Brug oplysningerne i følgende artikler, når du foretager fejlfinding på enheden.

Du genstarter din enhed for at anvende en ny konfiguration eller indstilling. Hvis du vil gendanne de oprindelige fabriksindstillinger, skal du i stedet nulstille.

1

Tryk på øverste venstre hjørne af telefonskærmen.

2

Tryk på indstillinger på listen over menuindstillinger.

3

Rul gennem menuindstillingerne på skærmen, og tryk på Genstart.

4

Tryk på Genstart for at bekræfte din hensigt..

Du kan genstarte din enhed, hvis du har et teknisk problem. En genstart af enhed fra Control Hub påvirker ikke dine indstillinger, og den bevarer logfilerne.


 

Hvis du foretager en slukning/tænding, mister du den seneste version af logfilerne. Dette gør det vanskeligt at finde fejlen, så download logfilerne, før du slukker og tænder enheden.

1

Gå til kundevisning på https://admin.webex.com/, og gå til Enheder.

2

Vælg din enhed fra lageret, og åbn Avancerede indstillinger.

3

Klik på søgelinjen, og vælg Vedligeholdelse > Genstart.

4

Vælg Genstart på rullelisten.

5

Klik på Anvend.

Du kan oprette og overføre telefonlogfiler til en server. Cisco Technical Services (TAC) bruger logfilerne, når de foretager fejlfinding af dit problem.

Telefonen skal være registreret, før du kan generere dine logfiler.

1

Tryk på øverste venstre hjørne af telefonskærmen.

2

Tryk på indstillinger på listen over menuindstillinger.

3

Vælg Problemer og diagnosticering > Send logfiler.

Telefonlogfilerne genereres og overføres til en server. Hvis det lykkes, vises der en meddelelse på telefonen med tiden og log-id'et.

Du kan nulstille telefonen til fabriksindstillingerne. Telefonen nulstiller indstillinger for bruger og netværkskonfiguration til standardindstillingerne og genstarter derefter.

1

Tryk på øverste venstre hjørne af telefonskærmen.

2

Tryk på indstillinger på listen over menuindstillinger.

3

Rul gennem menuindstillingerne på skærmen, og tryk på Nulstil.

4

Tryk på Nulstil eller Annuller.

Hvis du ikke kan foretage en fabriksnulstilling fra menuen Indstillinger , kan du foretage fabriksindstilling fra selve telefonen.

1

Afbryd strømmen til telefonen på en af følgende måder:

 • Træk LAN-kablet ud.
 • Træk stikket til strømadapteren ud.
2

Vent 5 sekunder, og tilslut strømmen igen.

3

Vent på, at standby-LED'en lyser.

4

Tryk og hold Lydstyrke op nede i ca. 5 sekunder.

LED-bjælken bliver rød.
5

Tryk på Slå lyd fra. Hvis du ikke trykker på Slå lyd fra i 10 sekunder, efter at LED-bjælken bliver rødt, genstarter enheden normalt.

LED-bjælken blinker tre gange som bekræftelse på, at fabriksnulstillingen er i gang.

En problemrapport indeholder de enhedslogfiler, der bruges af Cisco tekniske supportjenester ved fejlfinding af problemer. Send en rapport, hvis du har problemer med firmware eller hardware, du gerne vil rapportere.

1

Gå til kundevisning på https://admin.webex.com/, og gå til Enheder.

2

Vælg din enhed fra beholdningen.

3

Klik på Rapportér problemer.

Et Webex Help Center-vindue åbnes i din browser.

4

Angiv en beskrivelse af problemet i feltet Beskrivelse i hjælpvinduet. Du har maksimalt 249 tegn.

5

Klik på Send.

Netværksstatussen vises øverst på skærmen for netværksforbindelse på telefonen, og den viser, om din enhed kan oprette forbindelse til netværket. Brug følgende tabel til at foretage fejlfinding af din netværksforbindelse.

Tabel 1. Netværksstatus

Status

Betydning

Bemærkninger

Netværk er tilsluttet.

Telefonen har en IP-adresse.

Din telefon er tilsluttet netværket.

Netværk er afbrudt.

Telefonen har ikke en IP-adresse.

Netværks- eller forbindelsesproblemer vises ikke i logfilen med statusmeddelelser.

Netværket opretter forbindelse igen.

Telefonen henter IP-adressen.

DNS ikke konfigureret.

Telefonen mangler en DNS-adresse (Domain Name System). Hvis den er tilgængelig, bruger telefonen det først tilgængelige DNS og domænenavn.

Hvis du har en DNS-fejl, vises der en rød prik på startskærmen.

DNS-fejl vises ikke i logfilen med statusmeddelelser.

802.1x-godkendelse mislykkedes.

802.1x-godkendelse på telefonen mislykkedes.

Logfilen med statusmeddelelser viser 802.1x som aktiveret eller deaktiveret.

Duplikeret IPv4-adresse

Den konfigurerede IPv4-adresse er ikke entydig, eller IPv4-adressen fra DHCP-serveren er ikke entydig.

Du kan få vist oplysninger om følgende Webex-forbindelseselementer. Brug disse oplysninger, når du foretager fejlfinding af et problem:

 • Kalender

 • Konfiguration

 • Legitimationsoplysninger

 • Kryptering

 • Geoplacering

 • Måletal

 • Beskeder

 • Telefonbog

 • Registrering

 • Softwareopgradering

1

Tryk på øverste venstre hjørne af telefonskærmen.

2

Tryk på indstillinger på listen over menuindstillinger.

3

Gå til Problemer og diagnosticering > Oplysninger om Webex-forbindelse.

Hvis enheden mister IP-adressen eller ikke opretter forbindelse til netværket, går den i tilstanden for hosted adgangspunkt (AP). Denne tilstand giver dig mulighed for at downloade enhedens logfiler fra enhedens webside. Brug logfilerne til at foretage fejlfinding af netværksproblemer.

1

Tryk på øverste venstre hjørne af telefonskærmen.

2

Tryk på indstillinger på listen over menuindstillinger.

3

Gå til Problemer og diagnosticering. Bemærk URL- og logonoplysninger.

4

Åbn en webbrowser, og Indtast dine URL- og logonoplysninger.