Błąd: "Nie można edytować tego spotkania Webex, ponieważ zostało już zakończone" Podczas edytowania pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego z programu Outlook

Błąd: "Nie można edytować tego spotkania Webex, ponieważ już się zakończyło" podczas edytowania pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego z programu Outlook.

Nie można edytować pojedynczego wystąpienia spotkania cyklicznego za pomocą aplikacji Webex Desktop App.

Błąd: "Nie można edytować tego spotkania Webex, ponieważ już się zakończyło. Edytuj nadchodzące spotkanie w serii spotkań lub zaplanuj nowe spotkanie".

Błąd: "Nie można zmienić terminu tego wystąpienia [spotkania], ponieważ odpowiednie spotkanie Webex już nie istnieje"

Ten problem może wystąpić, jeśli strefa czasowa na komputerze różni się od strefy czasowej zaplanowanego spotkania. Aby rozwiązać ten problem, spotkanie będzie musiało zostać przełożone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?