Toestemmingen voor uitgaande gesprekken

U kunt de standaard gesprekstoestemmingen voor elk gesprekstype op een locatie definiëren. U kunt bijvoorbeeld toestemming voor bellen gebruiken om te zorgen dat gebruikers geen nationale gesprekken kunnen voeren op de locatie San Jose.

Autorisatiecodes en nummers voor doorverbinden moeten worden ingesteld voordat u deze kunt toepassen.

Voor elk gesprekstype kunt u het volgende kiezen:

  • Toestaan: bellers op deze locatie kunnen dit soort gesprekken voeren.

  • Blokkeren: bellers op deze locatie kunnen dit type gesprekken niet voeren.

  • Autorisatiecode verplichten: bellers moeten de autorisatiecode invoeren die u hebt ingesteld voordat ze een uitgaand gesprek kunnen plaatsen. U kunt niet meer dan 100 autorisatiecodes hebben voor een uitgaand belplan.

  • Doorverbinden naar nummer 1, 2 of 3: als u dit selecteert, worden deze typen gesprekken automatisch doorverbonden naar het nummer dat u kiest.

Standaardwaarden gesprekstype

Hieronder vindt u de standaardwaarden voor het gesprekstype.

Gesprekstype

Standaardinstelling

Doorverbinden/doorschakelen ingeschakeld

Intern

Toestaan

Ja

Nationaal

Toestaan

Ja

Gratis

Toestaan

Ja

Internationaal

Blokkeer

Nee

Operatorondersteuning

Toestaan

Ja

Factureerbare ondersteuning voor adressenlijst

Toestaan

Ja

Speciale services I

Toestaan

Ja

Speciale services II

Toestaan

Ja

Premiumservices I

Blokkeer

Nee

Premiumservices II

Blokkeer

Nee

De gesprekstoestemming voor een gesprekstype wijzigen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder BellenLocaties.

2

Selecteer de locatie voor waarvoor u het gesprekstype wilt bijwerken.

3

Selecteer Geavanceerde gespreksinstellingen > Gesprekstoestemmingen > Uitgaande gesprekken.

4

Kies het gesprekstype dat u wilt bijwerken, breng de wijzigingen aan en selecteer Opslaan.

Een autorisatiecode toevoegen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder BellenLocaties.

2

Selecteer de locatie waar u een autorisatiecode aan wilt toevoegen.

3

Selecteer Geavanceerde gespreksinstellingen > Gesprekstoestemmingen > Uitgaande gesprekken.

4

Selecteer Autorisatiecodes en klik op Code toevoegen.


 

Het maximale aantal autorisatiecodes is 100.

5

Voer een beschrijving en de code in die u wilt toevoegen.

6

Selecteer Toevoegen.

Een autorisatiecode verwijderen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder BellenLocaties.

2

Selecteer de locatie waarvan u een autorisatiecode wilt verwijderen.

3

Selecteer Geavanceerde gespreksinstellingen > Gesprekstoestemmingen > Uitgaande gesprekken.

4

Selecteer Autorisatiecodes, klik op de x naast de autorisatiecode die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Een nummer voor automatisch doorverbinden toevoegen

U kunt maximaal drie nummers voor automatisch doorverbinden toevoegen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder BellenLocaties.

2

Selecteer de locatie waaraan u een nummer voor automatisch doorverbinden wilt toevoegen.

3

Selecteer Geavanceerde gespreksinstellingen > Gesprekstoestemmingen > Uitgaande gesprekken.

4

Selecteer Nummers voor automatisch doorverbinden, voer een nummer voor doorverbinden in en selecteer Opslaan.

Een nummer voor automatisch doorverbinden verwijderen

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en selecteer onder BellenLocaties.

2

Selecteer de locatie waarvan u een nummer voor automatisch doorverbinden wilt verwijderen.

3

Selecteer Geavanceerde gespreksinstellingen > Gesprekstoestemmingen > Uitgaande gesprekken.

4

Selecteer Nummers voor automatisch doorverbinden, klik op de x naast het nummer dat u wilt verwijderen en selecteer op Verwijderen.