Deltagaren ser en grön skärm på labbdatorn

Deltagare ser en grön skärm på labbdatorn.

Deltagare kan inte se programmet. Skärmen är svart i praktiska labb.

Mötesdeltagare kan inte se skrivbordet. Skärmen är grön på labbdatorn.

Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Avinstallera Webex-programvaran från labbdatorn.
  2. Hämta mötestjänster för Removal Tool.
  1. Extrahera innehållet i .ZIP-filen på din hårddisk och dubbelklicka på WBXRemoveTool.exe. Följ anvisningarna för att slutföra processen.
    Obs! Om du använder Windows 7 måste du högerklicka på sidan Mötestjänster Removal Tool och sedan välja Kör som administratör.
  2. Konfigurera om labbdatorn. Om du behöver hjälp, se: Hantera praktiska labbsessionerObs! Om du behöver hjälp med att ta bort mötestjänsterna med Removal Tool kontrollera följande:

Var den här artikeln användbar?