Грешка:"Не можете да редактирате това събрание на Webex, защото то вече е приключило" При редактиране на единично повторение на повтарящо се събрание от Outlook

Грешка:"Не можете да редактирате това събрание на Webex, защото то вече е приключило", когато редактирате еднократно повторение на повтарящо се събрание от Outlook.

Не може да се редактира нито едно повторение на повтарящо се събрание с помощта на настолното приложение Webex.

Грешка:"Не можете да редактирате тази среща на Webex, защото тя вече е приключила.Редактирайте предстоящо събрание в серията събрания или планирайте ново събрание".

Грешка:"Не можете да пренасрочите това повторение на [събрание], защото съответното събрание на Webex вече не съществува"

Този проблем може да възникне, ако часовата зона на компютъра е различна от планираната часова зона на събранието.За да се реши този проблем, събранието ще трябва да бъде пренасрочено.За повече информация вж.:

Беше ли полезна тази статия?