Deltagaren ser en grön skärm på labbdatorn

Deltagaren ser en grön skärm på labbdatorn.

Deltagaren kan inte se programmet. Skärmen är svart i praktiskt labb.

Deltagaren kan inte se skrivbordet. Skärmen är grön på labbdatorn.

Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Avinstallera Webex-programvaran från labbdatorn. Se: WBX534 – Hur gör jag för att avinstallera Access Anywhere?
  2. Hämta Meeting Services Removal Tool.
  3. Extrahera innehållet i .ZIP-filen på din hårddisk och dubbelklicka på WBXRemoveTool.exe. Följ anvisningarna för att slutföra processen.
    Obs! Om du använder Windows 7 måste du högerklicka på Meeting Services Removal Tool och välja Kör som administratör.
  4. Omkonfigurera labbdatorn. Om du behöver hjälp: Hantera praktiska labbsessioner

 

Var den här artikeln användbar?

Relaterade artiklar
arrow up