Разрешения за изходящо извикване

Можете да определите разрешението за извикване по подразбиране за всеки тип обаждане на място. Можете например да използвате блока с разрешения за обаждания, за да предпазите потребителите от осъществяване на национални обаждания в местоположението на Сан Хосе.

Кодовете за оторизация и номерата на трансферите трябва да бъдат зададени, преди да можете да ги приложите.

За всеки тип обаждане можете да изберете следното:

  • Позволете—Обаждащите се на това място могат да правят тези видове обаждания.

  • Блокиране—Обаждащите се на това място не могат да правят тези видове обаждания.

  • Изисквай Код на оторизация—Обаждащите се трябва да въведат кода за оторизация, който сте задали, преди да поставят изходящо повикване. Не можете да имате повече от 100 кода за оторизация за изходящ повикващи план.

  • Прехвърлете на номер 1, 2 или 3 –Ако изберете това, тогава тези видове обаждания се прехвърлят автоматично на избрания от вас номер.

Стойности на типа обаждания по подразбиране

По-долу са стойностите на типа обаждания по подразбиране.

Тип повикване

Настройка по подразбиране

Прехвърляне/ Разрешени препращания

Вътрешен

Позволи

Да

Национално

Позволи

Да

Безплатен

Позволи

Да

Международен

Блокиране

Не

Помощ от оператор

Позволи

Да

Платена помощ за указател

Позволи

Да

Специални услуги I

Позволи

Да

Специални услуги II

Позволи

Да

Услуги с добавена такса I

Блокиране

Не

Услуги с добавена такса II

Блокиране

Не

Промяна на разрешението за извикване за тип повикване

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете наУслуги и под Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, за което искате да актуализирате типа на обаждането.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания > изходящиповиквания.

4

Изберете Тип повикване, който искате да актуализирате, направете актуализациите и изберете Запиши.

Добавяне на Код на оторизация

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете наУслуги и под Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите код за оторизация.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания > изходящиповиквания.

4

Изберете Кодове заоторизация и щракнете върху Добавяне на код.


 

Максималният брой кодове за оторизация е 100.

5

Въведете описание и кода, който искате да добавите.

6

Изберете Добавяне.

Изтриване на Код на оторизация

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете наУслуги и под Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете код за оторизация.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания > изходящиповиквания.

4

Изберете Кодовеза оторизация, щракнете върху x до кода на оторизация, който искате да изтриете, и щракнете върху Изтриване.

Добавяне на номер за автоматично прехвърляне

Можете да добавите до 3 номера за автоматично прехвърляне.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете наУслуги и под Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, към което искате да добавите номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания > изходящиповиквания.

4

Изберете Номера заавтоматично прехвърляне, въведете номер на трансфер и изберете Запиши.

Изтриване на номер за автоматично прехвърляне

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете наУслуги и под Извикване изберете Местоположения.

2

Изберете местоположението, от което искате да изтриете номер за автоматично прехвърляне.

3

Изберете Разширени настройки за обаждания > разрешения за обаждания > изходящиповиквания.

4

Изберете Номераза автоматично прехвърляне, щракнете върху x до номера, който искате да изтриете, и изберете Изтриване.