Разрешения за изходящи обаждания

Можете да дефинирате разрешението за повикване по подразбиране за всеки тип на повикването на място. Например, можете да използвате разрешението за повикване Блокиране за да попречи на потребителите да правят национален обаждания в местоположението на Сан Хосе.

Кодовете за оторизация и номерата за прехвърляне трябва да бъдат зададени, преди да можете да ги приложите.

За всеки тип на повикването можете да изберете следното:

  • Разрешаване — Обаждащите се на това място могат да извършват тези видове повиквания.

  • Блокиране — Обаждащите се на това място не могат да извършват този тип обаждания.

  • Изискване на упълномощаващ код—Обаждащите се трябва да въведат код за упълномощаване, който сте задали, преди да осъществят изходящо повикване. Не можете да имате повече от 100 кода за оторизация за план за изходящи повиквания.

  • Прехвърляне на номер 1, 2 или 3 – ако изберете това, тогава тези типове повиквания се прехвърлят автоматично към избрания от вас номер.

Стойности за тип повикване по подразбиране

По-долу са посочени стойностите за тип на повикването по подразбиране.

Тип повикване

Настройка по подразбиране

Прехвърляне/Препращане е разрешено

Вътрешен

Позволи

Да

Национално

Позволи

Да

Безплатен

Позволи

Да

Международен

Блокиране

Не

Помощ от оператор

Позволи

Да

Платена помощ за указател

Позволи

Да

Специални услуги I

Позволи

Да

Специални услуги II

Позволи

Да

Услуги с добавена такса I

Блокиране

Не

Услуги с добавена такса II

Блокиране

Не

Променете разрешението за повикване за тип обаждане

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , под Управление изберете Местоположения .

2

Изберете местоположението, за което искате да актуализирате типа на обаждането.

3

Изберете Разширени настройки за разговори > Разрешения за обаждане > Изходящи повиквания .

4

Изберете типа на обаждането, който искате да актуализирате, направете актуализациите и изберете Запазете .

Добавете код за упълномощаване

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , под Управление изберете Местоположения .

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите код за упълномощаване .

3

Изберете Разширени настройки за разговори > Разрешения за обаждане > Изходящи повиквания .

4

Изберете Кодове за оторизация и щракнете Добавете код .


 

максимален брой кодове за оторизация е 100.

5

Въведете описание и кода, който искате да добавите.

6

Изберете Добавяне.

Изтрийте код за упълномощаване

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , под Управление изберете Местоположения .

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете код за упълномощаване .

3

Изберете Разширени настройки за разговори > Разрешения за обаждане > Изходящи повиквания .

4

Изберете Кодове за оторизация , щракнете върху х до код за упълномощаване, който искате да изтриете, и щракнете Изтрийте .

Добавете номер за автоматично прехвърляне

Можете да добавите до 3 номера за автоматично прехвърляне.

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , под Управление изберете Местоположения .

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за разговори > Разрешения за обаждане > Изходящи повиквания .

4

Изберете Автоматично прехвърляне на номера , въведете номер за прехвърляне и изберете Запазете .

Изтрийте номер за автоматично прехвърляне

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , под Управление изберете Местоположения .

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за разговори > Разрешения за обаждане > Изходящи повиквания .

4

Изберете Автоматично прехвърляне на номера , щракнете върху х до номера, който искате да изтриете, и изберете Изтрийте .