Greška: „Ne možete da uređujete ovaj Webex sastanak jer se već završio“ kada iz programa Outlook uređujete jedno pojavljivanje periodičnog sastanka

Greška: 'Ne možete da izmenite ovaj Webex sastanak jer je već završen' kada iz Outlooka izmenite jedan događaj ponavljajućeg sastanka.

Nije moguće izmeniti nijedan događaj periodičnog sastanka pomoću aplikacije Webex Desktop.

Greška: "Ne možete da izmenite ovaj Webex sastanak zato što je već završen. Izmenite predstojeći sastanak u seriji sastanaka ili zakažite novi sastanak“.

Greška: "Ne možete da promenite ovaj događaj [sastanka] zato što odgovarajući Webex sastanak više ne postoji"

Ovaj problem se može pojaviti ako se vremenska zona na računaru razlikuje od vremenske zone zakazane za sastanak. Da biste rešili ovaj problem, sastanak će morati da bude pomeren. Više informacija potražite u članku:

Da li je ovaj članak bio koristan?