Uprawnienia do połączeń wychodzących

Można zdefiniować domyślne uprawnienie do wywoływania dla każdego typu połączenia w lokalizacji. Na przykład możesz użyć uprawnienia Do łączenia Blokuj , aby uniemożliwić użytkownikom wykonywanie połączeń krajowych w lokalizacji San Jose.

Kody autoryzacyjne i numery przelewów muszą być ustawione, zanim będzie można je zastosować.

Dla każdego typu połączenia można wybrać następujące opcje:

  • Zezwalaj — osoby dzwoniące w tej lokalizacji mogą wykonywać tego typu połączenia.

  • Blokuj – osoby dzwoniące w tej lokalizacji nie mogą wykonywać tego typu połączeń.

  • Wymagaj kodu autoryzacji — osoby dzwoniące muszą wprowadzić ustawiony kod autoryzacyjny przed nawiązaniem połączenia wychodzącego. Nie możesz mieć więcej niż 100 kodów autoryzacyjnych dla planu połączeń wychodzących.

  • Przenieś na numer 1, 2 lub 3 — jeśli wybierzesz tę opcję, te typy połączeń zostaną automatycznie przeniesione na wybrany numer.

Domyślne wartości typu połączenia

Poniżej znajdują się domyślne wartości typu połączenia.

Rodzaj połączenia

Ustawienie domyślne

Transfer/Forwards włączony

Wewnętrzny

Zezwól

Tak

Krajowe

Zezwól

Tak

Bezpłatne

Zezwól

Tak

Międzynarodowe

Blokuj

Nie

Pomoc operatora

Zezwól

Tak

Płatna pomoc dotycząca numeru

Zezwól

Tak

Usługi specjalne I

Zezwól

Tak

Usługi specjalne II

Zezwól

Tak

Usługi premium I

Blokuj

Nie

Usługi premium II

Blokuj

Nie

Zmienianie uprawnienia do nawiązywania połączeń dla typu połączenia

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii w obszarze Połączenia wybierz pozycję Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, dla której chcesz zaktualizować typ połączenia.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączeniawychodzące.

4

Wybierz typ połączenia, który chcesz zaktualizować, wprowadź aktualizacje, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Dodawanie kodu autoryzacyjnego

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii w obszarze Połączenia wybierz pozycję Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać kod autoryzacyjny.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączeniawychodzące.

4

Wybierz opcję Kody autoryzacyjnei kliknij przycisk Dodaj kod.


 

Maksymalna liczba kodów autoryzacyjnych wynosi 100.

5

Wprowadź opis i kod, który chcesz dodać.

6

Wybierz pozycję Dodaj.Select Add.

Usuwanie kodu autoryzacji

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii w obszarze Połączenia wybierz pozycję Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć kod autoryzacyjny.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączeniawychodzące.

4

Wybierz opcję Kodyautoryzacji, kliknij symbol x obok kodu autoryzacji, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Dodawanie numeru automatycznego transferu

Możesz dodać maksymalnie 3 numery automatycznego transferu.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii w obszarze Połączenia wybierz pozycję Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać numer automatycznego transferu.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączeniawychodzące.

4

Wybierz opcję Auto-Transfer Numbers (Numeryautomatycznego przesyłania), wprowadź numer transferu i wybierz pozycję Save ( Zapisz).

Usuwanie numeru automatycznego transferu

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługii w obszarze Połączenia wybierz pozycję Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć numer automatycznego transferu.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączeniawychodzące.

4

Wybierz opcję Automatycznie przesyłaj liczby, kliknij symbol x obok numeru, który chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń.