Från skärmen Teknisk support (Technical Support) och enhetens inställningar kan du få information om:

  • Statistik för media

  • Nätverksdiagnostik

  • Status för Cisco Webex-tjänster

  • Problem och loggar

Mer information om hur du kontaktar du Cisco support finns i Kontakta support.

Visa grundläggande information om Cisco Webex Board

Du kan använda enhetens inställningar för att hitta grundläggande information, t.ex. enhetsmodell och RoomOS-version.

1

Knacka på namnet på systemet längst upp på skärmen och knacka sedan på Inställningar.

2

Knacka på Om den här enheten för att hitta information om enhetens modell, serienummer och programvaruversion.

Kontrollera nätverksanslutningar

Skärmen Nätverksanslutning ger dig information om nätverksanslutningen, till exempel din enhets Ethernet-inställningar eller WiFi-inställningar.

1

Knacka på namnet på systemet längst upp på skärmen och knacka sedan på Inställningar.

2

Knacka på Nätverksanslutning.

Du kan också kontrollera nätverksanslutningen på skärmen Teknisk support på din enhet. Håll ned ett finger på enhetens skärm och tryck tre gånger på hemknappen. Knacka på Nätverk.

Ladda upp loggar

På skärmen Problem och diagnostik kan du ladda upp loggar till Cisco Webex-molnet om din Cisco TAC-tekniker ber dig att göra det. De här loggarna kan användas till att diagnostisera och åtgärda eventuella problem som uppstår på enheten. Du kan också aktivera utökad loggning. Utökad loggning samlar in information som kan vara till hjälp när du ska åtgärda problem med mediekvaliteten som kan uppstå under samtal eller trådlösa presentationer.

På diagnostikmenyn kan du även kontrollera din Webex-anslutning och även testa Webex-anslutningen.

1

Knacka på namnet på systemet längst upp på skärmen och knacka sedan på Inställningar.

2

Knacka på Problem och diagnostik.

Om det är problem med ultraljudsstörningar visas en varning längst upp på skärmen Problem och diagnostik. Ultraljudsstörningar inträffar när det finns en annan enhet i rummet som genererar en annan ultraljudssignal. Den här signalen kan påverka ultraljudet som enheten sänder för att identifiera andra Cisco Webex-appar i rummet.
3

Aktivera Utökad loggning. Den insamlade informationen lagras tillsammans med de andra loggarna och kan skickas till Cisco Webex-molnet i nästa steg.

Du kan också aktivera utökad loggning och hitta loggningsinformation på skärmen Teknisk support på enheten. Håll ned ett finger på enhetens skärm och tryck tre gånger på hemknappen. Knacka på Loggar och Aktivera utökad loggning.

4

Knacka på Skicka loggar för att ladda upp enhetens loggar till Cisco Webex-molnet.

5

Kopiera logg-ID:t som visas när loggarna har laddats upp. Ge det till administratören eller TAC-teknikern så att loggarna kan identifieras och laddar ner.

Kontrollera samtalskvaliteten

Om du har problem med samtalskvaliteten kan du kontrollera statistiken för ljud- och videoströmmar på skärmen Media. Den här information hjälper dig att se om det uppstår paketförluster under dina samtal.

1

Du kommer åt skärmen Teknisk support på Cisco Webex Board genom att hålla ned ett finger på Cisco Webex Board-skärmen och trycka tre gånger på hemknappen.

2

När du ser skärmen Teknisk support knackar du på Media för att kontrollera samtalsstatistiken.

På fliken Media visas bara information om den aktiva talaren.

Kameran fungerar inte som den ska

Du kan kontrollera att kameran fungerar som den ska med kameraförhandsgranskningen på Webex Board. Med kameraförhandsgranskningen kan du se video som din kamera sänder till andra mötesdeltagare.

Du kan också använda diagnostik för Bästa vy (Best Overview). Med den här diagnostiken kan du se hela bilden så som helbildskamerasensorn ser den. Du kan kontrollera att ansikten identifieras och även det område som kameran beskär när den fokuserar på en viss talare. Ansikten identifieras med följande färgkodade rutor:

Tabell 1. Färgkodade rutor i Bästa vy (Best Overview)

Typ

Beskrivning

Ansikten identifieras tydligt.

Ansikten identifieras, men inte tydligt.

Det gick inte att identifiera ett ansikte.

Den röda rutan visas en liten stund innan den försvinner.

1

Håll ned ett finger på enhetens skärm och tryck tre gånger på hemknappen.

2

Knacka på Maskinvarudiagnostik.

3

Kontrollera att kameran fungerar som den ska:

  • Använd kameraförhandsgranskningen för att kontrollera att kameran fungerar.

  • Aktivera Felsökning av Bästa vy. Enskilda ansikten som visas i kameraförhandsgranskningen bör identifieras med färgkodade rutor.

    En beskrivning av rutorna finns i tabellen med färgkodade rutor i Bästa vy (Best Overview). Om kameraförhandsgranskningen visar röda fyrkanter kontaktar du Cisco-supporten. Läs mer i Kontakta support.

Återställa standardinställningarna

Fabriksåterställning kan användas för att felsöka problem med Cisco Webex Board. Den här åtgärden raderar alla data och inställningar från Cisco Webex Board permanent.


När du återställer standardinställningarna för Webex Board går din aktuella registrering förlorad. Därför måste du skaffa en ny aktiveringskod för att kunna använda enheten. Du kan inte ångra en fabriksåterställning.


För att kunna fabriksåterställa din Webex Board kan du också trycka in knappen för fabriksåterställning, som visas i följande bild, i några sekunder. Tänk på att det inte visas något bekräftelsemeddelande och att alla data och inställningar raderas permanent efter återställningen.

1

Du kommer åt skärmen Teknisk support (Technical Support) genom att hålla ned ett finger på enhetens skärm och trycka tre gånger på hemknappen.

2

När du ser skärmen Teknisk support knackar du på Fabriksåterställning för att återställa enhetens standardinställningar.