Błąd: „Nie możesz edytować tego spotkania Webex, ponieważ już się zakończyło” podczas edytowania pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego w programie Outlook

Błąd: „Nie możesz edytować tego spotkania Webex, ponieważ już się zakończyło” podczas edytowania pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego z programu Outlook.

Nie można edytować pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego za pomocą aplikacji Webex Desktop.

Błąd: „Nie możesz edytować tego spotkania Webex, ponieważ już się zakończyło. Edytuj nadchodzące spotkanie w serii spotkań lub zaplanuj nowe spotkanie”.

Błąd: „Nie możesz zmienić terminu tego wystąpienia [spotkania], ponieważ odpowiadające mu spotkanie Webex już nie istnieje”

Ten problem może wystąpić, jeśli strefa czasowa na komputerze różni się od zaplanowanej strefy czasowej spotkania. Aby rozwiązać ten problem, spotkanie będzie musiało zostać przełożone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?