Utgående samtalsbehörigheter

Du kan definiera standardsamtalsbehörighet för varje samtalstyp på en plats. Till exempel kan du använda samtalsbehörighetsblockering för att hindra användare från att ringa nationella samtal på platsen i San Jose.

Behörighetskoder och överföringsnummer måste anges innan du kan tillämpa dem.

För varje samtalstyp kan du välja följande:

  • Tillåt – Uppringare på den här platsen kan ringa den här typen av samtal.

  • Blockera – Uppringare på den här platsen kan inte ringa den här typen av samtal.

  • Kräv behörighetskod – Uppringare måste ange den behörighetskod som du har angett innan de kan ringa utgående samtal. Du kan inte ha fler än 100 behörighetskoder för en plan för utgående samtal.

  • Överför till nummer 1, 2 eller 3 – Om det här har valts överförs samtalstyperna automatiskt till det nummer du väljer.

Standardvärden för samtalstyp

Nedan finns standardvärdena för samtalstyp.

Samtalstyp

Standardinställning

Överföring/vidarebefordran aktiverad

Intern

Tillåt

Ja

Inrikes

Tillåt

Ja

Avgiftsfritt

Tillåt

Ja

Internationell

Spärra

Nej

Operatörassistans

Tillåt

Ja

Avgiftsbelagd katalogassistans

Tillåt

Ja

Specialtjänster I

Tillåt

Ja

Specialtjänster II

Tillåt

Ja

Premiumtjänster I

Spärra

Nej

Premiumtjänster II

Spärra

Nej

Ändra samtalsbehörighet för en typ av samtal

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen som du vill uppdatera samtalstypen för.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj samtalstypen som du vill uppdatera, gör uppdateringarna och välj Spara.

Lägg till en behörighetskod

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill lägga till en behörighetskod.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoderoch klicka på Lägg till kod.


 

Högsta antal behörighetskoder är 100.

5

Ange en beskrivning och koden som du vill lägga till.

6

Välj Lägg till.

Ta bort en behörighetskod

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen som du vill ta bort en behörighetskod från.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Behörighetskoder, klicka på x bredvid behörighetskoden som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Lägg till ett nummer för automatisk överföring

Du kan lägga till upp till tre automatiska överföringsnummer.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill lägga till ett nummer för automatisk överföring.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Nummer för automatisk överföring, ange ett överföringsnummer och välj Spara.

Ta bort ett automatiskt överföringsnummer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och under Samtal väljer du Platser.

2

Välj platsen där du vill ta bort ett nummer för automatisk överföring.

3

Välj Avancerade samtalsinställningar > Samtalsbehörigheter > Utgående samtal.

4

Välj Nummer för automatisk överföring, klicka på x bredvid numret som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.