristupite portalu Control Hub.

2

Uđite u Usluge > Contact Center > Podešavanja > Glasovni.

3

U odeljku Nadogradnja na RTMS kliknite na Pokreni da biste pokrenuli čišćenje nakon nadogradnje.

Ovim čišćenjem brišu se svi resursi i konfiguracije na Webex Calling integrisanoj platformi i dovršava se nadogradnja.
4

U prozoru Čišćenje nakon nadogradnje na RTMS sačekajte da se čišćenje dovrši i nakon prikazivanja poruke kliknite na ZatvoriThe post-upgrade cleanup is now complete. This tenant has now been successfully upgraded to RTMS voice platform. Takođe, možete da kliknete na Nastavi u pozadini. Kada se nadogradnja okonča, status se prikazuje u odeljku Nadogradnja na RTMS.


 

Po završetku čišćenja nakon nadogradnje, funkcija Nadogradnja na RTMS je onemogućena.