Da biste prikazali opciju preuzimanje poziva u podnožju, kliknite na podešavanja poziva u podnožju, izaberite Otvori željene opcije poziva i označite Prikaži preuzimanje poziva u podnožju.
1

Ako čujete izveštaj telefonski razgovor na sastanku svog saradnika, stoni telefon izaberite "Preuzimanje poziva" u podnožju aplikacije Webex telefona.

2

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Preuzimanje – izaberite poziv koji najduže zvoni. Ova opcija je dostupna samo ako ste član grupe grupa za preuzimanje poziva.

 • Usmereno preuzimanje – unesite broj javljanja broj lokala saradnika, a zatim kliknite na "Enter ".

U zavisnosti od vašeg podešavanja, možda nećete dobijati obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u period grupa za preuzimanje kojem pripadate.

Da biste prikazali opciju preuzimanje poziva u podnožju, kliknite na podešavanja poziva u podnožju, izaberite Otvori željene opcije poziva i označite Prikaži preuzimanje poziva u podnožju.

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Čujete poruku telefonski razgovor na mesto saradnika — stoni telefon kliknite na dugme "Preuzimanje poziva" u podnožju aplikacije. Zatim izaberite javljanje za preuzimanje poziva da biste pokupili grupni poziv (ako ste član grupe grupa za preuzimanje poziva) ili Usmereno preuzimanje da biste se javili na određeni broj. Ako izaberete Usmereno preuzimanje, unesite broj za preuzimanje, a zatim kliknite na "Unesi".
 • U aplikaciji za Webex da saradnik ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila. Ako su zauzeti ili nedostupni, kliknite na "Javi " da biste odgovorili na poziv.

U zavisnosti od vašeg podešavanja, možda nećete dobijati obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u period grupa za preuzimanje kojem pripadate.
1

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Čujete da telefonski razgovor na saradnika stoni telefon ali ne dobijate obaveštenje u aplikaciji Webex – idite na, a zatim izaberite opciju Preuzimanje poziva na dnu istorije poziva.

  Zatim izaberite odgovarajući grupa za preuzimanje (preuzimanje poziva, drugo preuzimanje poziva ili usmereno preuzimanje). Ako izaberete Usmereno preuzimanje, unesite broj za preuzimanje, a zatim pritisnite Taster Enter. Kliknite na "Javi se ponovo".

 • Dobićete obaveštenje o pozivu u Webex aplikaciji da član tima ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila. Ako su zauzeti ili nedostupni, kliknite na "Javi " da biste odgovorili na poziv.

2

Tada možete da odlučite da li želite da odgovorite ili odbijete poziv. A ako je pozivalac korisnik Webex aplikacije, možete čak i da mu šaljete poruke.

Ako neko drugi odgovori na poziv pre vas, dobićete obaveštenje da nema poziva za javljanje.

Preuzimanje poziva još nije podržano u vašoj mobilnoj aplikaciji.

U zavisnosti od vašeg podešavanja, možda nećete dobijati obaveštenja o dolaznim pozivima kada poziv dođe u period grupa za preuzimanje kojem pripadate.

Pre nego što počnete

Obaveštenja možete da isključite tako što ćete prisluškati sliku profila, izabrati stavku "Pozivi", a zatim u okviru "Preuzimanje poziva" uključite opciju "Isključi zvuk obaveštenja".

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Čujete poruku telefonski razgovor na saradnika stoni telefon ali ne dobijete obaveštenje u aplikaciji Webex – idite na "Pozivi", a zatim izaberite karticu "Preuzimanje poziva" na vrhu istorije poziva.

  Zatim izaberite odgovarajući grupa za preuzimanje (Preuzimanje, Drugo preuzimanje ili Odgovorite na poziv na određenom lokalu). Ako izaberete da se javite na poziv na određenom lokalu, unesite lokal, a zatim dodirnite zelenu strelicu.

 • Dobićete obaveštenje o pozivu u Webex aplikaciji da član tima ima dolazni poziv – proverite status osobe na slici profila. Ako su zauzeti, kliknite na "Javi" da biste odgovorili na poziv.

  Tada možete da odlučite da li želite da odgovorite ili odbijete poziv. A ako je pozivalac korisnik Webex aplikacije, možete čak i da mu šaljete poruke.

  Ako neko drugi odgovori na poziv pre vas, dobićete obaveštenje da nema poziva za javljanje.