Utgående samtalsbehörigheter

Du kan definiera standardsamtalsbehörighet för varje samtalstyp på en plats. Du kan till exempel använda blockering av samtalsbehörighet för att hindra användare från att ringa långdistanssamtal på platsen San Jose.

Behörighetskoder och överföringsnummer måste anges innan du kan tillämpa dem.

För varje samtalstyp kan du välja följande:

  • Tillåt – Uppringare på den här platsen kan ringa den här typen av samtal.

  • Blockera – Uppringare på den här platsen kan inte ringa den här typen av samtal.

  • Kräv behörighetskod – Uppringare måste ange den behörighetskod som du har angett innan de kan ringa utgående samtal. Du kan inte ha fler än 100 behörighetskoder för en plan för utgående samtal.

  • Överför till nummer 1, 2 eller 3 – Om det här har valts överförs samtalstyperna automatiskt till det nummer du väljer.

Standardvärden för samtalstyp

Nedan finns standardvärdena för samtalstyp.

Samtalstyp

Standardinställning

Överföring/vidarebefordran aktiverad

Intern

Tillåt

Ja

Inrikes

Tillåt

Ja

Avgiftsfritt

Tillåt

Ja

Internationell

Spärra

Nej

Operatörassistans

Tillåt

Ja

Avgiftsbelagd katalogassistans

Tillåt

Ja

Specialtjänster I

Tillåt

Ja

Specialtjänster II

Tillåt

Ja

Premiumtjänster I

Spärra

Nej

Premiumtjänster II

Spärra

Nej

Ändra samtalsbehörighet för en typ av samtal

1

Från kundvyn i väljer du Möten under Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj platsen som du vill uppdatera samtalstypen för.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj samtalstypen som du vill uppdatera, gör uppdateringarna och välj Spara.

Lägg till en behörighetskod

1

Från kundvyn i väljer du Möten under Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj platsen där du vill lägga till en behörighetskod.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoderoch klicka på Lägg till kod.


 

Högsta antal behörighetskoder är 100.

5

Ange en beskrivning och koden som du vill lägga till.

6

Välj Lägg till.

Ta bort en behörighetskod

1

Från kundvyn i väljer du Möten under Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj platsen som du vill ta bort en behörighetskod från.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoder, klicka på x bredvid behörighetskoden som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Lägg till ett nummer för automatisk överföring

Du kan lägga till upp till tre automatiska överföringsnummer.

1

Från kundvyn i väljer du Möten under Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj platsen där du vill lägga till ett nummer för automatisk överföring.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Nummer för automatisk överföring, ange ett överföringsnummer och välj Spara.

Ta bort ett automatiskt överföringsnummer

1

Från kundvyn i väljer du Möten under Tjänster.https://admin.webex.com

2

Välj platsen där du vill ta bort ett nummer för automatisk överföring.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Nummer för automatisk överföring, klicka på x bredvid numret som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.