Uprawnienia do połączeń wychodzących

Możesz zdefiniować domyślne uprawnienia do połączeń dla każdego typu połączeń w lokalizacji. Na przykład możesz skorzystać z uprawnienia do połączeń Blok aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie Długi dystans dzwoni w lokalizacji San Jose.

Kody autoryzacji i numery przelewów muszą być ustawione, zanim będzie można je zastosować.

Dla każdego typu połączenia możesz wybrać:

  • Zezwól - osoby dzwoniące w tej lokalizacji mogą wykonywać tego typu połączenia.

  • Zablokuj - osoby dzwoniące w tej lokalizacji nie mogą wykonywać tego typu połączeń.

  • Wymagaj kodu autoryzacji - dzwoniący muszą wprowadzić kod autoryzacji ustawiony przed nawiązaniem połączenia wychodzącego.

  • Przekaż na numer 1, 2 lub 3 - jeśli wybierzesz tę opcję, te typy połączeń będą automatycznie przekazywane na wybrany numer.

Domyślne wartości typu połączenia

Poniżej znajdują się domyślne wartości typu połączenia.

Rodzaj połączenia

Ustawienia domyślne

Przesyłanie / przekazywanie włączone

Wewnętrzny

Zezwól

Tak

Lokalne

Zezwól

Tak

Bezpłatne

Zezwól

Tak

Międzystrefowe

Zezwól

Tak

Międzynarodowe

Blokuj

Nie

Pomoc operatora

Zezwól

Tak

Płatna pomoc dotycząca numeru

Zezwól

Tak

Usługi specjalne I

Zezwól

Tak

Usługi specjalne II

Zezwól

Tak

Usługi premium I

Blokuj

Nie

Usługi premium II

Blokuj

Nie

Zmień uprawnienia do dzwonienia dla typu połączenia

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, dla której chcesz zaktualizować typ połączenia.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączenia wychodzące.

4

Wybierz typ połączenia, który chcesz zaktualizować, wprowadź aktualizacje i wybierz Zapisać.

Dodaj kod autoryzacji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać kod autoryzacji.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączenia wychodzące.

4

Wybierz Kody autoryzacyjnei kliknij Dodaj kod.

5

Wpisz opis i kod, który chcesz dodać.

6

Wybierz Dodaj.

Usuń kod autoryzacji

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć kod autoryzacyjny.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączenia wychodzące.

4

Wybierz Kody autoryzacyjne, Kliknij x obok kodu autoryzacyjnego, który chcesz usunąć, i kliknij Usunąć.

Dodaj numer automatycznego transferu

Możesz dodać maksymalnie 3 numery automatycznego transferu.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać numer automatycznego transferu.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączenia wychodzące.

4

Wybierz Numery automatycznego transferuwprowadź numer przelewu i wybierz Zapisać.

Usuń numer automatycznego przesyłania

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com, iść do Usługi, i pod Powołanie Wybierz Lokalizacje.

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć numer automatycznego transferu.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia do połączeń > Połączenia wychodzące.

4

Wybierz Numery automatycznego transferu, Kliknij x obok numeru, który chcesz usunąć, i wybierz Usunąć.