Opret en chatskabelon til Cisco Webex Contact Center

Før du begynder

Du skal oprette et indgangspunkt, før du konfigurerer en chatskabelon.

Indgangspunkter er startstedet for alle kanaltyper i Cisco Webex Contact Center. En kontakt sendes til en agent baseret på den distributionsstrategi, der er angivet for et indgangspunkt.

Du kan konfigurere én chatskabelon for hvert indgangspunkt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se afsnittet Indgangspunkt og køer i kapitlet Klargøring i den relevante platformsvejledning:

1

Log ind på kundeorganisation ved at bruge URL-adressen https://admin.webex.com.

2

Gå til navigationsruden til venstre, og gå til sektionen Tjenester, og vælg Kontaktcenter > Funktioner.

3

Du kan vælge én af følgende indstillinger:

 • Hvis du vil oprette en ny chatskabelon, skal du klikke på Ny > Chatskabelon. Guiden Chatskabelon vises.
 • Hvis du vil redigere en eksisterende chatskabelon, skal du dobbeltklikke på kortet.

Guiden har følgende trin:

 • I skærmen Definer skabelon:

  1. Angiv et navn, der identificerer formålet med din skabelon.

  2. Vælg et foruddefineret indgangspunkt på rullelisten.

  3. Vælg de ønskede tilpasningsindstillinger, og klik på Næste. Du kan vælge flere indstillinger, afhængigt af hvad du ønsker, dine kunder skal se, når de vælger at chatte med din organisation.

   • Proaktiv besked: Den meddelelse, der vises i chatdialogboksen, når kunden åbner webstedet for din organisation. Denne meddelelse, der adresserer kunden, kan tilpasses. Du kan angive det tidspunkt, hvor meddelelsen skal spørge kunden. Du kan også ændre titlen og standardvelkomstmeddelelsen.

   • Fritid: Uden for organisationens åbningstid. Du kan angive tilgængeligheden af chatsupport ved at indstille åbningstider og tidszonen for din organisation. Du kan også tilføje en ikke til stede-meddelelse til kunderne.

   • Virtuel agent: Den forkonfigurerede chatbot, der starter samtalen med kunden. Du kan vælge mellem de tilgængelige virtuelle agenter og tilføje en velkomstmeddelelse.

    Konfigurer kundeoplysningsformularen, den visuelle visning af agenterne og statusmeddelelser for chatvinduet. Få flere oplysninger under Konfigurer virtuel agent til Cisco Webex Contact Center.

   • Feedback: Den feedbackformular, der vises efter afslutningen af chatten. Du kan tilføje en meddelelse, der inviterer kunderne til at give deres feedback om deres chatoplevelse.


    

   På basis af de valgte indstillinger vises de efterfølgende trin i guiden.

 • På skærmen Proaktiv besked, fritid:

  1. Angiv attributterne for de proaktive beskeder for at nævne ventetiden, før beskeden vises for kunden, og angiv en meddelelse, der skal vises.

  2. Angiv attributter for fritid for at vise en meddelelse uden for åbningstiden, og klik på Næste.


   

  Den proaktive besked vises ikke i fritiden, eller mens agenter ikke er i stand til at hjælpe.

 • På skærmen Kundeoplysninger:

  • Klik på hvert af felterne under eksempelkortet, og rediger attributterne. Disse attributter bruges af kunden til at udfylde formularen.


    

   Det er obligatorisk at indtaste mindst én kategori post i sektionen Typeattributter, som kan kunderne kan vælge, via rullelisten.

 • På skærmen Virtuel agent:

  1. Vælg en forudkonfigureret virtuel agent (der kan give indledende automatiseret support i din kundes chatoplevelse) på rullelisten, og indtast en meddelelse.

  2. Indtast en velkomstmeddelelse, og klik på Næste.

 • På skærmen Branding og identitet, status meddelelser:

  1. Vælg Profiltype i sektionen Branding og identitet.

  2. I sektionen Statusmeddelelser skal du opdatere meddelelserne (som vises til kunden) derefter klikke på Næste.

 • På skærmen Feedback:

  • Angiv Etiket og Tiptekst på kortet Attributter. Disse bruges til at modtage kundefeedback.

 • På skærmen Udført:

  • Klik på Udfør.


    

   Når du er færdig med at konfigurere chatskabelonen, vises et kodestykke. Hvis du vil bruge den netop konfigurerede chatskabelon på din virksomheds websted, kan du kopiere og indsætte kodestykket inden for <head> eller <body> HTML-koden for din websides kildefil.

   Du kan lukke kodestykket og senere downloade det fra funktionssiden Kontaktcenter.

Attributter i chatskabelon

Du kan forbedre kundeoplevelsen ved at konfigurere følgende yderligere attributter for din chatskabelon:

 • Proaktiv besked: Den chatdialogboks, der vises, når kunden åbner webstedet for din organisation, kan tilpasses. Du kan angive den tid, du ønsker, at en kunde skal vente, før der sendes en invitation til en agent ved en kundechat. Du kan også ændre titlen og den standardvelkomstmeddelelse, der vises i en kundechat.

 • Virtuel agent: Den forkonfigurerede chatbot, der starter samtalen med kunden. Du kan vælge mellem de tilgængelige virtuelle agenter og tilføje en velkomstmeddelelse.

 • Fritid: Uden for organisationens åbningstid. Du kan angive tilgængeligheden af chatsupport ved at indstille åbningstider og tidszonen for din organisation. Du kan også tilføje en ikke til stede-meddelelse til kunderne.

 • Feedback: Den feedbackformular, der vises efter afslutningen af chatten. Du kan tilføje en meddelelse, der inviterer kunderne til at give deres feedback om deres chatoplevelse.