Fel: 'Du kan inte redigera det här Webex-mötet eftersom det redan har avslutats” när du redigerar en enskild förekomst av ett återkommande möte i Outlook

Fel: "Du kan inte redigera det här Webex-mötet eftersom det redan har avslutats" när du redigerar en enskild förekomst av ett återkommande möte i Outlook.

Det går inte att redigera en enstaka förekomst av ett återkommande möte med Webex-skrivbordsappen.

Fel: "Du kan inte redigera det här Webex-mötet eftersom det redan har avslutats. Redigera ett kommande möte i mötesserien eller schemalägg ett nytt möte.”

Fel: "Du kan inte ändra den här förekomsten av [möte] eftersom motsvarande Webex-möte inte längre finns"

Det här problemet kan uppstå om tidszonen på datorn skiljer sig från tidszonen för det schemalagda mötet. Du löser problemet genom att schemalägga mötet på nytt. För mer information, se:

Var den här artikeln användbar?