Tillatelser for utgående anrop

Du kan definere standard ringetillatelse for hver samtaletype på et sted. Du kan for eksempel bruke anropstillatelsen Blokkér for å hindre brukere i å lage Nasjonal anrop i San Jose.

Autorisasjonskoder og overføringsnumre må angis før du kan bruke dem.

For hver samtaletype kan du velge følgende:

  • Tillat – Anropere på dette stedet kan foreta denne typen samtaler.

  • Blokker – Anropere på dette stedet kan ikke foreta denne typen samtaler.

  • Krev godkjenningskode – Anropere må angi autorisasjonskode du anga før de foretar en utgående samtale. Du kan ikke ha mer enn 100 godkjenningskoder for en utgående samtaleplan.

  • Overfør til nummer 1, 2 eller 3 – Hvis du velger dette, overføres disse samtaletypene automatisk til nummeret du velger.

Standard verdier for samtaletype

Nedenfor finner du standardverdiene for samtaletype .

Samtaletype

Standardinnstilling

Overføring/videresending aktivert

Internt

Tillat

Ja

Nasjonalt

Tillat

Ja

Gratisnummer

Tillat

Ja

Internasjonalt

Blokk

Nei

Operatørhjelp

Tillat

Ja

Debiterbar kataloghjelp

Tillat

Ja

Spesielle tjenester I

Tillat

Ja

Spesielle tjenester II

Tillat

Ja

Premium-tjenester I

Blokk

Nei

Premium-tjenester II

Blokk

Nei

Endre anropstillatelsen for en type samtale

1

Fra kundevisningen i , under Tjenester, velg Møte.https://admin.webex.com

2

Velg stedet du vil oppdatere anropstypen for.

3

Velg Avanserte samtaleinnstillinger > Anropstillatelser > Utgående anrop .

4

Velg samtaletypen du vil oppdatere, foreta oppdateringene og velg Lagre .

Legg til en autorisasjonskode

1

Fra kundevisningen i , under Tjenester, velg Møte.https://admin.webex.com

2

Velg stedet du vil legge til en autorisasjonskode for .

3

Velg Avanserte samtaleinnstillinger > Anropstillatelser > Utgående anrop .

4

Velg Autorisasjonskoder , og klikk Legg til kode .


 

maksimalt antall autorisasjonskoder er 100.

5

Skriv inn en beskrivelse og koden du vil legge til.

6

Velg Legg til.

Slett en autorisasjonskode

1

Fra kundevisningen i , under Tjenester, velg Møte.https://admin.webex.com

2

Velg stedet du vil slette en autorisasjonskode fra.

3

Velg Avanserte samtaleinnstillinger > Anropstillatelser > Utgående anrop .

4

Velg Autorisasjonskoder klikker du på x ved siden av autorisasjonskode du vil slette, og klikk på Slett .

Legg til et nummer for automatisk overføring

Du kan legge til opptil 3 automatiske overføringsnumre.

1

Fra kundevisningen i , under Tjenester, velg Møte.https://admin.webex.com

2

Velg stedet du vil legge til et nummer for automatisk overføring.

3

Velg Avanserte samtaleinnstillinger > Anropstillatelser > Utgående anrop .

4

Velg Automatisk overføring av numre , angi et overføringsnummer og velg Lagre .

Slett et nummer for automatisk overføring

1

Fra kundevisningen i , under Tjenester, velg Møte.https://admin.webex.com

2

Velg stedet du vil slette et automatisk overføringsnummer fra.

3

Velg Avanserte samtaleinnstillinger > Anropstillatelser > Utgående anrop .

4

Velg Automatisk overføring av numre klikker du på x ved siden av nummeret du vil slette, og velg Slett .