משתתף רואה מסך ירוק במחשב המעבדה

המשתתף רואה מסך ירוק במחשב המעבדה.

המשתתף לא יכול לראות את האפליקציה, המסך שחור ב-Hands-On Lab.

המשתתף אינו יכול לראות את שולחן העבודה, המסך ירוק במכשיר המעבדה.

פתרון:

כדי לפתור את הבעיה:

  1. הסר את התקנת תוכנת Webex ממחשב המעבדה.
  2. הורד את כלי ההסרה של שירותי פגישות.
  1. חלץ את התוכן של קובץ ה-ZIP כונן קשיח ולחץ לחיצה כפולה על WBXRemoveTool.exe. עקוב אחר ההנחיות כדי להשלים את התהליך.
     
  2. הגדר מחדש את מכונת המעבדה. לקבלת עזרה, ראה: נהל מעבדות מעשיותהערה: אם אתה זקוק לסיוע כדי להסיר את שירותי הפגישות באמצעות כלי ההסרה, בדוק את הדברים הבאים:

האם המאמר הועיל לך?