הרשאות שיחה יוצאות

באפשרותך להגדיר את הרשאות החיוג המוגדרות כברירת מחדל עבור כל סוג שיחה במיקום. לדוגמה, תוכל להשתמש בבלוק ההרשאות של שיחות כדי למנוע ממשתמשים לבצע שיחות לאומיות במיקום בסן חוזה.

יש להגדיר קודי הרשאה ומספרי העברה לפני שתוכל להחיל אותם.

עבור כל סוג שיחה ניתן לבחור את הדברים הבאים:

  • שיחות מותרות במיקום זה יכולות לבצע שיחות מסוג זה.

  • לא ניתן לבצע שיחות מסוג זה.

  • נדרש קוד הרשאה - המתקשרים חייבים להזין את קוד האישור שהגדרת לפני ביצוע שיחה יוצאת. לא יכול להיות שיש לך יותר מ -100 קודי הרשאה לתוכנית חיוג יוצאת.

  • העבר למספר 1, 2 או 3 - אם תבחר באפשרות זו, אז סוגי שיחות אלה יועברו באופן אוטומטי למספר שבחרת.

ערכי ברירת מחדל של סוג שיחה

להלן ערכי ברירת המחדל של סוג השיחה.

סוג שיחה

הגדרת ברירת מחדל

העברה/ העברה מופעלת

פנימי

אפשר

כן

לאומי

אפשר

כן

ללא תשלום

אפשר

כן

בינלאומי

חסום

לא

סיוע אופרטור

אפשר

כן

מסייע בספר הטלפונים ניתן לחיוב

אפשר

כן

שירותים מיוחדים I

אפשר

כן

שירותים מיוחדים II

אפשר

כן

שירותי פרימיום I

חסום

לא

שירותי פרימיום II

חסום

לא

שנה את ההרשאה להתקשרות עבור סוג שיחה

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר מיקומים.

2

יש לבחור את המיקום שעבורו ברצונך לעדכן את סוג השיחה.

3

בחר הגדרות שיחה מתקדמות > הרשאות חיוג > שיחות יוצאות.

4

יש לבחור את סוג השיחה שברצונך לעדכן, לבצע את העדכונים ולבחור באפשרות שמירה.

הוספת קוד הרשאה

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר מיקומים.

2

יש לבחור את המיקום שאליו ברצונך להוסיף קוד הרשאה.

3

בחר הגדרות שיחה מתקדמות > הרשאות חיוג > שיחות יוצאות.

4

בחר קודי הרשאה ולחץ על הוסף קוד.


 

המספר המרבי של קודי הרשאה הוא 100.

5

יש להזין תיאור ואת הקוד שברצונך להוסיף.

6

יש לבחור באפשרות הוספה.

מחיקת קוד הרשאה

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר מיקומים.

2

בחר את המיקום שממנו ברצונך למחוק קוד הרשאה.

3

בחר הגדרות שיחה מתקדמות > הרשאות חיוג > שיחות יוצאות.

4

בחר קודי הרשאה, לחץ על ה - x שליד קוד האישור שברצונך למחוק ולחץ על מחק.

הוספת מספר העברה אוטומטית

אפשר להוסיף עד שלושה מספרי העברה אוטומטית.

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר מיקומים.

2

יש לבחור את המיקום שאליו ברצונך להוסיף מספר העברה אוטומטית.

3

בחר הגדרות שיחה מתקדמות > הרשאות חיוג > שיחות יוצאות.

4

בחר במספרי העברה אוטומטית, הזן מספר העברה ובחר שמור.

מחיקת מספר העברה אוטומטית

1

מתצוגת הלקוח ב -https://admin.webex.com, עבור אל שירותים, ותחת Calling בחר מיקומים.

2

יש לבחור את המיקום שממנו ברצונך למחוק מספר העברה אוטומטית.

3

בחר הגדרות שיחה מתקדמות > הרשאות חיוג > שיחות יוצאות.

4

בחר במספרי העברה אוטומטית, לחץ על ה - x שליד המספר שברצונך למחוק ובחר מחק.