Synkronisering af opkaldstilstedeværelse

I øjeblikket synkroniseres telefonens tilstedeværelsesstatus ikke med Webex-appen, når du er i gang med at ringe op ved hjælp af deres Cisco-telefon. Dine kolleger kan ikke registrere din telefonstatus. Derfor ved kollegaerne ikke, om de skal omstille eller viderestille et nyt opkald til dig.

Med denne funktion synkroniseres din bordtelefons opkaldsstatus med Webex-appen, hvilket gør det muligt for dine kolleger at se din bordtelefons status på deres Webex-app. Når du er i gang med et aktivt opkald, skifter din tilstedeværelsesstatus til I gang med et opkald. Denne status skifter tilbage til tilgængelig, når dit opkald afsluttes.


Der er visse tilstedeværelsestistande, der har højere prioritet end I gang med et opkald. Disse tilstande er Forstyr ikke, Ikke på kontoret, Præsenterer og I et møde. Hvis din tilstedeværelsesstatus er en af ovenstående, ændres din tilstedeværelsesstatus ikke til I gang med et opkald, når du løfter røret af eller lægger det på.

Forudsætninger

  • Konfigurer lokale applikationer for telefontilstedeværelse.

  • Synkroniser Unified CM med Control Hub-grænsefladen.

  • Knyt Unified CM til Webex Common Identity (CI).

  • Abonner på Cloud-Connected UC, og forbind de lokale enheder til Cloud-Connected UC.


    Hvis du ikke allerede abonnerer på CCUC, kan du se Opsætning af Webex Cloud-Connected UC for lokale enheder.

Aktivér opkaldstilstedeværelse

Aktiver Opkaldstilstedeværelse i Cloud Connected UC.

1

Fra kundevisningen i Control Hub skal du gå til Tjenester > Connected UC.UC Management-kortet skal du klikke på Lager

Listen over klyngegrupper med beskrivelser, status, klynger og noder vises.

2

Klik på Oplysninger ud for klyngegruppen, som noden tilhører.

Siden Lager med listen over klynger vises.
3

Klik på Oplysninger ud for den klynge, som noden tilhører.

Nodenavnet med versionen, produktet og statussen vises.
4

Klik på ikonet ellipse ved siden af Hændelseshistorik, og vælg Administration af tjeneste.

Siden Administration af tjeneste vises med listen over tjenester, såsom Analyse, Certifikatstyring, Driftsmålinger, Grænseløs CTI og Deployment Insights.
5

Brug til/fra-knappen for at aktivere telefontilstedeværelse, og følg anvisningerne på skærmen for at aktivere funktionen.


 

Når en klynge klargøres, begynder synkronisering af Unified CM med CCUC for at konfigurere telefontilstedeværelsesanmodningen for klyngen.

Understøttede versioner og telefontyper

  • This feature supports on Unified CM version-12.5 SU7.

  • Den seneste version af Webex-appen til desktop (Windows og MAC) og Webex-appen til mobil (iOS og Android).

  • Cisco IP-telefon i 8800-serien, Cisco IP-telefon i 7800-serien, Webex Desk Series (DX) og Desk Pro er listen over understøttede telefontyper.