Uprawnienia połączeń wychodzących

Można zdefiniować domyślne uprawnienia nawiązywania połączeń dla każdego typu połączenia w lokalizacji. Na przykład możesz użyć uprawnienia do wykonywania połączeń Blokuj aby uniemożliwić użytkownikom tworzenie Krajowe połączeń w lokalizacji San Jose.

Kody autoryzacji i numery przeniesienia muszą być ustawione przed ich zastosowaniem.

Dla każdego typu połączenia można wybrać następujące opcje:

  • Zezwól — dzwoniący w tej lokalizacji mogą wykonywać tego typu połączenia.

  • Blokuj — dzwoniący w tej lokalizacji nie mogą wykonywać tego typu połączeń.

  • Wymagaj kodu autoryzacji — dzwoniący muszą wprowadzić ustawiony kod autoryzacji przed nawiązaniem połączenia wychodzącego. Nie można mieć więcej niż 100 kodów autoryzacji dla planu połączeń wychodzących.

  • Przekieruj na numer 1, 2 lub 3 — jeśli wybierzesz tę opcję, połączenia tego typu będą automatycznie przekierowywane na wybrany numer.

Domyślne wartości typu połączenia

Poniżej znajdują się domyślne wartości typu połączenia.

Rodzaj połączenia

Ustawienie domyślne:

Przekazywanie/przekierowywanie włączone

Wewnętrzny

Zezwól

Tak

Krajowe

Zezwól

Tak

Bezpłatne

Zezwól

Tak

Międzynarodowe

Blokuj

Nie

Pomoc operatora

Zezwól

Tak

Płatna pomoc dotycząca numeru

Zezwól

Tak

Usługi specjalne I

Zezwól

Tak

Usługi specjalne II

Zezwól

Tak

Usługi premium I

Blokuj

Nie

Usługi premium II

Blokuj

Nie

Zmienianie uprawnień nawiązywania połączeń dla typu połączenia

1

Z widoku klienta w w obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz lokalizację, dla której chcesz zaktualizować typ połączenia.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia nawiązywania połączeń > Połączenia wychodzące .

4

Wybierz typ połączenia, który chcesz zaktualizować, wprowadź aktualizacje i wybierz Zapisz .

Dodaj kod autoryzacji

1

Z widoku klienta w w obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać kod autoryzacji.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia nawiązywania połączeń > Połączenia wychodzące .

4

Wybierz Kody autoryzacji i kliknij Dodaj kod .


 

Maksymalna liczba kodów autoryzacji to 100.

5

Wprowadź opis i kod, który chcesz dodać.

6

Wybierz Dodaj .

Usuń kod autoryzacji

1

Z widoku klienta w w obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć kod autoryzacji.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia nawiązywania połączeń > Połączenia wychodzące .

4

Wybierz Kody autoryzacji , kliknij przycisk x obok kodu autoryzacji, który chcesz usunąć, i kliknij Usuń .

Dodaj numer automatycznego przeniesienia

Można dodać maksymalnie 3 numery, które są przekazywane automatycznie.

1

Z widoku klienta w w obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz lokalizację, do której chcesz dodać numer automatycznego przesyłania.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia nawiązywania połączeń > Połączenia wychodzące .

4

Wybierz Automatyczne przekazywanie numerów , wprowadź numer przelewu i wybierz Zapisz .

Usuwanie numeru automatycznego przesyłania

1

Z widoku klienta w w obszarze Usługi wybierz pozycję Spotkania.https://admin.webex.com

2

Wybierz lokalizację, z której chcesz usunąć automatycznie przesyłany numer.

3

Wybierz Zaawansowane ustawienia połączeń > Uprawnienia nawiązywania połączeń > Połączenia wychodzące .

4

Wybierz Automatyczne przekazywanie numerów , kliknij przycisk x obok numeru, który chcesz usunąć, i wybierz Usuń .