Грешка: "Не можете да редактирате това събрание на Webex, защото вече е приключило" При редактиране на едно-единствено появяване на повтарящо се събрание от Outlook

Грешка: "Не можете да редактирате това събрание на Webex, защото вече е приключило" при редактиране на едно-единствено появяване на повтарящо се събрание от Outlook.

Не може да се редактира едно-единствено появяване на повтарящо се събрание с помощта на Webex Desktop App.

Грешка: "Не можете да редактирате това събрание на Webex, защото то вече е приключило. Редактиране на предстоящо събрание в поредицата от събрания или насрочване на ново събрание".

Грешка: "Не можете да планирате повторно тази поява на [събрание], защото съответното събрание на Webex вече не съществува"

Този проблем може да възникне, ако часовата зона на компютъра е различна от планираната часова зона на събранието. За да разрешите този проблем, събранието ще трябва да бъде пренасрочено. За повече информация вж.:

Беше ли полезна тази статия?