Sinhronizacija prisutnosti tokom poziva

Trenutno nema sinhronizacije statusa prisutnosti na telefonu sa aplikacijom Webex kada je u toku poziv preko Cisco telefona. Vaši saradnici ne mogu da otkriju vaš status na telefonu. Kao rezultat toga, saradnici ne znaju da li da prebace ili da vam proslede novi poziv.

Zahvaljujući ovoj funkciji moguća je sinhronizacija statusa vašeg stonog telefona sa aplikacijom Webex što omogućava saradnicima da vide status vašeg stonog telefona u svojim aplikacijama Webex. Kada je u toku poziv, status prisutnosti se menja u Poziv u toku. Ovaj status se vraća na dostupan kada se poziv završi.


Postoje određena stanja prisutnosti koja imaju veći prioritet u poređenju sa statusom Poziv u toku. Ovi statusi su Ne uznemiravaj, Van kancelarije, Izlaganje u toku i Na sastanku. Kada je vaš status prisutnosti jedan od gorenavedenih, aktivnost podizanja ili spuštanja slušalice na telefonu ne rezultira time da se vaš status prisutnosti promeni u Poziv u toku.

Preduslov

  • Konfigurišite lokalne aplikacije prisutnosti na telefonu.

  • Sinhronizujte Unified CM sa korisničkim interfejsom platforme Control Hub.

  • Mapirajte Unified CM u Webex Common Identity (CI).

  • Pretplatite se na Cloud-Connected UC i povežite On-Prem uređaje i Cloud-Connected UC.


    Ako se niste pretplatili na CCUC, pogledajte članak Podešavanje rešenja Webex Cloud-Connected UC za lokalne uređaje.

Omogućavanje prisutnosti tokom poziva

Omogućite prisutnosti tokom poziva u rešenju Cloud Connected UC.

1

Iz prikaza klijenta u na platformi Control Hub idite do stavki Usluge > Connected UC. Na kartici Upravljanje uslugom UC kliknite na Inventar

Pojaviće se lista grupa klastera sa opisom, statusom, klasterima i čvorovima.

2

Kliknite na Detalji pored grupe klastera kojoj čvor pripada.

Pojaviće se stranica „Inventar“ sa listom klastera.
3

Kliknite naDetalji pored klastera kome čvor pripada.

Prikazuje se naziv klastera sa verzijom, proizvodom i statusom.
4

Kliknite na ikonu tri tačke ... pored stavke Istorija događaja i odaberite stavku Upravljanje uslugom.

Otvara se stranica Upravljanje uslugom sa listom usluga, kao što su „Analitika“, „Upravljanje sertifikatima“, „Pokazatelji rada“, „CTI bez granica“ i „Uvidi u primenu“.
5

Koristite preklopno dugme da biste omogućili prisutnost na telefonu i sledite uputstva na ekranu da biste je omogućili.


 

Kada se dodeli klaster, sinhronizacija Unified CM i CCUC počinje da prima zahtev za prisutnost na telefonu za dati klaster.

Podržane verzije i tipovi telefona

  • Ova funkcija podržava na Unified CM verziji-12.5 SU7.

  • Aplikacija Webex za radnu površinu (Windows i MAC) i aplikacija Webex na mobilnom uređaju (iOS i Andriod) najnovije verzije.

  • Podržani tipovi telefona su Cisco IP Phone serije 8800, Cisco IP Phone serije 7800, Webex Desk serija (DX) i Desk Pro.