Разрешения за изходящо извикване

Можете да определите разрешението за извикване по подразбиране за всеки тип обаждане на място. Например, можете да използвате блока с разрешения за обаждания, за да предпазите потребителите да извършват повиквания от дълги разстояния в местоположението на Сан Хосе.

Кодовете за оторизация и номерата на трансферите трябва да бъдат зададени, преди да можете да ги приложите.

За всеки тип обаждане можете да изберете следното:

  • Позволете—Обаждащите се на това място могат да правят тези видове обаждания.

  • Блокиране—Обаждащите се на това място не могат да правят тези видове обаждания.

  • Изисквай Код на оторизация—Обаждащите се трябва да въведат кода за оторизация, който сте задали, преди да поставят изходящо повикване. Не можете да имате повече от 100 кода за оторизация за изходящ повикващи план.

  • Прехвърлете на номер 1, 2 или 3 –Ако изберете това, тогава тези видове обаждания се прехвърлят автоматично на избрания от вас номер.

Стойности на типа обаждания по подразбиране

По-долу са стойностите на типа обаждания по подразбиране.

Тип повикване

Настройка по подразбиране

Прехвърляне/ Разрешени препращания

Вътрешния

Позволи

Да

Локално

Позволи

Да

Безплатен

Позволи

Да

Междуградски

Позволи

Да

Международен

Блокирам

Не

Съдействие на оператора

Позволи

Да

Помощ за зарядна директория

Позволи

Да

Специални услуги I

Позволи

Да

Специални услуги II

Позволи

Да

Първокласни услуги I

Блокирам

Не

Първокласни услуги II

Блокирам

Не

Промяна на разрешението за извикване за тип повикване

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , апод Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, за което искате да актуализирате типа на обаждането.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания >изходящи повиквания.

4

Изберете Тип повикване, който искате да актуализирате, направете актуализациите и изберете Запиши.

Добавяне на Код на оторизация

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , апод Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите код за оторизация.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания >изходящи повиквания.

4

Изберете Кодове за оторизация и щракнете върху Добавяне накод.


 

Максималният брой кодове за оторизация е 100.

5

Въведете описание и кода, който искате да добавите.

6

Изберете Добавяне.

Изтриване на Код на оторизация

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , апод Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете код за оторизация.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания >изходящи повиквания.

4

Изберете Кодове за оторизация, щракнете върху x до кода за оторизация, който искате да изтриете, и щракнете върху Изтрий.

Добавяне на номер за автоматично прехвърляне

Можете да добавите до 3 номера за автоматично прехвърляне.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , апод Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания >изходящи повиквания.

4

Изберете Номера за автоматично прехвърляне, въведете номер на трансфер и изберете Запиши .

Изтриване на номер за автоматично прехвърляне

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги , апод Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания >изходящи повиквания.

4

Изберете Номера за автоматично прехвърляне, щракнете върху x до номера, който искате да изтриете, и изберете Изтриване.