Oprávnění k odchozím hovorům

Můžete definovat výchozí oprávnění k volání pro každý typ volání v místě. Můžete například použít blokování oprávnění k volání, abyste uživatelům zabránili v provádění národních hovorů v umístění San Jose.

Autorizační kódy a čísla přenosu musí být nastaveny před jejich použitím.

Pro každý typ hovoru můžete zvolit následující:

  • Povolit – Volající v tomto místě mohou uskutečňovat tyto typy hovorů.

  • Blokovat – Volající v tomto místě nemohou uskutečňovat tyto typy hovorů.

  • Vyžadovat autorizační kód – Volající musí před uskutečněním odchozího hovoru zadat autorizační kód, který jste nastavili. Nemůžete mít více než 100 autorizačních kódů pro odchozí volací plán.

  • Přenos na číslo 1, 2 nebo 3 – Pokud vyberete tuto možnost, budou tyto typy hovorů automaticky převedeny na zvolené číslo.

Výchozí hodnoty typu volání

Níže jsou uvedeny výchozí hodnoty typu volání.

Typ hovoru

Výchozí nastavení

Přenos /přesměrování povoleno

Vnitřní

Povolit

Ano

Vnitrostátní

Povolit

Ano

Bezplatné

Povolit

Ano

Mezinárodní

Blokovat

Ne

Asistence operátora

Povolit

Ano

Účtovatelná pomoc s adresářem

Povolit

Ano

Speciální služby I

Povolit

Ano

Speciální služby II

Povolit

Ano

Služby Premium I

Blokovat

Ne

Služby Premium II

Blokovat

Ne

Změna oprávnění k volání pro typ hovoru

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Službya v části Volání vyberte Umístění.

2

Vyberte umístění, pro které chcete aktualizovat typ volání.

3

Vyberte Upřesnit nastavení hovorů > Oprávnění k volání > odchozí hovory.

4

Zvolte typ hovoru, který chcete aktualizovat, proveďte aktualizace a vyberte Uložit.

Přidání autorizačního kódu

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Službya v části Volání vyberte Umístění.

2

Vyberte umístění, do kterého chcete přidat autorizační kód.

3

Vyberte Upřesnit nastavení hovorů > Oprávnění k volání > odchozí hovory.

4

Vyberte Autorizační kódya klikněte na Přidat kód.


 

Maximální počet autorizačních kódů je 100.

5

Zadejte popis a kód, který chcete přidat.

6

Vyberte Přidat.

Odstranění autorizačního kódu

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Službya v části Volání vyberte Umístění.

2

Vyberte umístění, ze kterého chcete odstranit autorizační kód.

3

Vyberte Upřesnit nastavení hovorů > Oprávnění k volání > odchozí hovory.

4

Vyberte Autorizační kódy, klikněte na x vedle autorizačního kódu, který chcete odstranit, a klikněte na Odstranit.

Přidání čísla automatického přenosu

Můžete přidat až 3 čísla automatického přenosu.

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Službya v části Volání vyberte Umístění.

2

Vyberte umístění, do kterého chcete přidat číslo automatického přenosu.

3

Vyberte Upřesnit nastavení hovorů > Oprávnění k volání > odchozí hovory.

4

Vyberte Automaticky přenosná čísla, zadejte číslo přenosu a vyberte Uložit.

Odstranění čísla automatického přenosu

1

V zobrazení zákazníka v programu https://admin.webex.compřejděte na Službya v části Volání vyberte Umístění.

2

Vyberte umístění, ze kterého chcete odstranit číslo automatického přenosu.

3

Vyberte Upřesnit nastavení hovorů > Oprávnění k volání > odchozí hovory.

4

Vyberte Automaticky přenášená čísla, klikněte na x vedle čísla, které chcete odstranit, a vyberte Odstranit.