Pomocí obrazovky technické podpory a nastavení zařízení můžete získat informace o:

  • Statistika médií

  • Diagnostika sítě

  • Stav službeb Cisco Webex

  • Problémy a protokoly

Další informace o možnostech kontaktování podpory Cisco naleznete v tématu Kontaktování podpory.

Zjištění základních údajů o zařízení Cisco Webex Board

Pomocí nastavení zařízení Board můžete zjistit základní údaje, jako je model zařízení nebo používaná verze systému RoomOS.

1

Klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom na tlačítko Nastavení.

2

Klepnutím na položku O tomto zařízení zjistíte informace o modelu, sériovém čísle a verzi softwaru.

Kontrola síťového připojení

Na obrazovce Síťové připojení jsou uvedeny podrobnosti o síťovém připojení, například nastavení sítě Ethernet nebo Wi-Fi na tabuli.

1

Klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom na tlačítko Nastavení.

2

Klepněte na Síťové připojení.

Síťové připojení můžete také zkontrolovat na Obrazovce technické podpory. Podržte jeden prst na obrazovce tabule a třikrát stiskněte tlačítko Domů . Klepněte na tlačítko Síť.

Odeslání protokolů

Na obrazovce Problémy a diagnostika můžete na žádost technika střediska technické podpory Cisco (TAC) odeslat protokoly do služby Cisco Webex Cloud. Tyto protokoly lze použít k diagnostice a opravě všech problémů, které se vyskytnou v zařízení. Můžete také povolit rozšířené protokolování. Rozšířené protokolování shromažďuje informace , které mohou pomoci při řešení problémů s kvalitou médií, k nimž dochází během hovorů nebo bezdrátových prezentací.

V nabídce Diagnostika můžete také zkontrolovat podrobnosti o připojení Webex a  provést test připojení Webex.

1

Klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom na tlačítko Nastavení.

2

Klepněte na Problémy a diagnostika.

Pokud se vyskytne problém s rušením ultrazvuku, zobrazí se v horní části obrazovky varování Problémy a diagnostika. K rušení ultrazvuku dochází, když je v místnosti jiné zařízení, které generuje ultrazvukový signál. Tento signál může rušit ultrazvuk, který tabule vysílá k detekci aplikací Cisco Webex v místnosti.
3

Zapněte funkci Rozšířené protokolování. Shromážděné informace se ukládají spolu s  ostatními protokoly a lze je odeslat do služby Cisco Webex Cloud provedením dalšího kroku.

Můžete také povolit rozšířené protokolování a najít informace o protokolování na Obrazovce technické podpory. Podržte jeden prst na obrazovce tabule a třikrát stiskněte tlačítko Domů. Klepnětě na Protokoly a Povolit rozšířené protokolování.

4

Klepněte na tlačítko Odeslat protokoly a nahrajte protokoly zařízení do cloudu Cisco Webex.

5

Zkopírujte ID protokolu, které se zobrazí po nahrání protokolů. Poskytněte jej správci nebo technikovi TAC, aby bylo možné tyto protokoly identifikovat a stáhnout.

Kontrola kvality hovoru

Pokud máte problémy s kvalitou hovoru, můžete na obrazovce Média zkontrolovat statistiky zvukových a obrazových toků. Tyto informace vám umožní zjistit, zda během hovorů nedochází ke ztrátě paketů.

1

Pokud chcete přejít na Obrazovku technické podpory Cisco Webex Board, podržte jeden prst na obrazovce Cisco Webex Board a třikrát stiskněte tlačítko Domů.

2

Když se otevře Obrazovka technické podpory, klepněte na možnost Média a zkontrolujte statistiky hovorů.

Na kartě Média se zobrazují pouze informace o aktivním reproduktoru.

Kamera nefunguje správně

Na zařízení Webex Board můžete pomocí náhledu kamery zkontrolovat, zda kamera funguje správně. Náhled kamery umožňuje zobrazit video, které kamera odesílá ostatním účastníkům schůzky.

Můžete také použít diagnostiku Best Overview. Pomocí této diagnostiky si můžete prohlédnout kompletní obraz, jak jej vidí plnoformátový snímač kamery. Můžete zkontrolovat, zda jsou rozpoznávány obličeje. A také zkontrolovat část, kterou kamera ořízne při zaostření na konkrétního mluvčího. Tváře jsou detekovány pomocí těchto barevně označených čtverců:

Tabulka 1. Barevně označené čtverce Best Overview

Typ

Popis

Jasná detekce obličeje.

Detekce obličeje, ale nikoliv jasná.

Nepodařilo se detekovat obličej.

Červený čtverec se na chvíli objeví a poté zmizí.

1

Podržte jeden prst na obrazovce tabule a třikrát stiskněte tlačítko Domů.

2

Klepněte na Diagnostika hardwaru.

3

Zkontrolujte, zda kamera funguje správně:

  • Zkontrolujte náhled kamery a ověřte, zda funguje.

  • Zapněte ladění BestOverview. Jednotlivé tváře zobrazené v náhledu kamery by měly být označeny barevnými čtverečky.

    Pro popis čtverců použijte tabulku Barevně označené čtverce Best Overview. Pokud se v náhledu kamery zobrazují červené čtverečky, kontaktujte podporu Cisco. Více informací naleznete v tématu Kontaktovat podporu.

Obnovení výchozího nastavení

Obnovení továrního nastavení lze použít k řešení problémů se zařízením Cisco Webex Board. Tato akce trvale vymaže všechna data a nastavení ze zařízení Cisco Webex Board.


Když vrátíte zařízení Webex Board do výchozího nastavení, ztratíte svou aktuální registraci. V důsledku toho musíte získat nový aktivační kód pro používání zařízení. Obnovení továrního nastavení nelze vrátit.


Pro obnovení továrního nastavení zařízení Webex Board můžete také na několik sekund stisknout otvor pro resetování, jako je zobrazeno na následujícím obrázku. Mějte na paměti, že se neobjeví žádná potvrzovací zpráva a že po resetu budou všechna data i nastavení trvale vymazána.

1

Pokud chcete přejít na Obrazovku technické podpory, podržte jeden prst na obrazovce tabule a třikrát stiskněte tlačítko Domů.

2

Když se otevře Obrazovka technické podpory, klepněte na položku Tovární nastavení a obnovte své zařízení do výchozího nastavení.