1

לחץ/י על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן בחר/י ״עזרה > ״שלח משוב״.

2

בחלון המוקפץ, הזן את הפרטים שלך בטופס המשוב, כלול תיאור של הבעיה וצילומי מסך, אם זמין.

3

לאחר מכן, לחץ על שלח.


 

באפשרותך גם לבחור לשלוח יומנים בלבד, ללחוץ על תמונת הפרופיל שלך ולאחר מכן לבחור עזרה > שלח יומנים.

אנו מעריכים את עזרתך! סביר להניח שלא נוכל לשלוח לך תגובה פרטנית, אך אנו נחקור את הדוח שלך ונשתמש במידע שתספק כדי לשפר את התהליכים שלנו.

1

הקש/י על תמונת הפרופיל ולאחר מכן הקש/י על ״ שלח משוב״.

2

בחלון המוקפץ, הזן את הפרטים שלך בטופס המשוב, כלול תיאור של הבעיה וצילומי מסך, אם זמין.

3

לאחר מכן, הקש על שלח.


 

ניתן גם לבחור לשלוח יומנים בלבד, להקיש על תמונת הפרופיל ולאחר מכן להקיש על שלח יומנים.

אנו מעריכים את עזרתך! סביר להניח שלא נוכל לשלוח לך תגובה פרטנית, אך אנו נחקור את הדוח שלך ונשתמש במידע שתספק כדי לשפר את התהליכים שלנו.