Greška: 'Ne možete da uređujete ovaj Webex sastanak jer je već završen' Prilikom uređivanja jednog pojavljivanja periodičnog sastanka iz programa Outlook

Greška: 'Ne možete da uređujete ovaj Webex sastanak jer je već završen' prilikom uređivanja jednog pojavljivanja periodičnog sastanka iz programa Outlook.

Nije moguće urediti jedno pojavljivanje periodičnog sastanka pomoću Webex aplikacije za radnu površinu.

Greška: "Ne možete da uređujete ovaj Webex sastanak jer je već završen. Uredite predstojeći sastanak u seriji sastanaka ili zakažite novi sastanak".

Greška: "Ne možete da pomerite ovo pojavljivanje [sastanka] zato što odgovarajući Webex sastanak više ne postoji"

Do ovog problema može doći ako se vremenska zona na računaru razlikuje od planirane vremenske zone sastanka. Da bi se ovaj problem rešio, sastanak će morati da bude pomeren. Više informacija potražite u članku:

Da li je ovaj članak bio koristan?