Pro zobrazení Zvednutí hovoru možnost v zápatí klikněte Nastavení hovoru v zápatí vyberte možnost Otevřete předvolby hovorů a zkontrolujte Zobrazit v zápatí funkce zvednutí hovoru .
1

Pokud uslyšíte, že na stolní telefon spolupracovníka je slyšet telefonní hovor , vyberte možnost Zvednutí hovoru v patičce aplikace Webex .

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Zvednutí – vyberte hovor, který vyzvání nejdéle. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud jste členem skupina zvednutí hovoru.

 • Cílené zvednutí –zadejte číslo linky linky pro vyzvednutí spolupracovníka a poté klikněte Zadejte .

V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.

Pro zobrazení Zvednutí hovoru možnost v zápatí klikněte Nastavení hovoru v zápatí vyberte možnost Otevřete předvolby hovorů a zkontrolujte Zobrazit v zápatí funkce zvednutí hovoru .

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte příchozí telefonní hovor na stolní telefon spolupracovníka – klikněte Zvednutí hovoru v patičce aplikace. Potom vyberte možnost Zvednutí hovoru zvednout skupinový hovor (pokud jste členem skupiny zvednutí skupina zvednutí hovoru) nebo Cílené zvednutí pro zvednutí hovoru na konkrétním čísle. Pokud zvolíte Cílené zvednutí , zadejte číslo vyzvednutí a klikněte na tlačítko Zadat.
 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení hovoru, že spolupracovník má příchozí hovor– zkontrolujte stav dané osoby na jejím profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.
1

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor příchozí na stolní telefon spolupracovníka, ale v aplikaci Webex se nezobrazí oznámení – přejděte na a pak vyberte možnost Zvednutí hovoru ve spodní části vaše Historie hovorů .

  Pak vyberte příslušnou skupina zvednutí ( Zvednutí hovoru , Zvednutí jiného hovoru , nebo Cílené zvednutí ). Pokud zvolíte Cílené zvednutí , zadejte číslo zvednutí a poté stiskněte Zadejte . Klikněte Zvednout znovu.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení hovoru, že člen týmu má příchozí hovor– zkontrolujte stav této osoby v profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni nebo nejsou k dispozici, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

2

Pak se můžete rozhodnout, zda chcete Odpovězte nebo Odmítnout hovoru. A pokud je volající uživatel aplikace Webex , můžete mu dokonce poslat zprávu.

Pokud hovor před vámi přijme někdo jiný, zobrazí se oznámení, že neexistuje žádný hovor k zvednutí.

Zvednutí hovoru není u vaší mobilní aplikace zatím podporováno.

V závislosti na vašem nastavení můžete, ale nemusíte dostávat oznámení o příchozí hovor , když hovor přijde do skupina zvednutí zvednutí, do které patříte.

Než začnete

Oznámení můžete vypnout tak, že klepnete na svůj profilový obrázek a vyberte možnost Hovory a poté pod Zvednutí hovoru , zapněte Ztlumit oznámení .

Vyberte jednu z těchto možností:

 • Uslyšíte telefonní hovor příchozí na stolní telefon spolupracovníka, ale v aplikaci Webex se nezobrazí oznámení – přejděte na Hovory a poté vyberte možnost Zvednutí hovoru v horní části stránky Historie hovorů .

  Pak vyberte příslušnou skupina zvednutí ( Zvednutí , Jiné zvednutí , nebo Zvednutí hovoru na konkrétní lince ). Pokud se rozhodnete zvednout hovor na konkrétní lince, zadejte linku a klepněte na zelenou šipku.

 • V aplikaci Webex obdržíte oznámení hovoru, že člen týmu má příchozí hovor– zkontrolujte stav této osoby v profilovém obrázku. Pokud jsou zaneprázdněni, klikněte Zvednout pro přijmutí hovoru.

  Pak se můžete rozhodnout, zda chcete Odpovězte nebo Odmítnout hovoru. A pokud je volající uživatel aplikace Webex , můžete mu dokonce poslat zprávu.

  Pokud hovor před vámi přijme někdo jiný, zobrazí se oznámení, že neexistuje žádný hovor k zvednutí.