Синхронізація стану присутності під час виклику

Наразі під час виклику на телефоні Cisco синхронізація стану присутності на телефоні з програмою Webex не виконується. Колеги не можуть визначити ваш стан на телефоні. Унаслідок цього колеги не знають, чи варто передавати або переадресовувати вам новий виклик.

За допомогою цієї функції під час виклику відбувається синхронізація вашого стану на настільному телефоні з програмою Webex, і колеги бачать ваш стан на настільному телефоні у своїй програмі Webex. Під час активного виклику ваш стан присутності змінюється на Розмовляє. Після завершення виклику цей стан знову змінюється на «Доступний».


Є певні стани присутності, які мають вищий пріоритет за Розмовляє. Це такі стани: Не турбувати, Не на робочому місці, Доповідає і На нараді. Якщо ваш стан присутності є одним із наведених вище, то в разі підключення до лінії або відключення від неї на телефоні стан присутності не змінюється на Розмовляє.

Передумови

  • Налаштуйте програми стану присутності для телефону локально.

  • Синхронізуйте Unified CM з інтерфейсом користувача Control Hub.

  • Зіставте Unified CM із Webex Common Identity (CI).

  • Підпишіться на Cloud-Connected UC і підключіть локальні пристрої до Cloud-Connected UC.


    Якщо ви не підписалися на CCUC, див. статтю Налаштування Webex Cloud-Connected UC для локальних пристроїв.

Увімкнення стану присутності під час виклику

Увімкніть стан присутності під час виклику в Cloud-Connected UC.

1.

У поданні клієнта в Control Hub перейдіть до меню Служби > Connected UC. У картці Керування UC клацніть Реєстр.

Відобразиться список груп кластерів з описом, станом, кластерами й вузлами.

2.

Клацніть Відомості поруч із групою кластерів, до якої належить вузол.

Відобразиться сторінка реєстру зі списком кластерів.
3.

Клацніть Відомості поруч із кластером, до якого належить вузол.

Відобразиться назва вузла із зазначенням версії, продукту й стану.
4.

Клацніть значок трьох крапок ... поруч із параметром Історія подій і виберіть Керування службами.

Відобразиться сторінка Керування службами зі списком служб, як-от служби аналітики, керування сертифікатами, операційних показників, безмежної CTI та аналітичних даних про розгортання.
5.

Щоб увімкнути службу стану присутності телефону, скористайтеся кнопкою-перемикачем, а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані.


 

Якщо це передбачено кластером, служба синхронізації Unified CM із CCUC починає отримувати запити щодо стану присутності на телефоні, налаштованому для кластера.

Підтримувані версії та типи телефонів

  • This feature supports on Unified CM version-12.5 SU7.

  • Остання версія програми Webex для настільних комп’ютерів (Windows і MAC) і програми Webex для мобільних пристроїв (iOS і Andriod).

  • Список підтримуваних типів телефонів: IP-телефони Cisco серії 8800, IP-телефони Cisco серії 7800, телефони серії Webex Desk (DX) і Desk Pro.