Web-kamera ne funkcionira u web-sesiji

Web-kamera ne radi u web-sesiji.

Ploča web-kamere zasivljena je na sastanku.

Ikona videozapisa zasivljena je u sastanku.

Ne mogu vidjeti videozapis s web-kamere na videoprikazu.

Ne mogu dijeliti videozapis s web-kamere.

Mogućnost videozapisa zasivljena je prilikom pokretanja internog sastanka.


Uzrok:

Taj se problem može pojaviti iz sljedećih razloga:

  • Web-kameru možda koristi druga aplikacija.
  • Upravljački programi web-kamere možda nisu instalirani.

Otopina:

Da biste riješili problem:

  1. Napustite webex sastanak.
  2. Zatvorite sve programe koji pristupaju web-kameri.
  3. Ponovno se pridružite sastanku Webexa.

Najbolji primjeri iz prakse web-kamere:

  • Prije pridruživanja web-sesiji provjerite je li web-kamera priključena.
  • Zatvorite sve programe koji pristupaju web-kameri prije pridruživanja web-sesiji. (Primjer: Skype, softver za razmjenu izravnih poruka, softver za web kameru itd.)
Pogledajte sljedeći članak za video preduvjete:

Ako koraci u ovom članku ne riješe problem, obratite se tehničkoj podršci webexa: WBX162 - Kako kontaktirati Webex korisničku službu ili tehničku podršku?

Je li taj članak bio koristan?