שגיאה: 'אינך יכול לערוך פגישה זו ב-Webex כיוון שהיא כבר הסתיימה' בעת עריכת אירוע יחיד של פגישה חוזרת מ-Outlook

שגיאה: 'אינך יכול לערוך ישיבת Webex זו מכיוון שהיא כבר הסתיימה' בעת עריכת אירוע יחיד של ישיבה חוזרת מ - Outlook.

אין אפשרות לערוך אירוע יחיד של פגישה חוזרת באמצעות אפליקציית Webex Desktop.

שגיאה: "אתה לא יכול לערוך את הפגישה הזו של Webex כי היא כבר הסתיימה. לערוך פגישה קרובה בסדרת הפגישות או לקבוע פגישה חדשה ".

שגיאה: "לא ניתן לקבוע מועד חדש להתרחשות זו של [פגישה] מכיוון שפגישת Webex התואמת אינה קיימת עוד"

בעיה זו עשויה להתרחש אם אזור הזמן במחשב שונה מאזור הזמן שנקבע לפגישה. כדי לפתור בעיה זו, יהיה צורך לקבוע מועד חדש לפגישה. לקבלת מידע נוסף, ראה:

האם המאמר הועיל לך?