Deltagaren ser en grön skärm på labbdatorn

Deltagaren ser en grön skärm på labbdatorn.

Deltagaren kan inte se programmet, skärmen är svart i Hands-On Lab.

Deltagaren kan inte visa skrivbordet, skärmen är grön på labbdatorn.

Lösning:

För att lösa problemet:

  1. Avinstallera Webex-programvaran från labbdatorn.
  2. Hämta borttagningsverktyget för Meeting Services.
  1. Extrahera innehållet i .ZIP-filen på din hårddisk och dubbelklicka på WBXRemoveTool.exe. Följ anvisningarna för att slutföra processen.
     
  2. Konfigurera om labbdatorn. Om du behöver hjälp, se: Hantera praktiska labbsessionerObs! Om du behöver hjälp med att ta bort mötestjänsterna med hjälp av borttagningsverktyget kontrollerar du följande:

Var den här artikeln användbar?