Oprávnění odchozího volání

Výchozí oprávnění k volání můžete definovat pro každý typ volání na místě. Můžete například použít blok oprávnění k volání, abyste zabránili uživatelům uskutečňovat dálková volání v San Jose.

Před použitím je třeba nastavit autorizační kódy a čísla přenosu.

Pro každý typ hovoru si můžete vybrat následující:

  • Povolit volání na tomto místě může provádět tyto typy hovorů.

  • Blokovat volání na tomto místě nemůže provádět tyto typy hovorů.

  • Vyžadovat autorizační kód - volající musí zadat autorizační kód, který jste nastavili před odesláním odchozího hovoru.

  • Převod na číslo 1, 2 nebo 3 Pokud zvolíte tuto možnost, pak se tyto typy hovorů automaticky převedou na zvolené číslo.

Výchozí hodnoty typu hovoru

Níže jsou uvedeny výchozí hodnoty typu hovoru.

Typ hovoru

Výchozí nastavení

Přenos/ Přenos povolen

Vnitřní

Povolit

Ano

Místní

Povolit

Ano

Bezplatné

Povolit

Ano

Dálkový

Povolit

Ano

Mezinárodní

Blokovat

Ne

Asistence operátora

Povolit

Ano

Účtovatelná pomoc s adresářem

Povolit

Ano

Speciální služby I

Povolit

Ano

Speciální služby II

Povolit

Ano

Služby Premium I

Blokovat

Ne

Služby Premium II

Blokovat

Ne

Změnit oprávnění k volání pro typ hovoru

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Služby av části Volání vyberte Lokality.

2

Vyberte umístění, pro které chcete aktualizovat typ volání.

3

Vyberte Pokročilá nastavení hovoru > Povolení volání > Odchozí hovory.

4

Vyberte typ hovoru, který chcete aktualizovat, proveďte aktualizace a vyberte Uložit.

Přidat autorizační kód

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Služby av části Volání vyberte Lokality.

2

Vyberte umístění, do kterého chcete přidat autorizační kód.

3

Vyberte Pokročilá nastavení hovoru > Povolení volání > Odchozí hovory.

4

Vyberte položku Autorizační kódya klikněte na tlačítko Přidat kód.

5

Zadejte popis a kód, který chcete přidat.

6

Vyberte Přidat.

Odstranit autorizační kód

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Služby av části Volání vyberte Lokality.

2

Vyberte umístění, ze kterého chcete autorizační kód odstranit.

3

Vyberte Pokročilá nastavení hovoru > Povolení volání > Odchozí hovory.

4

Vyberte položku Autorizační kódy, klikněte na tlačítko x vedle autorizačního kódu, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

Přidat číslo automatického převodu

Můžete přidat až 3 čísla automatického převodu.

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Služby av části Volání vyberte Lokality.

2

Vyberte umístění, do kterého chcete přidat číslo automatického převodu.

3

Vyberte Pokročilá nastavení hovoru > Povolení volání > Odchozí hovory.

4

Vyberte možnost Automatický přenosčísel, zadejte číslo přenosu a vyberte možnost Uložit.

Smazat číslo automatického převodu

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.compřejděte na Služby av části Volání vyberte Lokality.

2

Vyberte umístění, ze kterého chcete odstranit číslo automatického převodu.

3

Vyberte Pokročilá nastavení hovoru > Povolení volání > Odchozí hovory.

4

Vyberte možnost Automatický přenos čísel, klikněte na tlačítko x vedle čísla, které chcete odstranit, a vyberte možnost Odstranit.