Hvis du ikke er sikker på hva du er konfigurert med, kan du se Finne ut hvilken ringetjeneste du har.

1

Hvis du hører en telefonsamtale komme inn i kollegaens bordtelefon, velger du Henting i bunnteksten på Webex.

2

Velg deretter:

  • Henting for å hente samtalen som har ringt lengst.

  • Rettet henting, skriv inn henteutvidelsesnummeret til kollegaen du vil svare på, og trykk deretter ENTER.

Avhengig av hvordan administratoren har konfigurert ting for deg, kan det hende du får varsler om innkommende anrop når en samtale kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

1

Hvis du hører at en telefonsamtale kommer inn i en kollegas bordtelefon, men du ikke har blitt varslet i Webex, går du til og velger Ring henting nederst i samtaleloggen.

2

Avhengig av oppsettet kan det hende du har flere grupper å velge mellom. Du kan velge riktig hentegruppe (Henting av samtale, Henting av annen samtale eller Rettet henting). Hvis du velger Rettet henting, skriver du inn hentenummeret og trykker enter.

3

Når du ser et anropsvarsel for et annet hentegruppemedlem, klikker du på Henting på nytt.

4

Du kan deretter bestemme om du vil svare på eller avslå samtalen. Og hvis oppringeren er en Webex-bruker, kan du til og med sende meldinger til dem.

Hvis noen andre har slått deg til å svare på samtalen, blir du varslet om at det ikke er noen samtale å hente.

Henting av anrop støttes ikke i mobilappen din ennå.

Avhengig av hvordan administratoren har konfigurert ting for deg, kan det hende du får varsler om innkommende anrop når en samtale kommer inn i en hentegruppe du tilhører.

Før du begynner

Du kan dempe varsler ved å trykke på profilbildet ditt, velge Anrop og deretter slå på Demp varsler under Henting av anrop.

1

Hvis du hører en telefonsamtale komme inn i en kollegatelefon, men du ikke har blitt varslet i Webex, går du til Anrop og velger kategorien Henting av samtale øverst isamtaleloggen.

2

Avhengig av oppsettet kan det hende du har flere grupper å velge mellom. Du kan velge riktig hentegruppe (Henting av samtale, Henting av annen samtale eller Hent en samtale på en bestemt utvidelse). Hvis du velger å ringe ved en bestemt utvidelse, skriver du inn utvidelsen og trykker deretter på den grønne pilen.

3

Du får deretter et anropsvarsel der du kanskje kan se hvem samtalen er ment for. Klikk på Henting på nytt.

4

Du kan deretter bestemme om du vil svare på eller avslå samtalen.

Hvis noen andre har slått deg til å svare på samtalen, blir du varslet om at det ikke er noen samtale å hente.