For å vise Henting av anrop i bunnteksten, klikker du på Samtaleinnstillinger i bunnteksten velger du Åpne samtaleinnstillinger og sjekk Vis mottak av anrop i bunnteksten .
1

Hvis du hører en telefonsamtale komme inn i bordtelefon til kollegaen din, velger du Henting av anrop i bunnteksten i Webex-appen.

2

Velg ett av følgende alternativer:

 • Henting – velg samtalen som har ringt lengst. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du er medlem av en samtalemottaksgruppe.

 • Regissert henting – angi internnummer for mottakeren til kollegaen din, og klikk deretter Gå inn .

Avhengig av oppsettet kan det hende at du får eller ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en samtalemottaksgruppe du tilhører.

For å vise Henting av anrop i bunnteksten, klikker du på Samtaleinnstillinger i bunnteksten velger du Åpne samtaleinnstillinger og sjekk Vis mottak av anrop i bunnteksten .

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn i en kollegas bordtelefon– klikk Henting av anrop i bunnteksten i appen. Deretter velger du Henting av anrop for å svare på et gruppeanrop (hvis du er medlem av en samtalemottaksgruppe) eller Regissert henting for å svare på et anrop på et bestemt nummer. Hvis du velger Regissert henting , angi hentenummeret og klikk deretter på Enter.
 • Du får et anropsvarsel i Webex-appen om at en kollega har en innkommende samtale – sjekk personens status på profilbildet. Hvis de er opptatt eller utilgjengelig, klikker du på Plukk opp for å svare på anropet.

Avhengig av oppsettet kan det hende at du får eller ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en samtalemottaksgruppe du tilhører.
1

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn på bordtelefon til en kollega, men du får ikke et varsel i Webex-appen – gå til og velg deretter Henting av anrop nederst i din Samtalelogg .

  Deretter velger du riktig samtalemottaksgruppe ( Henting av anrop , Annet mottak av anrop , eller Regissert henting ). Hvis du velger Regissert henting , angi hentenummeret og trykk deretter på Gå inn . Klikk på Plukk opp igjen.

 • Du får et anropsvarsel i Webex-appen om at et teammedlem har en innkommende samtale – sjekk personens status på profilbildet. Hvis de er opptatt eller utilgjengelig, klikker du på Plukk opp for å svare på anropet.

2

Deretter kan du bestemme om du vil Svar eller Avslå samtalen. Og hvis anroperen er en bruker av Webex-appen, kan du til og med sende meldinger.

Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noe å svare på.

Henting av anrop støttes ikke i mobilappen din ennå.

Avhengig av oppsettet kan det hende at du får eller ikke får varsler om innkommende anrop når et anrop kommer inn i en samtalemottaksgruppe du tilhører.

Før du starter

Du kan slå av varsler ved å trykke på profilbildet ditt, velge Samtaler , og deretter under Henting av anrop , slå på Demp varsler .

Velg ett av disse alternativene:

 • Du hører en telefonsamtale komme inn på bordtelefon til en kollega, men du får ikke et varsel i Webex-appen – gå til Samtaler og velg deretter Henting av anrop fanen øverst i din Samtalelogg .

  Deretter velger du riktig samtalemottaksgruppe ( Henting , Annen henting , eller Motta en samtale på et bestemt internnummer ). Hvis du velger å svare på et anrop på et bestemt internnummer, skriver du inn internnummeret og trykker på den grønne pilen.

 • Du får et anropsvarsel i Webex-appen om at et teammedlem har en innkommende samtale – sjekk personens status på profilbildet. Hvis de er opptatt, klikker du Plukk opp for å svare på anropet.

  Deretter kan du bestemme om du vil Svar eller Avslå samtalen. Og hvis anroperen er en bruker av Webex-appen, kan du til og med sende meldinger.

  Hvis noen andre svarer på anropet før deg, får du et varsel om at det ikke er noe å svare på.